Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

1.0

Pengenalan

Peperangan merupakan perkara yang paling hendak di elakkan di dalam kehidupan ini, bagaimanapun di zaman serba boleh ini peperanagan bukan sahaja berlaku secara realiti tetapi juga secara halusinasi.

1.1

Definisi Perang

Perang bererti perbalahan menggunakan senjata sehingga membunuh antara sesama umat. Peperangan secara reality akan mengakibatkan kerosakan yang dahsyat dimana akan meninggalkan kesan negatif dan positif kepada masyarakat dan juga alam sekitar.

1.2

Definisi Khayalan

Khayalan bererti halusinasi ataupun berimaginasi . Khayalan terjadi apabila mempunyai kehendak, ruang masa dan proses cetusan khayalan di dalam minda manusia yang berupa bayangan.

1.3

Definisi Alam Sekitar

Alam sekitar pula adalah dimaksudkan dengan alam kehidupan yang dihuni oleh manusia, haiwan dan tumbuhan iaitu bumi ini. Setiap jasad atau benda yang wujud sama ada boleh dilihat ataupun tidak, Bernyawa ataupun tidak bernyawa yang berada dibumi ini adalah alam sekitar.

Satu tanggapan biasa peperangan ialah suatu siri kempen tentera antara sekurangkurangnya dua belah pihak yang melibatkan satu pertikaian mengenai kedaulatan, kawasan, sumber, agama atau banyak lagi isu-isu lain.

1

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Peperangan khayalan secara amnya ialah perang yang direka atau diimaginasikan sama ada oleh satu individu ataupun oleh sebuah organisasi. Samada untuk hiburan ataupun mendapatkan keuntungan. Kesan peperangan khayalan masih belum dikaji secara mendalam dan belum ada bukti-bukti khusus yang dikaitkan dengan kesan dari peperangan khayalan khasnya kepadal psikologi dan alam persekitaran kanak-kanak. Oleh itu, Tugasan ini adalah perbincangan bahan mentah, ulasan fikiran, pendapat dan fakta-fakta am yang melibatkan kesan peperangan khayalan terhadap kanakkanak. Peperangan sesunguhnya adalah sesuatu yang wujud atas banyak alasan dan provosikasi yang biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Peperangan yang nyata melalui pelbagai era perang dan perang khayalan berada di zaman yang terkini dimana teknologi canggih adalah pemangkin utama kepada perang khayalan.

2

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

2.0

Era Peperangan

Peperangan khayalan adalah sesuatu yang baru pada zaman ini. Lampiran 1 senarai peperangan yang merupakan senarai daftar peperangan yang telah berlaku sepanjang zaman bermula daripada tahun 1200 SM iaitu perang Perang Trojan yang dipercayai oleh ramai pakar sejarah sebagai kejadian dongeng namun di daftarkan juga sebagai perang yang pertama di rekodkan mengikut zaman atau pun Era Yunani ketika itu. Peperangan adalah mengikut zaman dan kepentingan pada zaman atau era tersebut. Terdapat sepuluh (10) peringkat zaman peperangan yang wujud dan peperangan khayalan adalah antara peperangan yang masih berleluasa sekarang dan menjadi perhatian ramai khasnya di kalangan kanak-kanak. Berikut adalah senarai zaman peperangan;
         

Era Yunani Era Rom Kuno Zaman Pertengahan Zaman Pike and Shot Zaman Senapang Zaman Perang Dunia Zaman Perang Dingin Selepas Perang Dingin Peperangan yang masih berlaku Perang Khayalan

Rujuk daftar senarai peperangan dan tahun peperangan pada lampiran 1: senarai peperangan. Peperangan Khayalan bukanlah hanya terjadi pada zaman kini tetapi sebenarnya telah wujud dari zaman berzaman lagi tetapi pada masa kini peperangan khayalan semakin jelas kelihatan dan menular dengan pesatnya tanpa mengambil kisah kesannya terhadap masa depan terutamanya pada kanak-kanak.

3

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

3.0

Peperangan Khayalan

Peperangan khayalan banyak terdiri daripada permainan video, rancangan kartun, cerita animasi, novel, komik, cerpen dan sebagainya. Terdapat banyak kesan peperangan khayalan, contohnya ialah kesan terhadap pemikiran, social , kesihatan dan sekaligus pengaruhnya terhadap kehidupan dan alam sekitar kanak-kanak terlibat. Terlalu banyak Peperangan khayalan yang di reka pada zaman sekarang, contohnya ‘Loard of the ring’ dan ‘Clone Wars’ dari siri ‘Star Wars’. Sila lihat lampiran 2 Rencana ‘Load of the ring’. Bagaimanapun peperangan khayalan ini bukan sahaja boleh mempengaruhi kehidupan alam sekitar kanak-kanak kearah negetif tetapi boleh juga memberikan kesan positif kepada kanak-kanak.

3.1

Kesan Positif dan Negatif Peperangan khayalan

Kemajuan teknologi adalah antara pemangkin kepada perkembanganya peperangan khayalan kerana melalui teknologi yang canggih terbinanyalah illustrasi atau perisian yang dapat membuat simulasi yang berbentuk tiga demensi (3D) yang mana menjadikan atau menghasilkan karya peperangan khayalan yang lebih berkesan dan berpengaruh. Pakar Perkembangan dan Pendidikan Kanak-kanak di Universiti Islam Antarabangsa (UIAM), Dr Mastura Badzis, berkata jika kanak-kanak sentiasa terdedah kepada permainan sedemikian, lebih banyak keburukan akan timbul dan seterusnya menjejaskan kualiti kehidupan kanak-kanak itu sendiri tanpa disedari oleh ibu bapa. "Jika kanak-kanak itu terdedah kepada permainan yang disebut sebagai Play Station atau leka mendengar MP3, mereka mungkin dianggap sebagai pintar kerana sejak kecil didedahkan dengan peralatan yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini, tetapi kita tidak sedar mengenai tingkah laku mereka yang lain yang mungkin ada kaitan dengan corak permainan mereka.
4

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Dr Mastura berkata, mengikut standard umum, kanak ditakrifkan sebagai mereka yang berusia antara tujuh hingga 11 tahun dan dalam jangka masa usia itu, mereka sudah boleh membezakan antara fantasi dan realiti. "Kesan sosiologi ke atas kanak-kanak ialah mereka ada kemahiran untuk menumpukan perhatian terhadap sesuatu pekerjaan dan dalam konteks ini, permainan video itulah yang dikendalikan oleh mereka walaupun pergerakannya sangat terbatas. Ini kerana mereka hanya akan duduk menumpukan perhatian terhadap apa yang dilihat dan tidak membabitkan pergerakan fizikal yang banyak.

3.1.1

Kesan Positif

Antara kesan positif Peperangan khayalan terhadap kehidupan dan persekitaran kanakkanak ialah;

i)

Menghasilkan kanak-kanak kreatif

Kanak-kanak akan lebih kreatif kerana permainan ataupun peperangan khayalan ini memerlukan strategi yang baik untuk Berjaya.

ii)

Menghasilkan kanak-kanak inovatif

Kanak-kanak cenderung untuk mencipta sesuatu yang baru kerana teransang dengan peperangan khayalan yang menggunakan senjata ataupun alat-alat yang canggih. Contohnya penggunakan robot. Seperti yang berlaku di Jepun kanak-kanak di beri peluang untuk mencipta satu hasil inovasi mereka dan rata-rata kanak-kanak cenderung untuk mencipta peralatan yang berunsur peperangan.

5

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

iii)

Mendidik kanak-kanak menggunakan teknologi

Kanak-kanak yang berminat atau terdedah dengan permainan seperti in akan cenderung menggunakan teknologi kerana alat untuk mempermainkan peperangan khayalan ini adalah terdiri dari teknologi terkini.

iv)

Mendidik kanak-kanak mengenai kegunaan bahan-bahan sains dan persekitaran

Kanak-kanak berminat mengikuti perkembangan bidang sains kerana sifat ingin tahu mereka tentang senjata-senjata yang digunakan didalam peperangan tersebut seperti Toxin, Gas beracun, Laser dan sebagainya yang menarik minat kanak-kanak untuk mempelajari kegunaannya agar Berjaya dalam misi peperangan mereka.

