Anda di halaman 1dari 4

DEFINISI KEMAHIRAN MANIPULATIF

Kemahiran psikomotor yang berkembang melalui proses penyiasatan dalam sains.

Kemahiran di mana sesorang belajar untuk mengendalikan objek dengan persis serta terkawal

Kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains.

Definisi kemahiran manipulatif

KEMAHIRAN MANIPULATIF

Mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul

Melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat

Mengendalikan spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat 15

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat

Menjurus kepada penggunaaan dan pengendalian peralatan sains serta bahan kimia semasa melakukan sesuatu aktiviti penyaiasatan di makmal kimia

ciri-ciri
Biasanya digunakan semasa melaksanakan aktiviti di makmal sains. Melibatkan aktiviti fizikal yang banyak menggunakan koordinasi kaki dan tangan untuk memenuhi kehendak tugasan

Ciri- ciri kemahiran manipulatif

16

Kendalikan

Teliti Bahan dan radas untuk aktiviti sains serta spesimen yang hidup atau tidak hidup

Simpan

Lakarkan

Bersihkan

Prinsip Kemahiran Manipulatif di dalam aktiviti Sains

17

Semasa menggunakan kemahiran manipulatif pelajar perlu prihatin akan keselamatan diri sendiri dan rakan-rakan mereka.

Dapat mendidik pelajar untuk menggunakan bahan, radas dan spesimen hidup atau bukan hidup dengan betul, selamat, berhati-hati dan teliti

Kepentingan Kemahiran Manipulatif

18