Anda di halaman 1dari 5

Kaunseling Kelompok adalah suatu proses perhubungan antara individu secara berkelompok, yang melibatkan seorang kaunselor dengan

beberapa orang ahli yang mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami.

Aminah Haji Hashim (1996)

satu-satunya proses perhubungan individu ang dinamik berasaskan fikiran dan kelakuan secara sedar.

Gazdar dan kawan-kawan (1967)


nilai terapinya tertakluk kepada percaya mempercayai satu sama lain, penerimaan, faham memahami serta kerjasama dalam kumpulan fungsi terapi timbul dalam satu kumpulan yang kecil dimana peserta berkongsi masalah peribadi bersama kaunselor serta rakan sebaya yang lain.

Kaunseling kelompok adalah satu proses antara individu yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang di alami.

( Corey, 1990 )

Process tersebut menekankan pemikiran yang sedar, perasaan dan kelakuan

proses seorang kaunselor membantu seorang klien memahami dan menerima maklumat mengenai dirinya dan interksi dengan orang ain supaya dia dapat membuat keputusan yang berkesan mengenai pilihan-pilihan dalam hidupnya

Cottle dan Downie (1970)

satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang memahami kekeliruan dan memerlukan bantuan bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa altenatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih

Zainal Abidin (2002)