3.1.2

Kesan Negatif

Kesan-kesan negatif peperangan Khayalan terhadap kehidupan dan persekitaran kanak-kanak sebahagianya ialah; i) Cenderung untuk berkelakuan ganas Kanak-kanak yan Kanak-kanak g bermain permainan video dengan aksi ganas boleh menyebabkan mereka lebih agresif, lapor kajian terbaru membabitkan golongan berkenaan di Jepun dan Amerika Syarikat. Penyelidik berpendapat, di kalangan tiga kumpulan kanak-kanak dan remaja berusia antara 9 dan 18 tahun yang dipantau selama beberapa bulan, mereka yang kerap bermain permainan video ganas lebih cenderung terbabit pergaduhan. Kajian itu antara terawal yang merekodkan perubahan dari segi sifat ganas pemain, menyokong bukti permainan video boleh menggalakkan perlakuan ganas kepada
6

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

sesetengah kanak-kanak. Ia juga kajian pertama menunjukkan kesan buruk yang dilihat dalam budaya berlainan, lapor penyelidik dalam Jurnal Pediatrik. "Secara dasarnya, apa yang ditemui dalam tiga sampel ini, lebih banyak seseorang bermain permainan video ganas, lebih tinggi kemungkinan mereka terbabit perlakuan ganas ketika zaman persekolahan walaupun anda mengawal gejala itu di peringkat awal," kata penyelidik utama daripada Universiti Iowa State, Dr Craig A Anderson. Pendapat mengenai permainan video menyumbang kepada perlakuan ganas dipertikai berikutan kadar keganasan di Jepun rendah walaupun aktiviti itu amat popular di negara berkenaan, kata Anderson."Adakah dalam kes ini, kanak-kanak Jepun tidak menerima kesan daripada permainan video ganas? Sudah tentu tidak. Mereka turut menerima kesan seperti kanak-kanak Amerika," katanya. Hasil kajian berdasarkan dua kumpulan iaitu seramai 1,231 remaja Jepun dan 364 kanak-kanak berusia antara 9 dan 12 tahun dari Amerika. Pada permulaan, kanakkanak memberitahu kekerapan bermain permainan video sebelum perlakuan ganas mereka ditonton dalam tempoh enam bulan berikutnya. Remaja Jepun melaporkan perlakuan ganas mereka menerusi soal selidik, manakala guru dan rakan menjadi sumber untuk merekodkan gejala sama di kalangan kanak-kanak Amerika. Secara umum, pasukan Anderson melihat kanak-kanak yang kerap bermain permainan video ganas lebih cenderung terbabit pergaduhan walaupun perlakuan mereka sebelum itu sudah lama dipantau. Bagaimanapun, tidak semua kanak-kanak yang bermain permainan video ini meniru aksi ganas dalam kehidupan seharian. Media juga tidak seharusnya dipersalahkan dalam gejala ganas di kalangan kanak-kanak, kata kaji selidik. Tetapi, permainan ini, menurut penyelidik, memberi gambaran keganasan perkara normal dan boleh digunakan apabila berdepan konflik harian seperti apabila ditolak di luar bilik darjah. "Penting untuk menyedari permainan video tidak melahirkan

7

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

'penembak' di kalangan pelajar sekolah," kata seorang lagi penyelidik dalam bidang sama, Dr Douglas A Gentile. "Permainan ganas bukan faktor tunggal yang menyebabkan peningkatan gejala ganas di kalangan kanak-kanak, tetapi kajian ini menunjukkan ia salah satu penyebab kepada masalah ini di Jepun dan Amerika Syarikat," katanya. - Agensi. ii) Cenderung bersifat provakatif

Kanak-kanak lebih cenderung untuk bersifat cabar mencabar antara satu dengan yang lain untuk memenangi sesuatu peperangan atau sesi permainan yang sedang dijalankan. Ini akan menimbulkan perbalahan sekiranya terdapat unsure-unsur helah didalam peperangan khayalan ini kerana masing-masing ingin menang dan menggunakan strategi yang bersifat provakatif.

iii)

Cenderung untuk menggunakan tipu helah dan mengambil kesempatan

Kanak-kanak atau para pelajar yang terlibat dalam aktiviti permainan ini perlu menyediakan wang secukupnya bagi setiap jam permainan. Jika beberapa jam diperuntukkan untuk bermain, sudah pasti wang yang diperlukan juga bertambah. Mereka akan menggunakan wang saku yang diberi oleh ibu bapa untuk tujuan yang tidak berfaedah ini. Justeru, permainan ini merudikan wang mereka. Sepatutnya para pelajar menggunakan wang tersebut untuk tujuan yang lebih berfaedah seperti membeli buku-buku rujukan dan sebagainya. Kanak-kanak yang ketagih dengan permainan ini sanggup ponteng sekolah atau melepak di pusat-pusat video komputer. Ada pelajar yang sanggup membawa pakaian persalinan untuk memudahkan mereka memasuki pusat permainan video tersebut. Justeru, pengusaha pusat permainan tersebut tidak dapat mengenal pasti sama ada mereka merupakan pelajar sekolah atau sebaliknya.

8

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

iv)

Mewujudkan suasana berpuak-puak

Akan wujud satu kumpulan-kumpulan yang melibatkan ahli-ahli berdasarkan sokongan ataupun pihak yang mereka ikuti. Ini adalah perkara lumrah di kalangan kanak-kanak kerana sifat mereka yang berada di golongan yang sama dan merasa selamat ataupun selesa dan rasa berkuasa. v) Alpa terhadap pembelajaran

Berlandaskan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, menggalakkan para pengusaha menyediakan pelbagai program yang menarik serta mencabar. Tidak hairanlah golongan pelajar yang terlibat dalam permainan ini akan menghabiskan masa berjam-jam di pusat-pusat permainan komputer tersebut. Keasyikan dan keseronokan ketika berada di pusat tersebut menyebabkan mereka lalai dan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar.

Kesimpulan Secara amnya, mata kita tertumpu pada peperangan reality yang benar-benar terjadi dan kesanya Nampak dimata kasar bahawa secara terang-terangan peperangan itulah yang menyebabkan kesan akibat yang dialami oleh masyarakat sekitarnya. Namun peperangan khayalan merupakan salah satu unsur yang yang sebenarnya lebih dahsyat secara kita tidak sedari kerana puncan kesan dan akibatnya adalah sangat samar kerana tidak ada traumatik yang jelas dapat dipandang oleh masyarakat yang aman dari pertempuran reality.

9

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Lampiran 1 : Senarai Peperangan Era Yunani
• • • • • • • • •

1200 SM Perang Trojan (dipercayai oleh ramai pakar sejarah sebagai kejadian dongeng) 499 - 479 SM Perang Parsi 480 - 307 SM Perang Sicily 480 SM Perang Sicily Pertama 410 - 340 SM Perang Sicily Kedua 315 - 307 SM Perang Sicily Ketiga 431 - 404 SM Perang Peloponnesus 334 - 323 SM Peperangan oleh Alexander Agung 323 SM - 322 SM Peperangan Lamian

Era Rom Kuno
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

343 - 290 SM Perang Samnium antara Rom dengan Samnium 343 - 341 SM Perang Samnium Pertama 327 - 304 SM Perang Samnium Kedua 327 - 321 SM Fasa pertama 316 - 304 SM Fasa kedua 298 - 290 SM Perang Samniume Ketiga 264 - 146 SM Perang Punic antara Rom dan Carthage 264 - 241 SM Perang Punic Pertama 218 - 202 SM Perang Punic Kedua 149 - 146 SM Perang Punic Ketiga 215 - 168 Perang Macedonian 215 - 205 SM Perang Macedon Pertama 200 - 196 SM Perang Macedon Kedua 171 - 168 SM Perang Macedon Ketiga 122 - 105 SM Perang Jugurthine 91 - 88 SM Perang Sosial 82 - 81 SM Perang Saudara Rom 82 SM, dimulakan oleh Sulla 73 - 71 SM Pemberontakan Spartacus, dimulakan oleh Spartacus 58 - 50 SM Perang Gaul dimulakan oleh Julius Caesar 49 - 45 SM Perang saudara Caesar 48 SM Pertempuran Pharsalus 43 SM - 31 SM Perang Saudara Rom 31 SM Pertempuran Actium 43 Britain dijajah Rom 66 - 70 Perang Yahudi-Rom Pertama 115 - 117 Perang Yahudi-Rom Kedua 132 - 135 Perang Yahudi-Rom Ketiga 220 - 265 Perang Tiga Kemaharajaan di China
10

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• •

291 - 306 Perang Lapan Putera di China 533 - 534 Perang Vandal

Zaman Pertengahan
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1066 Penaklukan Norman 1096 - 1291 Perang Salib 1096 - 1099 Perang Salib Pertama 1101 Perang Salib 1101 1147 - 1149 Perang Salib Kedua 1187 - 1191 Perang Salib Ketiga 1202 - 1204 Perang Salib Keempat 1209 - 1229 Perang Salib Albigensian 1212 Perang Salib Kanak-kanak (Sering kali dipercayai sebagai dongengan) 1217 - 1221 Perang Salib Kelima 1228 Perang Salib Keenam 1248 - 1254 Perang Salib Ketujuh 1270 Perang Salib Kelapan 1271 - 1291 Perang Salib Kesembilan 1296 - 1328 Perang Kemerdekaan Scotland Pertama 1321 - 1322 Perang Kexholms antara Sweden dan Novgorod berakhir dengan Perjanjian Nöteborg ( Treaty of Nöteborg ) pada 1323 1332 - 1333 Perang Kemerdekaan Scotland Kedua 1337 - 1453 Perang Seratus Tahun 1341 - 1364 Perang Waris Breton 1420 - 1436 Perang Hussite 1454 - 1466 Perang Tigabelas Tahun. Antara Poland dan Kesasteria Teutonic, yang akhirnya menghancurkan kuasa Kesasteria Teutonic. 1455 - 1485 Perang Ros 1474 - 1477 Perang antara Duchy of Burgundy dan Swiss Confederation 1478 - Perang antara Principality of Moscow dan Republik Novgorod. Yang keduanya ditawan.

