Anda di halaman 1dari 40

KONSEP LITERASI (PROGRAM LINUS) TAHAP I

National Key Results Areas (NKRAs) menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012.

Latar Belakang

PROGRAM PEMULIHAN

KIA2M

Murid Tahun 1 Murid Tahun 2 dan 3

Kelas Pemulihan

PROTiM

Murid Tahun 4, 5 dan 6

MATLAMAT LITERASI

Memastikan semua murid kecuali berkeperluan khas berkeupayaan menguasai asas literasi (dalam Bahasa Malaysia) setelah mengikuti pendidikan Tahap I

Definisi Operasi Literasi


keupayaan

untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian

OBJEKTIF LITERASI
Murid berupaya untuk:

ASAS LITERASI
TAHAP I

LITERASI

Tahun 1
Menguasai dan memahami minimum 500 perkataan mudah

Tahun 2
Menguasai dan memahami minimum 800 perkataan mudah

Tahun 3
Menguasai dan memahami minimum 1000 perkataan mudah

Membaca, menulis dan memahami

Membaca, menulis Membaca, menulis dan memahami dan memahami ayat tunggal ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung dan)

Membaca, menulis dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung dan) dalam satu perenggan

Kandungan Kemahiran Literasi

1.0 Membaca dan Menulis Huruf


1.1 Mengenal bentuk huruf dan menulis huruf kecil a z 1.2 Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf besar A Z
9

2.0 Membaca Suku Kata


2.1
2.2 2.3 2.4

Membaca dan membunyikan suku kata KV Membaca dan membunyikan suku kata KVK Membaca dan membunyikan suku kata KVKK Membaca dan membunyikan suku kata yang ada digraf

10

3.0 Membina dan menulis suku kata


3,1 Membina dan menulis suku kata KV 3.2 Membina dan menulis suku kata KVK 3.3 Membina dan menulis suku kata KVKK 3.4 Membina dan menulis suku kata yang ada digraf
11

4.0 Membaca Perkataan


4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV 4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV 4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV 4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV 4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
12

4.0 Membaca Perkataan


4.6

Sambungan

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK 4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK 4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK 4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK 4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK
13

4.0 Membaca Perkataan

Sambungan

4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+ KVK 4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK 4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK 4.15 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
14

4.0 Membaca Perkataan

Sambungan

4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK 4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK 4.18 Membaca perkataan yang mengandungi diftong 4.19 Membaca perkataan yang mengandungi digraf 4.20 Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
15

4.0 Membaca Perkataan

Sambungan

4.21 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 4.22 Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

16

5.0 Membina dan Menulis Perkataan


5.2 5.3 5.4 5.5

5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi

suku kata KV+KV Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata V+KV Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVK+KV Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
17

5.0 Membina dan Menulis Perkataan Sambungan


5.6 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata KVK 5.7 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KVK 5.8 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVK+KVK 5.9 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVK+KVKK 5.10 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVKK
18

5.0 Membina dan Menulis Perkataan Sambungan


5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+ KVK 5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK 5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK 5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK 5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK
19

5.0 Membina dan Menulis Perkataan Sambungan


5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK 5.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK 5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan yang mengandungi diftong 5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan yang mengandungi digraf 5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan yang mengandungi 20 vokal berganding

5.0 Membina dan Menulis Perkataan

Sambungan

5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

21

6.0 Membaca Rangkai Kata


6.1 Membaca Rangkai Kata

7.0 Membaca Rangkai Kata


7.1

Membina Rangkai Kata

22

8.0 Membaca Ayat


8.1 Membaca ayat tunggal 8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

23

9.0 Membina dan menulis ayat tunggal


9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS) 9.2 Menulis ayat tunggal

24

Saringan Murid

STRATEGI
Program LINUS
3

Fokus Intervensi

Latihan Guru

Sebar Program LINUS ke sekolah dan masyarakat

Pemantauan

Wujud FasiLINUS

Tahun 1
Saringan 1 (Mac) 12 Konstruk

Tidak Tidak LINUS Saringan 2 (Jun) Ya Tidak Pemeriksaan Perubatan Tidak Tidak LINUS Saringan 3 (September) Tidak Tidak LINUS Tahun 2

