Anda di halaman 1dari 2

Nama :

___________________________________________

Kelas

________________ Latihan 1 Selesaikan teka silang kata bertajuk Cara-cara Menghormati dan Menghargai Keluarga di bawah.

G N A S G N A R E P
Petunjuk

N O M B O N K E D A

A P E N D A P A T D

Y E P E K S E K H A

A L E B N I K R B K

S A E A A H A A A L

H N P W S A S C N J

I O Y R I T A I T O

S G N E B C M I U R

A I A T X D J O A O

K E B E N A R A N G

1. Kita harus bertutur menggunakan tutur kata yang __________ dengan anggota keluarga. 2. Kita hendaklah meminta ________ daripada ibu bapa apabila hendak keluar dari rumah. 3. Memberi ucapan atau hadiah pada hari lahir anggota keluarga menunjukkan penghargaanb dan ____________ kita kepada mereka. 4. Mendengar ____________ ibu bapa adalah satu tingkah laku yang wajar diamalkan oleh setiap anak. 5. Memberi kata-kata _________ jika ada anggota keluarga berputus asa adalah antara contoh penghormatan kita terhadap keluarga. 6. Setiap ____________ ahli keluarga perlu diambil kira oleh semua anggota keluarga.

7. Berilah

_____________

jika

ada

anggota

keluarga

yang

mengalami

kesusahan atau masalah.

Kebenaran kasih sayang

perangsang

bantuan pendapat

sopan nasihat