PERSATUAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK MALAYSIAN (PEJEMA)-5574/94

PANDUAN PURATA GAJI (RM) BAGI :
PERANAN 1) PENJAGA JENTERA ELEKTRIK KELAYAKAN a) AO (Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas) PENGALAMAN (TAHUN) 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4-6 tahun 6 > ke atas 1-3 tahun 4 > ke atas 1-3 tahun 4 > ke atas Gaji (RM) 1,300 1,800-2,000 2,400 1,400 1,800-2,000 2,400 3,000 3,400 3,800 3,000 3,400 3,800 3,600 3,700 4,000 4,200 4,500 5,000 4,300 4,600 5,200 4,500 5,000 6,000 6,200 6,500 6,800 7,000 8,500 10,000 1,200 1,400 1,600 1,400 1,700 2,000 1,600 2,200 2,400 1,800 3,000 3,500 4,000 5,000 4,500 5,000

b) A1 (Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa)

c) A4-2 (Sistem VR Tanpa Talian Atas dan Penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa) d) A4-1 (Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa) e) A4 (Sistem VR)

f) BO-2 (Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT, Janakuasa Segerak VR dan Talian Atas VR) g) BO-1 (Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT dan Janakuasa Segerak VR) h) BO (Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT) i) B1 (Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT)

j) B4 (Sistem VT)

2) PENDAWAI ELEKTRIK a) PW 1 Satu Fasa

b) PW 2 Satu Fasa dan Endorsan Pengujian

c) PW 3 Tiga Fasa

d) PW 4 Tiga Fasa dan Endorsan Pengujian

e) PW 5 Tiga Fasa dengan Papan Tanda Neon f) PW 6 Tiga Fasa dengan Papan Tanda Neon dan Endorsan Pengujian