Anda di halaman 1dari 4

INTERVENSI MATEMATIK TAMBAHAN 2012

TAJUK : NOMBOR INDEKS 2

b. Pengiraan indeks gubahan, I

I =
1.

W I W
i

i i

Ii = Indeks harga Wi = Pemberat Jadual dibawah menunjukkan nombor indeks dan pemberat bagi tiga barang. Hitungkan indeks gubahan bagi barang tersebut. Barang A B C Nombor 117 105 120 indeks Pemberat 3 1 2

Jadual dibawah menunjukkan nombor 2. indeks dan pemberat bagi tiga barang. Hitungkan indeks gubahan bagi barang tersebut. Barang A B C Nombor 105 120 116 indeks Pemberat 4 1 5

112

116

3.

Jadual dibawah menunjukkan indeks 4. harga dan peratus penggunaan bagi empat bahan, P,Q, R dan S, yang digunakankan untuk membuat sejenis biskut. Indeks harga pada Peratus Bahan tahun 2002 penggunaan berasaskan (%) tahun 1999 P 115 20 Q 125 40 R 120 10 S 85 30 Hitungkan indeks gubahan bagi membuat biskut itu pada tahun 2002 berasaskan tahun 1999.

Jadual dibawah menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan bagi empat bahan, P,Q, R dan S, yang digunakankan untuk membuat sejenis pai. Indeks harga pada Peratus Bahan tahun 2004 penggunaan berasaskan (%) tahun 2000 P 80 20 Q 120 30 R 110 10 S 85 40 Hitungkan indeks gubahan bagi membuat pai itu pada tahun 2004 berasaskan tahun 2000. .

110.5

97

Panel Perunding Mata Pelajaran Matematik Tambahan, Jabatan Pelajaran Johor

Page 1

INTERVENSI MATEMATIK TAMBAHAN 2012


Soalan berbentuk SPM

1. Jadual dibawah menunjukkan harga, indeks harga dan pemberat bagi pengagihan perbelanjaan Encik Loo Perbelanjaan Makanan Pengangkutan Pakaian Pelbagai Sewa Harga Tahun 2000 900 x 300 600 250 Tahun 2003 1089 480 336 y 275 Indeks harga 121 120 z 117 110 Pemberat 10 5 4 6 3

(a) Carikan nilai-nilai x, y dan z (b) Hitungkan indeks gubahan pada tahun 2003 berasaskan tahun 2000. (c) Perbelanjaan bulanan Encil Loo pada tahun 2003 ialah RM4200.00. Seterusnya hitung perbelanjaan bulanan yang sepadan bagi tahun 2000.

Jawapan :RM400, RM702, 112. 117.5 RM3574.47

Panel Perunding Mata Pelajaran Matematik Tambahan, Jabatan Pelajaran Johor

Page 2

INTERVENSI MATEMATIK TAMBAHAN 2012


2. Jadual dibawah menunjukkan harga dan indeks harga empat bahan, P, Q, R dan S yang digunakan untuk membuat sejenis biskut. Bahan P Q R S Harga per kg (RM) Tahun 2001 Tahun 2004 0.80 1.00 2.00 y 0.40 0.60 z 0.40 Indeks harga pada tahun 2004 berasaskan tahun 2001 x 140 150 80

Rajah dibawah ialah carta pai yang mewakili kuantiti relatif bagi penggunaan bahanbahan P, Q, R dan S itu.

(a) Carikan nilai-nilai x, y dan z. (b) (i) Hitung indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun 2004 berasaskan tahun 2001. (ii) Seterusnya, hitung kos membuat biskut itu yang sepadan bagi tahun 2001 jika kos membuatnya pada tahun 2004 ialah RM2985.

Jawapan (a) 125, 2.80, 0.50 (b) 129.44, RM2306.09

Panel Perunding Mata Pelajaran Matematik Tambahan, Jabatan Pelajaran Johor

Page 3

INTERVENSI MATEMATIK TAMBAHAN 2012


3. Jadual dibawah menunjukkan harga, indeks harga dan peratus penggunaan bagi bagi empat bahan P, Q, R dan S yang digunakan untuk membuat biskut. Bahan P Q R S (a) Hitung (i) Indeks harga pada tahun 1995 Berasaskan tahun 1993 135 x 105 130 Peratus penggunaan (%) 40 30 10 20

Harga bagi S pada tahun 1993 jika harganya pada tahun 1995 ialah RM37.70. (ii) Indeks harga bagi P pada tahun 1995 berasaskan tahun 1991 jika indeks harga pada tahun 1993 berasaskan tahun 1991 ialah 120. (b) Indeks gubahan bagi penghasilan biskut pada tahun 1995 berasaskan tahun 1993 ialah 128. Hitung (i) nilai x, (ii) harga sekotak biskut pada tahun 1993 jika harga yang sepadan pada tahun 1995 ialah RM 32.00.

Jawapan (a) RM29.00, 162,

Panel Perunding Mata Pelajaran Matematik Tambahan, Jabatan Pelajaran Johor

Page 4