Zaman Pike and Shot
• • • • • • • • • •

1494 - 1559 Perang Itali 1494 - 1498 Charles VIII Perang Itali 1499 - 1500 Louis XII's war with Milan 1500 - 1502 Perancis-Sepanyol Penaklukan Naples 1502 - 1505 Perang Perancis-Sepanyol mengenai Naples 1508 - 1510 Perang Cambrai League 1510 - 1513 Perang League Suci 1511 - 1514 Perang Anglo-Perancis 1513 Perang Anglo-Scottish (Pertempuran Flodden) 1515 - 1516 Francis I perang Itali pertama
11

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1521 - 1525 Parang pertama Francis dan Charles V 1521-1525 Perang Anglo-Perancis 1526 - 1529 Perang Cognac League 1536 - 1538 Perang Ketiga Francis dan Charles 1542 - 1544 Perang Terakhir Francis dan Charles 1542 - 1546 Perang Anglo-Perancis 1542 - 1550 Perang Anglo-Scottish 1549 - 1550 Perang Anglo-Perancis 1552 - 1559 Perang Itali Terakhir 1557 - 1559 Perang Anglo-Perancis 1495 - 1497 Perang Russia-Swedish 1499 - 1503 Perang Turki-Venetian 1509 - 1513: Perang saudara Turki Uthmaniyyah 1514 - 1516: Perang Turki Uthmaniyyah-Safavid 1516 - 1517: Perang Turki Uthmaniyyah-Mamluk 1521 - 1523 Perang Pembebasan Swedish 1521 - 1523: Pemberontakan Comuneros di Castile 1521 - 1526: Perang Turki Uthmaniyyah-Hungary 1522 - Penaklukan Rhodes oleh Turki Uthmaniyyah 1522 Perang Kasteria di Jerman 1524 - 1525 Perang Petani di Jerman 1526 - 1528 Perang Saudara Hungary 1526 - 1555 Perang Turki Uthmaniyyah-Safavid 1528 - 1533 Perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Hungary 1531 Perang Saudara Swiss antara Zurich dan cantons Khatolik 1532 - 1546 Perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Mediterranean 1533 - 1536 Perang Counts di Denmark 1537 - 1544: Pembaharuan perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Hungary 1546 - 1547 Perang Schmalkaldic 1551 - 1562 Perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Hungary 1551 - 1581 Perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Mediterranean (Pertempuran Lepanto (1571)) 1552 - 1555 Perang Charles V bersama Maurice dari Saxony 1554 - 1557 Perang Russia Agung 1557 - 1571 Perang Livonian 1559 - 1560 Pemberontakan Scottish terhadap Perancis 1562 - 1598 Peperangan Keagamaan di Perancis, juga dipanggil Perang Tiga Henry atau Peperangan Huguenots 1562 - 1563 Perang Keugamaan Pertama 1567 - 1568 Perang Keugamaan Kedua 1568 - 1570 Perang Keugamaan Ketiga 1572 - 1573 Perang Keugamaan Keempat 1575 - 1576 Perang Keugamaan Kelima 1576 - 1577 Perang Keugamaan Keenam
12

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1580 Perang Keugamaan Ketujuh (Perang Bercinta) 1585 - 1598 Perang Keugamaan Kelapan 1589 - 1598 Perang Perancis-Sepanyol 1562 - 1568: Perang Turki Uthmaniyyah-Habsburg di Hungary 1563 - 1570 Perang Tujuh Tahun Utara juga dikenali sebagai Perang DanoSwedish 1567 - 1573 Perang Saudara Scottish 1568 - 1571 Pemberontakan Morisco di Sepanyol 1568 - 1648 Perang Lapan Tahun (perang kebebasan Belanda) 1568 - 1609 Fasa Pertama 1621 - 1648 Fasa Kedua 1570 - 1595 Perang Dua Puluh Lima antara Sweden dan Russia 1577 - 1582 Perang Livonian (Poland vs. Russia) 1577 - 1590 Perang Turki-Persian 1580 - 1583 Perang Saudara Portugis 1585 - 1604 Perang Anglo-Sepanyol (Armada Sepanyol, 1588) 1590 - 1606 "Perang Panjang" antara Habsburg dan Turki 1592 - 1598 Perang Tujuh Tahun 1594 - 1603 Pemberontakan Tyrone di Ireland 1596 - 1597 Perang Cudgel di Finland 1600 - 1611 Perang Polish-Swedish 1602 - 1612 Perang Turkis-Persian 1609 - 1618 Perang Russia-Polish 1610 - 1617 Perang Ingrian antara Sweden dan Russia 1611 - 1613 Perang Kalmar antara Sweden dan Denmark 1613 - 1617 Perang Russo-Swedish 1614 - 1621 Perang Polish-Turki 1616 - 1618 Perang Turki-Persian 1617 - 1629 Perang Polish-Swedish 1618 - 1648 Perang Tiga Puluh Tahun di Europah, berakhir dengan Perdamaian Westphalia. 1618 - 1625 Bohemian/Fasa Palatine 1618 - 1629 Perang Austro-Transylvanian 1625 - 1629 Fasa Danish 1625 - 1630 Perang Anglo-Sepanyol 1626 - 1630 Perang Anglo-Perancis 1627 - 1631 Perang Warisan Mantuan 1630 - 1635 Fasa Swedish 1635 - 1648 Fasa Perancis 1635 - 1659 Perang Perancis-Sepanyol (berakhir dengan Perjanjian Pyrenees) 1645 Perang Austro-Transylvanian Baru 1623 - 1638 Perang Turki-Persian 1625 - 1629 Kebangkitan Huguenot di Perancis 1632 - 1634 Perang Russia-Polish
13

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1634 Perang Polish-Swedish 1637 Perang Pequot 1639 - 1652 Perang Tiga Kerajaan juga dikenali sebagai Perang Saudara British 1639 Perang Bishop Pertama 1640 Perang Bishop Kedua 1641 - 1650 Perang Irish 1642 - 1646 Perang Saudara Inggeris Pertama 1648 Perang Saudara Inggeris Kedua 1650 - 1652 Kebangkitan Scottish 1640 - 1656 Pemberontakan Catalan 1640 - 1668 Perang Kebebasan Portugis 1645 - 1670 Perang Turki-Venetian 1648 - 1653 Fronde 1648 - 1649 Fronde Pertama 1650 - 1653 Fronde Kedua 1648 - 1660 The Deluge/Perang Utara, Siri perperangan membabitkan Poland, Sweden, Brandenburg, Russia dan Transylvania dan Denmark 1648 - 1654 Pemberontakan Cossack terhadap Poland 1654 - 1656 Perang Russia-Polish 1655 - 1656 Perang Swedish-Brandenburg 1655 - 1660 Perang Polish-Swedish 1656 - 1658 Perang Russo-Swedish 1656 - 1660 Perang Danish-Swedish 1657 - 1660 Perang Dutch-Swedish 1658 - 1667 Perang Russo-Polish 1652 - 1654 Perang Anglo-Belanda Pertama 1654 - 1659 Perang Anglo-Sepanyol 1657 - 1662 Perang Turkish-Transylvanian 1662 - 1664 Perang Austro-Turkish 1665 - 1667 Second Anglo-Dutch War bermula dengan penawanan New Amsterdam, dinamakan semula sebagai Bandar New York 1667 - 1668 Perang War of Devolution 1671 - 1676 Perang Polish-Turki 1672 - 1678 Perang Belanda 1672 - 1674 Perang Anglo-Belanda Ketiga 1672 - 1679 Perang antara Brandenburg dan Sweden 1675 - 1679 Perang Scanian antara Sweden dan Denmark 1675 - 1676 Perang Raja Philip 1678 - 1681: Perang Rusia-Turki Uthmaniyyah 1682 - 1699 Perang Liga Suci (Austria, Poland, dan Venice lwn. Turki Uthmaniyyah) 1685: Pemberontakan Monmouth 1688 - 1697 Perang Grand Alliance 1689 - 1691 Kebangkitan Irish Jacobite
14

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1695 - 1700 Perang Russia-Turki 1700 - 1721 Perang Utara Agung antara gabungan Denmark/Norway, Russia dan Saxony/Poland sebelah dan Sweden disebelah lawan 1710 - 1711 Perang Russia-Turki, 1710-11, sebahagian perang Utara Agung 1715 - 1717 Pemberontakan Polish terhadap Raja Augustus II 1701 - 1714 Perang Warisan Sepanyol 1702 - 1713 Perang Ratu Anne Peranan Amerika Utara dalam Perang Warisan Sepanyol 1703 - 1711 Pemberontakan Hungarian 1714 - 1718 Perang Turki-Venetian 1715 - 1716 Pemberontakan Jacobite juga dikenali sebagai "Lima belas" 1716 - 1718 Perang Austro-Turki 1718 - 1720 Perang Gabungan Berempat (Quadruple Alliance) 1722 - 1723 Perang Russia-Persia 1722-1723 1722 - 1727 Perang Turki-Persian 1727 - 1729 Perang Sepenyol terhadap England dan Perancis 1730 - 1736 Perang Turki-Persian 1733 - 1738 Perang Warisan Polish 1736 - 1739 Perang Russia-Turki 1737 - 1739 Perang Austro-Turki 1740 - 1748 Perang Warisan Austrian 1739 - 1748 Perang Telinga Jenkins 1740 - 1742 Perang Silesian Pertama 1741 - 1743 Perang Topi Russia antara Sweden dan Russia 1744 - 1748 Perang Raja George Peranan Amerika Utara dalam Perang Warisan Austrian 1744 - 1745 Perang Silesian Kedua 1744 - 1748 Perang Carnatic Pertama 1745 - 1746 "Empat puluh Lima" 1743 - 1747 Perang Turki-Persian 1756 - 1763 Perang Tujuh Tahun 1754 - 1763 Perang Perancis dan Indian (Nama U.S. bagi fasa Amerika Utara) 1749 - 1754 Perang Carnatic Kedua 1756 - 1763 Perang Silesian Ketiga 1761 - 1763 Perang Sepanyol-Portugis 1763 - 1766 Pemberontakan Pontiac 1768 - 1774 Perang Russia-Turki 1768 - 1776 Perang Confederation of Bar di Poland 1773 - 1774 Pemberontakan Pugachev 1774 - 1783 Perang Anglo-Maratha Pertama 1775 - 1783 Perang Revolusi Amerika 1778 - 1783 Perang Anglo-Perancis 1779 - 1783 Perang Anglo-Sepanyol 1780 - 1784 Perang Anglo-Belanda Keempat
15

