Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam ( Sirah)

Butiran Am Tarikh : 13 Februari 2012 Hari : Isnin

Masa : 11.45 12.45 Kelas : 5 Arif Bilangan murid Mata pelajaran Tajuk Gabungjalin Penyerapan Ilmu Kemahiran Berfikir Penyerapan Nilai : 38 orang : Ulum Syariah Sirah : Perjanjian Aqabah : Akhlak, Aqidah dan Ibadah : Kajian Tempatan dan Matematik : Banding beza, membuat analisis : Bekerjasama, hormat-menghormati,taat, peka dan tekun.

Bahan Bantu Mengajar : Kertas mahjong, kad perkataan Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui kedudukan kota Mekah yang berkaitan Dengan ibadat haji. Hasil Pembelajaran : Aras 1 Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas perjanjian Aqabah. Aras 2 Murid dapat menyebut isi-isi perjanjian Aqabah 1 dan 2. Aras 3 Murid dapat membezakan ciri-ciri perjanjian Aqabah 1 dan 2

Langkah/Masa

Isi pelajaran

Aktiviti P & P

Catatan

Muqaddimah ( 2 minit)

Bacaan doa

Murid membaca doa sebelum memulakan pelajaran.

Istiqamah

Guru meminta murid bersedia untuk memulakan pembelajaran.

Set Induksi ( 3 minit)

Lakonan

Guru meminta beberapa orang murid melakonkan babak sedang bermesyuarat.

Kaedah Lakonan Soal jawab

Orang sedang bermesyuarat Soalan : 1. Apakah yang sedang dilakukan oleh kawankawan kamu?

Guru bersoal jawab dengan murid-murid berdasarkan lakonan tadi. Guru mengaitkan jawapan murid dengan taiuk pelajaran.

Langkah 1 (15 minit)

Perjanjian Aqabah Berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke 12 kerasulan Julai 621M.

Guru menerangkan tentang fakta-fakta asas perjanjian Aqabah.

Kaedah Lakonan Soal jawab Penerangan

Murid memberi perhatian kepada penerangan guru. Guru bersoal jawab dengan murid-murid. Guru meminta beberapa orang murid tampil kehadapan kelas untuk berlakon babak perjumpaan antara rasulullah dan orang

Waktu malam Rasulullah dan orang Madinah Sebab dinamakan perjanjian

Aqabah Sebab berlaku perjanjian Aqabah

Madinah Muri-murid diberikan watak dan diberi skrip lakonan masing-masing. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang isi lakonan tadi.

Langkah 2 (15 minit)

Permainan Aku Dimana? Isi-isi perjanjian Aqabah 1 Tidak syirik kepada Allah Tidak mencuri Tidak berzina Tidak membunuh anak Tidak membuat fitnah Tidak menderhaka kepada rasulullah

Guru melekatkan carta mengenai isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2 dipapan hitam.

Kaedah Permainan Latih tubi

Guru meminta muridmurid membaca isi-isi perjanjian secara kumpulan dan beramairamai. BBM Carta Kad ayat

Latih tubi menyebut isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2. Guru melekatkan kad-kad perkataan didalam kelas secara berselerak.

Guru meminta beberapa orang murid mencari isi-isi

Isi-isi perjanjian Aqabah 2

perjanjian Aqabah 1 dan 2 kemudian melekatkan di papan hitam .

Taat perintah Allah dan rasul.

Guru membimbing murid yang lemah Guru akan menyemak semula jawapan murid dan membetulkan

Saling membantu ketika susah dan

senang Mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran Berjihad Membela kesucian Islam dan menjaga keselamatan rasulullah

kesilapan murid. Murid-murid diminta menyebut semula isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2 beramai-ramai.

Langkah 3 (20minit)

Menyatakan perbezaan perjanjian Aqabah 1 dan 2 dari segi tarikh, bilangan orang yang terlibat dan isi perjanjian

Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1 dan 2 mencari bahan perjanjian Aqabah 1.

Kaedah Perbincangan Peta minda

Kumpulan 3 dan 4 mencari bahan perjanjian Aqabah 2.

Setiap kumpulan diminta menyediakan maklumat dalam bentuk peta minda.

BBM Kertas mahjong

Guru memberi bimbingan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja dalam bentuk peta minda mengikut kreativiti kumpulan masing-masing

Guru membuat rumusan

hasil dari pembentangan setiap kumpulan.

Penutup ( 5 minit)

Kognitif Soal jawab

Guru bersoal jawab berkaitan perjanjian Aqabah 1 dan 2.

Kaedah Soal jawab

1. Bilakah berlakunya perjanjian Aqabah 1 dan 2? 2. Apakah isi perjanjian Aqabah 1 dan 2?

Murid memberi jawapan kepada soalan guru. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid sebagai kerja rumah. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini. BBM Lembaran kerja

Lembaran kerja: 1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 2. Padankan isi-isi perjanjian Aqabah 1 dan 2.

Sosial Guru menasihati murid supaya menepati janji dan patuh kepada pemimpin.

SIRAH TAHUN LIMA


HIJRAH KE MADINAH

Anda mungkin juga menyukai