Ya

Murid Keperluan Khas

Ya

Arus Perdana

Ya

Saringan: 12 Konstruk
Saringan 1
(K1 12: abjad hingga ayat)

Saringan 2
(K1 12: abjad hingga ayat)

Saringan 3
(K1 12: abjad hingga ayat)

Kuasai kurang daripada 2 konstruk Kuasai kurang daripada 8 konstruk Kuasai lebih 9 konstruk

Pemeriksaan Kuasai Perubatan kurang daripada 2 konstruk Ikuti Program LINUS Kuasai kurang daripada 11 konstruk Kuasai 12 konstruk

Pemeriksaan Kuasai Perubatan kurang daripada 2 konstruk Ikuti Program LINUS Kuasai kurang daripada 11 konstruk Kuasai 12 konstruk

Pemeriksaan Perubatan

Ikuti Program LINUS

Arus Perdana

Arus Perdana

Arus Perdana

KONSEP MODUL LITERASI

Literasi Secara Bersepadu


bunyi suku kata penekanan kepada bunyi vokal dan konsonan secara bersepadu memperkenalkan suku kata cantuman huruf yang telah dipelajari dari suku kata cantumkan menjadi perkataan yang bermakna dan terus cantum lagi menjadi frasa atau rangkai kata dan seterusnya menjadi ayat

CONTOH
Vokal / Konsanan Suku Kata Perkataan Frasa/rangkai kata Ayat

Catatan
Mulakan dengan membaca dan menulis ayat dasar secara tidak langsung tanpa perlu mengajar cara membina ayat

a, i, u b

ba bi bu

a, i, u d a, i, u l

da di du

ibu ubi Abu / abu Baba babi babu bubu dada dadu Adi Didi lala lali lalu

ibu Baba ibu Abu

Ibu Baba Ibu Abu

dada Adi dada Didi

dada Adi dada Didi

la li lu

30

Ansur Maju
memperkenalkan beberapa huruf vokal dan konsonan secara ansur maju (berperingkat) perkara yang senang kepada yang susah konkrit kepada abstrak kontekstual kepada konstruktif

Didik Hibur
pelbagai aktiviti dan latihan dalam P&P aktiviti yang kreatif dan inovatif latihan yang interaktif dengan menggunakan media elektronik melalui nyanyian, permainan bahasa, dan penggunaan bahan yang menarik

Gabungjalin Kemahiran
kemahiran mendengar bunyi huruf vokal dan bunyi suku kata, dan seterusnya bunyi perkataan, frasa atau rangkai kata dan ayat bimbing murid menyebut apa yang didengar menekankan kemahiran mengeja dan membaca menekankan kemahiran menulis perkara yang sama

Pengulangan

ulang bunyi, sebut, kosa kata, perkataan dan ayat ulang latihan menyebut, membaca dan menulis penilaian P&P berterusan menguatkan ingatan terhadap perkara yang telah dipelajari

Bahan: Modul P&P

STRATEGI PELAKSANAAN

SK SJK
Waktu BM
36

SABK

Guru yang menjalankan program ini terdiri daripada guru Bahasa Malaysia, guru Matematik dan Guru Pemulihan Khas.

37

Model Kelas Literasi Waktu Bahasa Malaysia


Jenis 1

MODEL : Sekolah Banyak Kelas


K1 K2 K3 K4

L5

L6

Jenis 2
Kelas 2
Waktu & Guru BM
Murid LINUS Murid LINUS Tegar

Kelas 3

Kelas 4 Kelas 5

Kelas 1

Kelas LINUS

Kelas 6

Guru Pemulihan

Model Kelas Literasi


MODEL : Kelas Kecil MODEL : Kelas
Bergabung
Murid LINUS Murid Arus Perdana Arus Perdana

SatuKelas
Murid Tahun 3

Murid Tegar

Murid Murid Tahun Tahun 2 1


Murid Tegar

Anda mungkin juga menyukai