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1777 - 1779 Perang Warisan Bavarian 1779 Perang Teluk Frontier Pertama 1785 - 1787 Perang Saudara Belanda 1787 - 1791 Perang Austro-Turki 1787 - 1792 Perang Russia-Turki 1788 - 1790 Perang Russia Gustav III juga dikenali sebagai Perang RussiaSwedish 1791 - 1804 Perang Revolusi Haiti 1792 Perang mempertahankan perlembagaan di Poland 1792 - 1802 Perang Revolusi Perancis 1792 - 1797 Perang Gabungan Pertama 1792 - 1795 Perang Perancis-Prussia 1792 - 1797 Perang Perancis-Austrian 1793 - 1795 Perang Perancis-Sepanyol 1793 - 1795 Perang Perancis-Belanda 1793 - 1802 Perang Perancis-British 1798 - 1801 Perang Gabungan Kedua 1798 - 1799 Perang Perancis-Russia 1799 - 1801 Perang Perancis-Austrian 1798 - 1801 Perang Quasi 1793 Perang Teluk Frontier Kedua 1794 Kebangkitan Kosciuszko di Poland 1795 - 1798 Pemberontakan Irishmen Bersatu 1799 - 1801 Perang Teluk Frontier Ketiga

Zaman Senapang
• • • • • • •

1800 Perang Kasta di Haiti 1801 Perang Oranges 1801 - 1805 Perang Barbary Pertama 1802 - 1805 Perang Anglo-Maratha Kedua 1803 - 1804 Ekspedisi British ke Sri Langka 1803 - 1815 Perang Napoleon 1805 Perang Gabungan Ketiga
       

1806 - 1807 Perang Gabungan Keempat 1807 - 1814 Perang Semenanjung 1809 Perang Gabungan Kelima 1812 Perang Perancis-Russian 1813 Perang Kebebasan, 1813 1813 - 1814 Perang Gabungan Keenam 1815 Perang Gabungan Naepolitan 1815 Perang Gabungan Ketujuh juga dikenali sebagai Perang Seratus Hari

16

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • o o o o o o o o • • • • • • • • • • o o o • • • •

1804 - 1806: Pemberontakan Serbia dalam Empayar Turki Uthmaniyyah 1804 - 1810 Perang Fulani di Nigeria 1804 - 1813 Perang Russia-Persia, 1804-13 1804 - 1835 Perang Black 1805 - 1811 Egyptian Revolution 1806 - 1807 Perang Ashanti-Fante 1806 - 1812 Perang Russia-Turki, 1806-12 1808 - 1809 Perang Finnish antara Russia dan Sweden di mana Sweden menyerahkan Finland kepada Russia 1809 - 1825 Perang Kemerdekaan Bolivian 1810 - 1816 Perang Kemerdekaan Argentine 1810 - 1811 Perang Anglo-Jawa Belanda 1810 - 1818 Perang Tukulor 1810 - 1821 Perang Kemerdekaan Mexico 1811 Perang Teluk Frontier Keempat 1811 Perang Ga-Fante 1811 Perang Tecumseh 1811 - 1818 Perang Mesir-Wahhabi 1811 - 1825 Perang Bolívar 1811 - 1812 Perang Kemerdekaan Venezuelan 1813 - 1814 Bolívar di Venezuela 1813-14 1815 - 1816 Penjajahan Sepanyol di New Granada 1816 - 1817 Bolívar di Venezuela 1816-18 1819 - 1820 Bolívar di New Granada 1821 Bolívar di Venezuela 1821 1822 Kempen Republican di Ecuador 1824 - 1825 Kempen Republican di Bolivia 1812 - 1814 Perang 1812 antara United States dan Britain, dan sebahagian perang besar antara Britain dan Perancis 1813 - 1814 Perang Creek 1814 - 1816 Perang Gurkha 1814 - 1816 Penjajahan Ashanti ke Gold Coast 1814 - 1824 Perang San Martin 1815 Perang Barbary Kedua 1817 - 1818 Perang Kemerdekaan Chilean 1817 - 1818 Perang Anglo-Maratha Ketiga 1817 - 1819 Perang Saudara Zulu 1817 - 1858 Perang Seminole 1817 - 1818 Perang Seminole Pertama 1835 - 1842 Perang Seminole Kedua 1855 - 1858 Perang Seminole Ketiga 1818 - 1819 Perang Teluk Frontier Kelima 1820 - 1823 Perang Saudara Sepanyol, 1820-1823 1821 - 1829 Perang Kemerdekaan Greek 1821 - 1823 Perang Turki-Persian

17

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • o o o o o o o o o o o • • • o o o • • • • • • • • • • •

1821 - 1825 Perang Kemerdekaan Brazilian 1821 - 1837 Perang Padri di Indonesia 1823 - 1826 Perang Burma-Inggeris Pertama 1828 - 1829 Perang Russia-Turki, 1828-29 1830 Revolusi Julai di Perancis 1830 - 1831 Perang Polish-Russian selepas Kebangkitan November 1830 - 1839 Perang Kemerdekaan Belgian 1834 - 1836 Perang Teluk Frontier Keenam 1835 Perang Toledo antara jajahan US Michigan dan negeri US Ohio 1835 - 1836 Perang Kemerdekaan Texan 1838 Perang Pastri antara Perancis dan Mexico 1839 - 1842 Perang Inggeris-Afganistan Pertama 1839 - 1842 Perang Candu Pertama 1843 - 1872 Beberapa Perang Tanah Maori di New Zealand 1843 Penyembelihan Wairau 1845 - 1846 Perang Maori Pertama juga dikenali sebagai Perang Tiang Bendera 1846 Kempen Lembah Hutt 1847 Kempen Wanganui 1860 - 1861 Perang Taranaki Pertama 1863 - 1864 Penjajahan Waikato 1864 Kempen Tauranga 1864 - 1866 Perang Taranaki Kedua 1865 - 1868 Perang Teluk Timur 1868 - 1869 Perang Titokowaru 1868 - 1872 Perang Te Kooti 1846 Perang Teluk Frontier Ketujuh 1846 - 1848 Perang Mexico-Amerika antara United States dan Mexico 1848 - 1866 Perang Kemerdekaan Itali 1848 - 1849 First Italian Independence War, Kingdom of Sardinia allied with other italian states against Austria 1859 Second Italian Independence War, Sardinia and France against Austria 1866 Third Italian Independence War, Unified Italy against Austria 1848 - 1849 Hungarian Revolt of 1848 waged by Hungary against Austria and later Russia 1848 - 1851 First war of Schleswig 1850 - 1865 Taiping Rebellion 1851 - 1853 8th Cape Frontier War 1852 Second Anglo-Burmese War 1853 - 1856 Crimean War. 1856 - 1860 Second Opium War 1857 - 1858 Indian Mutiny also known as the First War Of Indian Independence 1857 - 1858 Utah War 1857 - 1901 Caste War of Yucatán 1861 - 1865 American Civil War in the United States
18

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1864 Second war of Schleswig 1864 - 1870 War of the Triple Alliance; Paraguay against Argentina, Uruguay and Brazil 1866 Austro-Prussian War (aka Seven Weeks War) 1866 - 1868 Red Cloud's War between the Lakota and the United States 1870 - 1871 Franco-Prussian War 1872 - 1873 Modoc War between the Modoc and the United States 1876 - 1877 Black Hills War between the Lakota and the United States 1877 - 1878 9th Cape Frontier War 1877 - 1878 Russo-Turkish War, 1877-78 1878 - 1880 Second Anglo-Afghan War 1879 Anglo-Zulu War 1879 - 1884 War of the Pacific between Chile and the joint forces of Bolivia and Peru 1880 - 1881 Perang Boer Pertama di Afrika Selatan 1885 - 1886 Third Anglo-Burmese War 1887 - 1889 First Italo-Abyssinian War 1890 Dog Tax War in New Zealand 1894 - 1895 First Sino-Japanese War 1895 - 1896 First Italo-Abyssinian War 1897 First Greco-Turkish War 1897 - 1900 Boxer Rebellion in China 1898 Spanish-American War 1899 - 1902 Perang Boer Kedua di Afrika Selatan 1899 - 1902 The war of thousand days in Colombia 1899 - 1913 Philippine-American War

Zaman Perang Dunia
• • • • • • • • •

• •

1904 - 1905 Russo-Japanese War 1905 Revolution of 1905 in Russia 1911 - 1912 Turco-Italian War fought over Libya 1912 - 1913: Dua Perang Balkan ditempur untuk penguasaan wilayah-wilayah Eropah Empayar Turki Uthmaniyyah 1914 - 1918 Perang Dunia I, initially in Europe, then worldwide 1916 Easter Rising rebellion in Ireland 1917 - 1918 Revolusi Russia 1917 - 1920 Estonian Liberation War 1918 Finnish Civil War, fought between "the reds" (rebellious Socialists) and "the whites" (anti-Socialists) in the aftermath of the Revolusi Russia of 1917. Germany intervened on the side of the Whites. 1918 - 1922 Russian Civil War, fought between "the reds" (Communists) and "the whites" (tsarists) directly after the Bolshevist Revolution. US, France and Britain also intervened to "kill communism in the crib." 1918 Viena expedition 1918 - 1919 Poland and Lwow against Westukrainian Republic
19

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • o • • • • • • • • • o o o •

1918 - 1919 Great Poland Uprising, Greater Poland against Germany 1919 - Perang Czechoslovakia-Poland di Cieszyn Silesia 1919 Third Anglo-Afghan War 1919 First Silesian Uprising 1919 Aunus expedition 1919 - 1921 Polish-Soviet war Poland and Ukrainian Peoples Republic against Soviets 1919 - 1921 Anglo-Irish War also known as the Irish War of Independence 1919 - 1922 "Turkish War of Independence" 1920 - 1922 Second Greco-Turkish War 1920 Second Silesian Uprising Silesian Poles against Germany 1921 Third Silesian Uprising Silesian Poles against Germany 1922 - 1923 Irish Civil War 1932 - 1935 Chaco War between Bolivia and Paraguay 1934 - 1936 Northern Expedition by Kuomintang 1935 - 1936 Second Italo-Abyssinian War 1936 - 1939 Spanish Civil War 1937 - 1945 Second Sino-Japanese War 1939 - 1945 Perang Dunia II 1939 - 1940 Winter War; Sebahagian PD II, Finland menentang Kesatuan Soviet 1941 - 1944 Continuation War; Sebahagian PD II, Finland menentang Kesatuan Soviet 1944 - 1945 Perang Lapland; Sebahagian PD II, Finland menentang Jerman 1941 - 1942 Perang sempadan antara Ecuador dan Peru

Zaman Perang Dingin
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

1944 - 1949 Perang Saudara Greek 1945 - 1949 Perang Saudara China 1946 - 1954 Perang Indochina Pertama 1947 - 1949 Perang Kashmir Pertama antara India dan Pakistan 1948 - 1949 Perang Arab-Israel Pertama 1948 - 1960 Malayan Emergency 1950 - 1953 Perang Korean (Gabungan diketuai UN vs. Korea Utara) 1952 - 1960 Kebangkitan Mau Mau di Kenya 1954 - 1962 Perang Kemerdekaan Algerian 1954 - 1964 Perang Saudara Vietnam 1955 - 1972 Perang Saudara Sudan Pertama 1956 Suez Crisis (Perang Arab-Israeli Kedua) 1956 - 1959 Revolusi Cuba 1960 - 1996 Perang Saudara Guatemala 1961 Penjajahan Teluk Babi (CIA-sponsored invasion attempt by Cuban Nationals) 1961 - 1975 Perang Pembebasan Angola 1962 - 1963 Perang Cina-India 1962 - 1970 Perang Saudara Yemen
20

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1964 - 1973 Perang Vietnam antara pakatan yang diketuai Amerika Syarikat dengan pakatan kerajaan Vietnam Selatan dan Barisan Kebebasan Kebangsaan (NLF), yang disokongVietnam Utara 1964 - 1975 Perang Pembebasan Mozambique 1965 Perang Kashmir Kedua (Perang India-Pakistan 1965) 1965 - 1996 Perang Saudara Chad 1966 - 1988 Perang Pembebasan Namibian 1967 Six-Day War (Perang Arab-Israeli Ketiga) 1967 - 1970 Perang Biafra di Nigeria 1967 - 1975 Perang Saudara Kambodia 1968 - 1970 War Meleret 1969 Perang Bolasepak antara Honduras dan El Salvador. 1971 Perang Saudara Pakistan yang menjadi Perang India-Pakistan Ketiga 1973 Perang Yom Kippur (Perang keempat Arab-Israil) 1974 - 1991 Perang Saudara Ethiopia 1975 - 1989 Perang Saudara Angolan 1975 - 1991 Perang Saudara Lebanon 1975 - 1998 Perang Kemerdekaan Timur-timor 1979 Perang Cina-Vietnam 1979 - 1992 Perang Saudara El Salvador 1980 - 1988 Perang Iran-Iraq 1981 Perang sempadan antara Ecuador dan Peru 1982 Perang Falkland antara United Kingdom dan Argentina 1982 Perang Lebanon 1982 - 1984 Perang Saudara Mozambique 1983 Operasi Urgent Fury, penjajahan disokong U.S.terhadap Grenada 1983 - 2000 Perang Saudara Sri Lanka

Selepas Perang Dingin
• • • • • o o o o o • o o o •

1988 - 1994 Nagorno-Karabakh war between Armenia and Azerbaijan 1989 - 1990 Operation Just Cause, United States invades Panama 1990 - 1991 Persian Gulf War between Iraq and UN-led coalition 1990 - 1992 Rwanda Civil War 1991 - 2001 Yugoslav Wars 1991 Slovenian War 1991 - 1995 Croatian War 1992 - 1995 Bosnian War 1998 - 1999 Perang Kosovo 2001 Macedonian War 1991 - 1993 Georgian civil wars 1991 - 1992 South Ossetian war 1992 - 1994 Abkhazian War 1993 Georgian civil war, western Georgia 1991 - 1997 Sierra Leone Civil War
21

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • •

1993 - 1999 Burundi Civil War 1994 Yemen Civil War 1994 - 1996 First Chechen War 1995 Cenepa War between Peru and Ecuador 1996 - 1997 Liberian Civil War 1998 - 2000 Border war between Ethiopia and Eritrea 1999 Kargil Conflict 1999 - 2003 Second Liberian Civil War 2003 - Invasion of Iraq 2004 - Haiti rebellion 2006 - Krisis Lubnan - Israel

Peperangan yang masih berlaku
• • • o o o o o o • • • • • • • • •

1964 - Colombian Insurgencies (aka Colombian Civil War, Colombian Conflict) 1977 - Somalian Civil War 1978 - Afghanistan Civil War 1978 - 1979 Mujahideen and tribal forces against Democratic Republic of Afghanistan 1979 - 1989 Soviet invasion of Afghanistan 1989 - 1993 Civil War between different tribal military forces 1994 - 2001 Civil War between Taliban movement and Northern alliance 2001 - 2002 U.S. invasion of Afghanistan 2002 - Conflict between U.S.-supported central government and tribal and Taliban factions 1983 - Second Sudanese Civil War 1992 - Civil War in Algeria 1994 - Zapatista Revolution in Mexico 1995 - Second Ugandan Civil War 1996 - Civil War in Nepal 1998 - Congo Civil War the bloodiest ongoing war, with an estimated 3 million dead 1999 - Second Chechen War 2001 - Civil War in Côte d'Ivoire 2003 - Darfur conflict, Sudan

Perang Khayalan

• •

The Artilect War - (Dr. Hugo de Garis) Clone Wars - (Star Wars)
22

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dominion War - (Star Trek) Earth-Minbari War (Babylon 5) Eugenics War - (Star Trek) Forever War, The - (Joe Haldeman) Galactic Civil War - (Star Wars) Great Hyperspace War, The - (Star Wars) Great Sith War, The - (Star Wars) Hundred-Year Darkness - (Star Wars) Idiran-Culture War - (Iain M. Banks) Klingon Civil War - (Star Trek) Man-Kzin Wars - (Larry Niven) Romulan Wars - (Star Trek) Shadow War - (Babylon 5) Temporal Cold War - (Star Trek) War of the Jewels - (The Silmarillion) War of the Last Alliance - (The Silmarillion) War of the Ring - (The Lord of the Rings) World War III

Banyak lagi contoh peperangan khayalan terkini yang tidak disenaraikan di sini. Senarai peperangan ini di petik dari laman http://ms.wikipedia.org/wiki/Senarai_peperangan pada 10 mac 2009.

23

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Lampiran 2 The Lord of the Rings Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas. The Lord of the Rings atau Penguasa Cincin merupakan karya epik fantasi karangan pengarang berbangsa British iaitu J. R. R. Tolkien. Kisahnya bermula dengan sebuah sekuel sebelumnya iaitu buku fantasi The Hobbit, tetapi kemudian dikembangkan menjadi cerita yang lebih panjang. Ia ditulis antara tahun 1937 dan 1949, yang kebanyakannya ditulis ketika Perang Dunia Kedua. Ia diterbitkan dalam tiga jilid pada 1954 dan 1955, dan telah dicetak berkali-kali dan diterjemahkan kepada banyak bahasa. Berkemungkinan, karya tersebut adalah hasil sastera yang paling terkenal dalam abad kedua puluh.

Muka hadapan buku oleh Tolkien Aksi dalam The Lord of the Rings digambarkan sebagai dunia atau Bumi sebenar dan didiami manusia dengan tambahan rekaan makhluk pada zaman yang direka juga. Tolkien menamakannya dalam Bahasa Inggeris moden, Middle-earth (Bumi-Tengah), merujuk kepada bahasa Inggeris kuno iaitu Midgard/Middangeard. Kisah tersebut berkaitan dengan pelbagai kaum seperti Hobbit, Elf, Manusia, Orang Kerdil dan Ahli Sihir, dan bertumpukan kepada Cincin Kuasa yang dibuat oleh Raja Kegelapan Sauron.
24

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Bermula dengan keadaan lengang dan tenang di Shire, cerita berkembang merentasi Bumi-tengah lalu mencetuskan Perang Cincin. Cerita utamanya diikuti enam lampiran tambahan yang menyediakan pengetahuan tentang sejarah dan bahasa tentang cerita tersebut. Seperti hasil penulisan Tolkien yang lain, The Lord of the Rings telah dijadikan bahan untuk analisis lanjutan tentang tema sastera dan asalnya. Pengaruh yang terdapat di dalamnya termasuklah filologi, mitologi dan keagamaan, begitu juga dengan hasil fantasi dan pengalaman Tolkien ketika berperang. The Lord of the Rings telah dikatakan sebagai genre fantasi moden dan kesan penggunaan perkataan Tolkienian dan Tolkienesque dalam hasil kerjanya membuatkan perkataan tersebut direkodkan dalam Kamus Inggeris Oxford. Populariti yang hebat dah mampu bertahan oleh cerita ini telah mewujudkan satu budaya yang dipengaruhi oleh hasil kerja Tolkien. The Lord of the Rings telah memberi inspirasi untuk dijadikan permainan, cerpen, hasil seni dan muzik. Banyak hasil adaptasi dari karya Tolkien telah dibuat dan satu daripadanya adalah trilogi filem The Lord of the Rings yang dilancarkan pada 2001-2003 yang menyebabkan pertambahan minat dari kalangan akan The Lord of the Rings dan hasil karya Tolkien yang lain. PERHATIAN: Butiran jalan cerita yang nyata menyusul. Cerita di sebaliknya bermula beribu tahun sebelum aksi dalam buku bermula dengan kebangkitan Penguasa Cincin, Raja Kegelapan Sauron, jelmaan roh yang berniat jahat yang menguasai kuasa hebat di negeri yang ditakuti iaitu Mordor. Pada penghujung Zaman Pertama Bumi-tengah, Sauron dapat bertahan dari kekalahan teruk dan pembuangan oleh tuannya, Morgoth. Ketika Zaman Kedua, Sauron merancang untuk menguasai Bumi-tengah. Dengan menyamar sebagai "Annatar", atau Raja Ganjaran, dia membantu Celebrimbor dan tukang Elf yang lain dari Eregion untuk menempa Cincin Kuasa, tetapi kemudian dengan rahsianya menempa Cincin yang Satu yang mana dia bakal memperhambakan pemakai cincin yang lain. Rancangan ini gagal apabila kaum Elf sedar akan hal tersebut dan tidak memakainya. Sauron kemudian
25

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

melancarkan kempen ketenteraan yang mana dia dapat memperoleh Cincin yang Tujuh dan Cincin yang Sembilan dan mengagihkan kepada raja-raja dan ketua Orang Kerdil dan Manusia. Golongan Kerdil agak sukar untuk dikuasai tetapi Manusia yang memiliki Cincin yang Sembilan beransur-ansur berjaya dirasuk hingga menjadi Nazgûl, pesuruh yang paling ditakuti. Cincin yang Tiga gagal diperoleh dan menjadi simpanan golongan Elf.

Peta Númenor (Dipanggil oleh golongan Elf sebagai Andor). Raja Númenor, Ar-Pharazôn, tiba dengan bala tentera yang besar. Sauron menyerah kalah dengan tentera Númenór, dan dibawa ke Númenor sebagai banduan. Valar, raja Valinor, mahukan Sauron pergi kepada mereka, tetapi Sauron sudahpun merancuni pemikiran rakyat Númenór menentang mereka. Maka, Sauron memulakan kerja yang menyebabkan kemusnahan Númenor dengan mempengaruhi minda rajanya dan memulakan cubaan untuk menakluk Valinor serta melepaskan kemarahan Ilúvatar ke atas penduduk Númenór, negaranya dan juga Sauron. Perkara tersebut hampir memusnahkannya dan dia kembali ke Mordor, menerima bentuk baru dan melancarkan serangan ke atas penduduk Númenór yang dibuang (yang Setia), yang melarikan diri ke Bumi-tengah. Walau bagaimanapun, mereka (yang diketuai Elendil dan anaknya Isildur dan Anárion) mempunyai masa untuk bersedia dan membentuk Pakatan Terakhir Elf dan Manusia dengan raja Eldar, Gil-galad, mereka menuju ke Mordor dan mengepung Barad-dûr, iaitu pada ketika Anárion dibunuh. Sauron sendiri berlawan dengan ketuaketua pasukan lawan. Gil-galad dan Elendil terkorban ketika mereka bertempur dengan Sauron, dan pedang Elendil, Narsil pecah olehnya. Walau bagaimanapun, Sauron
26

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

dapat di atasi dan Isildur memotong Cincin yang Satu dari tangan Sauron dengan serpihan Narsil, dan roh Sauron melarikan diri dan tidak muncul buat masa yang lama. Maka, bermulanya Zaman Ketiga di Bumi-tengah. Dua tahun kemudian ketika mengembara ke Rivendell, Isildur diserang hendap oleh sekumpulan Orcs dan dibunuh ketika Kemalangan di Gladden Fields. Cincin tersebut telah terlucut dari jarinya dan hanyut ke dasar Sungai Besar Anduin dan hilang buat beralaf-alaf lamanya. Dalam The Hobbit, prolog bagi kisah yang panjang ini, Tolkien mengaitkan ceritanya seolah-olah sesuatu yang tidak disengajakan apabila Hobbit Bilbi Baggins menjumpai Cincin itu. Walau bagaimanapun, dalam The Hobbit, tidak seorangpun watak, Bilbo mahupun ahli sihir Gandalf (juga pembaca) yang tahu tentang cincin ajaib tersebut adalah Cincin yang Satu yang ditempa oleh Raja Kegelapan.

Bumi-tengah ketika Zaman Ketiga Sinopsis Rencana utama: The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King The Lord of the Rings bermula lebih kurang 60 tahun selepas berakhirnya The Hobbit. Kisahnya bermula dengan jilid pertama, The Fellowship of the Ring, apabila Frodo Baggins mula memiliki cincin ajaib yang ditemui pakciknya Bilbo. Sahabat lama Bilbo, Ahli Sihir Gandalf, yang terlibat bersama Bilbo dalam The Hobbit menemui yang sebenarnya cincin tersebut adalah Cincin yang Satu, benda berkuasa yang telah dicari oleh Sauron sejak berakhirnya Zaman Kedua.
27

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Sauron menghantar pesuruhnya, Ringwraiths (Nazgûl dalam rupa sebagai penunggang hitam) ke Shire untuk mencari cincin tersebut. Frodo, dengan bantuan pembantunya yang setia, Sam Gamgee dan dua sahabat baiknya, Merry dan Pippin, dan kemudian seorang lelaki yang digelar "Strider", membawa Cincin tersebut ke Rivendell atas permintaan Gandalf. Di Rivendell, "Strider" telah didedahkan sebagai Aragorn, waris kerajaan bagi Manusia. Hobbit-hobbit tersebut juga mengetahui yang kuasa Sauron mampu dihalang apabila Aragorn mengambil alih warisan takhtanya dan memenuhi ramalan purba dengan menempa pedang Andúril, dikimpal semula dari serpihan Narsil, pedang yang memotong Cincin tangan Sauron ketika Zaman Kedua. Majlis tertinggi yang diwakili oleh semua kaum utama Bumi-tengah; Elf, Orang Kerdil, dan Manusia, yang dipengerusikan oleh Raja Elrond, memutuskan hanya satu sahaja tindakan yang mampu menyelamatkan Bumi-tengah iaitu dengan memusnahkan Cincin. Cincin itu harus di bawa ke Mordor dan dicampak ke Gunung Doom, di mana ia telah ditempa. Frodo menawarkan diri untuk melakukan tugas tersebut dan "Persahabatan Cincin" dibentuk untuk membantunya. Perjalanan mereka membawa mereka melalui Terowong Moria, iaitu tempat mereka diikuti oleh makhluk Gollum, iaitu yang ditemui Bilbi dalan gua Goblin di Pergunungan Berkabus beberapa tahun sebelumnya. Gollum telahpun memiliki Cincin tersebut sebelum berpindah milik kepada Bilbo. Gandalf menerangkan bahawa Gollum berasal dari kaum yang "tak berbeza dengan hobbit" sebelum dia memiliki Cincin yang telah merosakkannya. Sebagai hamba kepada kuasa jahat Cincin itu, Gollum terdesak untuk memperolehi semula "Kesayangan". Apabila mereka melalui Terowong tersebut, Pippin tanpa disengajakan telah menunjukkan kehadiran mereka dan kumpulan mereka diserang. Gandalf bertarung dengan syaitan gergasi bawah tanah, Balrog, dan jatuh ke dalam gaung yang terang-terang akan menyebabkan kematiannya. Pada penghujung jilid pertama, Persahabatan tersebut berpecah dan
28

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

dengan kematian dua orang ahli (Gandalf dan Boromir), lalu Frodo dan Sam memulakan perjalanan ke Mordor dengan hanya berdua. Dalam jilid kedua, The Two Towers, kisah yang berlaku secara selari (cerita pada waktu yang sama di berlainan tempat dan di kisahkan dalam dua buku) memperincikan tentang Persahabatan yang tinggal membantu negara Rohan dalam peperangan menentang Saruman, ketua bagi kumpulan ahli sihir yang mana telah diracuni fikirannya. Gandalf kembali ke Bumi-tengah sebagai "Gandalf si Putih": Kita mengetahui yang dia membunuh Balrog, tetapi pertarungan tersebut ternyata turut tidak menyebelahi Gandalf dan kemudian dia telah "dilahirkan semula" dengan kuasa yang lebih hebat. Pada penghujung buku pertama jilid kedua, keempat-empat ahli Persahabatan (Gandalf, Aragorn, Legolas dan Gimli) membantu untuk menewaskan bala tentera Saruman di Pertarungan Helm's Deep. Buku kedua menunjukkan bagaimana Frodo dan Sam mampu menangkap dan "menjinakkan" Gollum. Gollum kemudian menunjukkan jalan ke Mordor (yang bertentangan dengan Pagar Hitam Black Gate), walaupun terpaksa melalui negara Minas Morgul, wilayah Raja Sihir. Pada penghujung jilid, Gollum mengkhianati Frodo dengan membawanya kepada labah-labah gergasi, Shelob, dan dalam pada itu Sauron melancarkan serangan ke atas Bumitengah, dengan diketuai Raja Sihir yang membawa angkatan tentera Morgul untuk menentang Gondor,dalam Peperangan Cincin. Dalam jilid ketiga, [[The Return of the King]], Sam mengalahkan Gollum dan menyelamatkan Frodo. Ketika mereka berhampiran dengan Gunung Doom, Persahabatan membantu dalam pertarungan terakhir menentang tentera Sauron, termasuklah menawan bandar menara Minas Tirith dan pertarungan sengit di hadapan Pagar Hitam Mordor, iaitu ketika Gondor dan Rohan terpaksa bersatu menentang askar Sauron untuk mengalihkan perhatian Sauron dari Cincin tersebut dengan harapan memberikan sedikit keluangan masa untuk Frodo memusnahkannya. Menurut garis masa Tolkien, peristiwa tersebut berlaku antara pengumuman Bilbo dalam ulangtahun hari lahirnya pada Zaman Ketiga, 22 September 3001 dan kembalinya Sam ke Bag End pada Zaman Ketiga, 6 Oktober 3021. Kebanyakan
29

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

peristiwa berlaku pada tahun 3018 dan 3019, iaitu dengan keluarnya Frodo dari Bag End pada Zaman Ketiga 23 September 3018 dan pemusnahan Cincin itu enam bulan kemudian iaitu 25 Mac 3019. Buku Untuk maklumat watak, sila lihat: Senarai Watak Bumi-tengah Penulisan The Lord of the Rings dimulakan sebagai penyambung The Hobbit, kisah fantasi yang ditulis dan dibacakan kepada anak-anaknya dan diterbitkan pada 1937. Kepopularan The Hobbit telah menambahkan permintaan untuk membuat kisah tentang Hobbit, dan pada tahun yang sama, ketika berumur 45, Tolkien mula menulis cerita yang kemudiannya menjadi kisah The Lord of the Rings. Cerita tersebut tidak siap sehinggalah 12 tahun kemudian iaitu pada 1949, dan tidak diterbitkan hinggalah pada tahun 1955, iaitu ketika Tolkien berumur 63 tahun. J. R. R. Tolkien pada asalnya tidak terfikir untuk menulis sambungan bagi The Hobbit, malah menulus beberapa cerita kanak-kanak seperti Roverandom. Apabila sudah menjadi kerja utamanya, Tolkien mula menulis turutan sejarah Arda, lipur lara Silmarils, dan banyak lagi kisah bagaimana sesuatu kaum dan keadaan boleh terjadi seperti yang kita baca dalam the Lord of the Rings. Tolkien meninggal sebelum dia menyiap dan mengumpulkan The Silmarillion, tetapi anaknya, Christopher Tolkien menyunting hasil kerja bapanya, mengisi kekosongan dan menerbitkannya pada 1977. Tolkien berhasrat untuk menulis tentang mitologi England, terutamanya selepas pengalamannya yang dahsyat dalam Perang Dunia Pertama. Maka, untuk memahami penulisannya, kita harus sedar bagaimana kesarjanaannya mempengaruhi karangannya. Penulis ini adalah ahli falsafah Oxford yang biasa dengan Sastera Zaman Pertengahan Eropah Utara termasuklah kerja mitos yang hebat seperti saga Hervavar, saga Völsunga, pengaruh Beowulf dan Teks Norse Kuno, Inggeris Pertengahan dan Kuno. Beliau juga diilhamkan oleh epik rakyat Finland, Kalevala, yang memberinya
30

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

banyak tema untuk digunakan dalam Lord of the Rings. Tolkien juga mengasaskan bahasa elf Quenya dari Bahasa Finland. Tolkien bersetuju dengan satu dari ahli lain kumpulannya C.S. Lewis, yang jika tiada mitos yang mencukupi bagi England, maka mereka akan akan menulisnya sendiri Setelah dipujuk oleh penerbitnya, beliau memulakan cerita 'Hobbit baru'nya ini pada Disember 1937. Setelah beberapa permulaan yang salah, kisah tentang Cincin yang Satu mula muncul dan buku berubah dari sambunngan The Hobbit, menjadi lebih kepada sekuel Silmarillion yang masih belum diterbitkan. Ilham bagi bab pertama, Parti yang Ditunggu-tunggu (A Long-Expected Party) tiba dalam bentuk yang sempurna, walaupun sebab di sebalik kehilangan Bilbo, kepentingan Cincin dan tajuk The Lord of the Rings masih belum muncul sehinggalah Musim Bunga 1938. Pada asalnya, beliau merancang untuk menulis kisah lain iaitu Bilbo kehabisan hartanya dan ingin mengembara lagi untuk mencari yang lain; tetapi beliau teringat akan cincin dan kuasanya lalu memutuskan untuk menulis tentangnya. Beliau memulakan dengan Bilbo sebagai watak utama tetapi beliau memutuskan yang cerita tersebut terlalu serius untuk watak yang Hobbit yang gemarkan lawak lalu Tolkien menggunakan ahli keluarga Bilbo yang lain. Beliau terfikir untuk mencipta watak Bilbo tetapi muncul pula persoalan seperti — Di mana isterinya? Kenapa Bilbo sanggup membiarkan anaknya pergi ke tempat bahaya? — maka beliau mencari watak lain untuk membawa cincin tersebut. Dalam legenda Yunani, lazimnya anak saudara hero akan menerima barang berkuasa, lalu si Hobbit Frodo pun wujud. Menulis adalah lambat menurut sifat kesempurnaan Tolkien dan sering terganggu dengan kerja akademik dan tugasnya sebagai pemeriksan kertas peperiksaan, Ayat pertama The Hobbit sebenarnya ditulis di atas kertas kosong yang ditinggalkan pelajarnya dalam kertas peperiksaan ketika Tolkien sedang menanda — "Di dalam lubang dalam tanah tinggalnya satu hobbit".Beliau meninggalkan The Lord of the Rings ketika 1943 dan hanya memulakan kembali pada April 1944. Perikaian dengan penerbit Allen & Unwin menyebabkan buku tersebut ditawarkan kepada Collins pada 1950. Beliau harap agar diterbitkan bersama The Lord of the
31

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Rings, tetapi A&U tidak mahu. Selepas berhubungan dengan Collins, Milton Waldman, menyatakan yang The Lord of the Rings 'sangat perlu dipotong', lalu beliau minta mereka menerbitkan buku tersebut pada 1952. Mereka tidak melakukannya lalu Tolkien menulis kepada Allen & Unwin, mengatakan "Saya tak kisah pertimbangkan untuk menerbitkan mana-mana bahagian daripadanya ". Penerbitan Untuk penerbitan, disebabkan kekurangan kertas selepas perang dan untuk memastikan harga bagi keluaran pertama tidak tinggi, buku tersebut dibahagikan kepada 3 jilid: Persahabatan Cincin (The Fellowship of the Ring): Buku I dan II, Dua Menara (The Two Towers): Buku III dan IV, dan Kembalinya Raja (The Return of the King): Buku V dan VI disertakan 6 lampiran. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit penundaan dari tarik asal hinggalah diterbitkan masing-masing pada 29 Julai 1954, 11 November 1954 dan 20 Oktober 1955 di United Kingdom, dan kemudian lewat sedikit di Amerika Syarikat. Edisi Millennium British 1999 (ISBN 0-261-10387-3) set kotak 7-jilid mengikut edisi 6 buku yang dikarang Tolkien, dengan Lampiran dari penamat The Return of the King yang dijilid sebagai jilid yang berasingan. Surat Tolkien juga ada di belakang set kotak tersebut bersama CD. Sempena dengan filem yang dikeluarkan, versi baru bagi edisi yang popular ini menyertakan sekali imej dari filem, seperti:
• • • • • • •

I - Frodo memanjat tangga ke Bag-end II - Aragorn dan Arwen di Rivendell III - Gandalf di Moria IV - Bot swan dari Lothlórien V – Penunggang Gelap dari turutan 'Flight to the Ford' VI - Menara Cirith Ungol Lampiran – Tangan Frodo memegang Cincinn yang Satu

Cetakan baru (ISBN 0-007-63555-9) juga mempunyai CD. Maka, terdapat juga judulnya masing-masing seperti:
32

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

• • • • • • •

T Buku I: Kepulangan Bayangan (The Return of the Shadow) O Buku II: Persahabatan Cincin (The Fellowship of the Ring) L Buku III: Pengkhianatan Isengard (The Treason of Isengard) K Buku IV: Perjalanan ke Mordor (The Journey to Mordor) I Buku V: Peperangan Cincin (The War of the Ring) E Buku VI: Kepulangan Raja (The Return of the King) N Lampiran

Judul Kepulangan Bayangan, Pengkhianatan Isengard and Peperangan Cincin telah digunakan oleh Christopher Tolkien dalam The History of The Lord of the Rings. Sesetengah lokasi dan watak diinspirasikan oleh zaman kanak-kanak Tolkien. Adaptasi Filem Tiga filem telah diadaptasi dari buku tersebut. Yang pertama adalah The Lord of the Rings (1978), oleh pakar animasi Ralph Bakshi. Yang kedua adalah The Return of the King (1980), iaitu rancangan khas televisyen oleh Rankin-Bass. Yang ketiga adalah arahan Peter Jackson iaitu trilogi The Lord of the Ringsm yang dilancarkan tiga kali sebagai The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001), The Lord of the Rings: The Two Towers (2002), dan The Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Usaha awal Hak ke atas The Lord of the Rings telah dipegang oleh Walt Disney selama sepuluh tahun tetapi syarikat Disney tidak berbuat apa-apa. Terdapat rancangan untuk the Beatles membuat versi The Lord of the Rings tetapi tidak mendatangkan hasil. Pada 1977, studio Rankin-Bass menerbitkan filem adaptasi The Hobbit beserta rancangan animasi bagi televisyen.

33

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Filem animasi

The Lord of the Rings arahan Ralph Bakshi Pada 1978, selepad Rankin-Bass menerbitkan filem animasi televisyen The Hobbit, Saul Zaentz menerbitkan adaptasi animasi The Fellowship of the Ring dan bahagian The Two Towers. The Lord of the Rings Bahagian 1 (kemudian J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings), pada asalnya dilancarkan oleh United Artists yang diarahkan Ralph Bakshi dengan menggunakan teknik yang dipanggilRotoskop iaitu pelakon sebenar difilemkan dan kemudian disurih. Filem tersebut adalah bahagian pertama daripada apa yang asalnya adalah dua bahagian adaptasi, Bahagian ditamatkan selepas pertarungan Helm's Deep, tetappi sebelum Sam, Frodo dan Gollum merentasi Paya Maut, dan Bahagian II menyambungkan dari apa yang bahagian pertama tinggalkan. Dengan bajet minimum AS$8 juta, filem tersebut mengaut keuntungan lebih dari AS$30 juta. United Artists melihat filem tersebut sebagai suatu yang tidak berjaya dan enggan menaja Bahagian II, membuka peluang buat Rankin-Bass melakukan kerjanya sendiri dengan versi animasi televisyen 1980 The Return of the King.

34

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Filem New Line Cinema Rencana utama: Trilogi Filem The Lord of the Rings Miramax Films mengembangkan adaptasi yang penuh aksi bagi The Lord of the Rings, dengan Peter Jackson sebagai pengarahnya. Akhirnya, dengan Miramax tidak berapa senang dengan projek tersebut, Jackson diberi peluang untuk mencari studio lain untuk mengambil alih. Pada 1998, New Line Cinema mengambil alih. Ketiga-tiga filem dirakamkan serentak. Mereka banyak menggunakan imej janaan computer termasuk pertarungan besar. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring dilancarkan pada 19 Disember 2001, The Lord of the Rings: The Two Towers pada 18 Disember 2002 dan The Lord of the Rings: The Return of the King pada 17 Disember 2003. Ketigatiganya memenangi Anugerah Hugo bagi Persembahan Drama (Panjang) Terbaik bagi tiap-tiap tahun. Filem adaptasi Jackson tersebut telah mendapat tujuh belas Oscars, empat bagi The Fellowship of the Ring, dua bagi The Two Towers, dan sebelas bagi The Return of the King; yang melibatkan banyak kategori anugerah. Malah, The Return of the King memenangi semua kategori yang dicalonkan termasuklah Filem Terbaik. Dengan 30 pencalonan, trilogy filem ini telah menjadi filem yang paling banyak pencalonan dalam sejarah Anugerah Akademi, melepasi siri The Godfather sebanyak 28. 11 Oscar pada malam Anugerah Akademi yang ke-76 pada 2004 itu menyaksikan filem The Return of the King seri dengan Titanic enam tahun sebelumnya dan filem 1959, Ben-Hur. Ia juga mecatatkan rekod "sapu bersih" dengan menewaskan Gigi dan The Last Emperor (yang menang 9 dari 9 kategori). Filem tersebut juga mencatatkan sejarah dalam mengaut keuntungan kasar pada pembukaan hari Rabu dan filem kedua selepas Titanic yang mengaut lebih AS$1 billion seluruh dunia.

35

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Penerbitan drama pentas Tiga adaptasi penuh The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002), dan The Return of the King (2003) telah dipentaskan di Cincinnati, Ohio. Produksi pertamanya gagal kerana masalah kewangan. Walau bagaimanapun, sekuelnya menerima sambutan yang baik. Ketiga-tiga adaptasi tersebut ditulis oleh Blake Bowden, dan orkestra penuh dikarang oleh calon Grammy Steve Goers dan grafiknya dibuat oleh Jay Nungesser (inspired by Tolkien's original artwork). Aretta Baumgartner mengarahkan kerja patung dan dianugerahkan Anugerah Hiburan Cincinnati bagi penampilan Gollum. Kemudian diarahkan oleh pelakon, pengarah dan ahli koreografi Gina Cerimele-Mechley. Ketiga-tiganya disahkan oleh Persatuan Hobbit Amerika (The American Hobbit Association) dan diterima oleh Tolkien Enterprises. Penerbit teater London, Kevin Wallace dan rakannya, Saul Zaentz, mewakili Tolkien Estate, dengan kerjasama pemilik teater, David Mirvish dan pempromosi konsert Michael Cohl, juga menerbitkan teater muzikal yang diadaptasi dari The Lord of the Rings yang melibatkan 55 orang pelakon dan membelanjakan hampir 30 juta dolar Kanada (AS$26.9 juta). Persembahan tersebut ditulis oleh Shaun McKenna and Matthew Warchus, dengan muzik karangan A. R. Rahman dan Värttinä, bersama Christopher Nightingale. Pengarahnya adalah Matthew Warchus; koreografi pula oleh Peter Darling; set dan rekaan kostum pula oleh Rob Howell. Penerbitan tersebut bermula pada 4 Februari 2006, dan tayangan bagi akhbar pada 23 Mac 2006 di Princess of Wales Theatre, Toronto, sehari sebelum tayangan perdana. Permainan Terdapat permainan Kad Terkumpul dan pelbagai permainan video yang mengambil tempat di Bumi-tengah, dan watak dari The Lord of the Rings. Dari buku, telah banyak permainan video yang dihasilkan selama dua dekad ini Pertama sekali pada 1982 cabaran teks The Hobbit. Oleh kerana mendapat tarikan, beberapa permainan yang hampir sama dikeluarkan pada dekad yang sama seperti Melbourne House's Lord of the Rings, Shadows of Mordor, War in Middle-earth dan
36

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

juga Interplay's Lord of the Rings Vol. 1 dan Lord of the Rings Vol. 2. Oleh kerana kepopularan buku tersebut merudum, tiada permainan video The Lord of the Rings yang dikeluarkan sejak 1991 hingga filem dikeluarkan pada 2001-2003. Electronic Arts memperoleh lessen bagi filem manakala Sierra Entertainment memperoleh lesen untuk mengeluarkan permainan berdasarkan buku dari Tolkien Enterprises. Hasilnya, EA menghasilkan adaptasi bagi The Two Towers dan The Return of the King, manakala Sierra menghasilkan "trilogi lengkap" bagi permainan. Kebanyakan maklum balas memberikan komen yang biasa kepada mereka walaupun Peter Jackson mengkritik EA kerana mengabaikannya ketika proses tersebut dan mengumumkan yang beliau tidak gembira dengan kualitinya.

37

Peperanagan dan Alam Sekitar Peperangan khayalan serta kesanya terhadap alam sekitar dan kehidupan kanak-kanak

Harliana Zahari KPLI -PEM 2 Jan 2009

Rujukan http://www.hmetro.com.my/Current_News/myMetro/Tuesday/Hati/20081125093244/Arti cle/indexv_html http://mazlan66.wordpress.com/2008/07/08/bahas-permainann-video-komputerlebih-banyak-mendatangkan-keburukan-kepada-pelajar/

H T T P : / / I C T P A M A . B L O G S P O T. C O M / 2 0 0 8 / 1 2 / A W A S I GEJ AL A- PERM AIN AN -KOMPU TER-D AL AM .H TML

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=643&cm d=resetall

http://serikasih.blogspot.com/2008/08/play-station-dan-mp3-teman-baru-kanak.html

http://ms.wikipedia.org/wiki/Senarai_peperangan pada 10 mac 2009.

38