Anda di halaman 1dari 31

WARNING !

PADA APLIKASI INI JANGAN MELAKUKAN PERINTAH CUT + PASTE, HAL INI
DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN (KESALAHAN) FORMULA/RUMUS.
JIKA ANDA TERLANJUR MELAKUKANNYA, SEGERA CONTROL + Z UNTUK
MEMULIHKAN KEMBALI ATAU KELUAR DARI APLIKASI TANPA MENYIMPAN
SPREEDSHEET

oleh :

SAID, S.Pd

INPUT DATA AWAL


NAMA SEKOLAH

: SMP Negeri 5 Tinambung

MATA PELAJARAN

: Matematika

KELAS

: IX

TAHUN AJARAN

: 2011-2012

SEMESTER

: Genap

NAMA KEPALA SEKOLAH

: SAMIJAN, S.Pd

NIP. KEPALA SEKOLAH

: 19580912 198111 1 003

NAMA GURU BIDANG STUDI

: Said, S.Pd

NIP. GURU BIDANG STUDI

: 19721209 200212 1 002

KKM
KETUNTASAN KELAS

: 65
: 75

VARIABEL KELOMPOK ATAS-BAWAH

27 %

DATA GURU
NO

NAMA

NIP

Samijan, S.Pd

19580912 198111 1 003

Gasali, S.Pd

19530923 198301 1 002

Hj. Rasdiana, BA

19540605 198103 2 007

Hj. Salmah Ali, S.Pd

19661107 198903 2 012

Abd. Razak. J, S.Pd

19651231 198903 1 258

Suaib, S.Pd

19701231 199702 1 035

Drs. Nur Alim. AR

19660428 200502 1 001

Supriadi

19691210 199412 1 006

Andi Rezkiah Hakim, S.Pd

19701209 200604 2 008

10

Nurjannah, S.Pd

19650910 200701 2 026

11

Dra. Haeriah

19701231 200701 2 204

12

Said, S.Pd

19721209 200212 1 002

13

Aco Masdar Djuha, S.Pd

19700102 200701 1 031

14

Siti Najlah Azis, S.Pd I

19860118 201001 2 032

15

Abd. Basith Wahab, S.Pd

16

Ismail, S.Pd

17

Ruhmawati, S.Pd

18

Herlina, S.Pd

19

Munawir Gasali, S.Pd

20

Ahmad Zaki, ST

21

Abd. Hamid, S.Pd

MATA PELAJARAN
NO

MATA PELAJARAN

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu Pengetahuan Sosial

Seni Budaya

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

10

Teknologi Informasi dan Komunikasi

11

Muatan Lokal

DAFTAR NAMA SISWA


KELAS
NOMOR
URT
INDUK
1111
1
1112
2
1113
3
1114
4
1115
5
1116
6
1117
7
1118
8
1119
9
1120
10
1121
11
1122
12
1123
13
1124
14
1125
15
1126
16
1127
17
1128
18
1129
19
1130
20
1131
21
1132
22
1133
23
1134
24
1135
25
1136
26
1137
27
1138
28
1139
29
1140
30

: IX A
NAMA SISWA
ABD. LATIF
ABD. RAHMAN
ABDUL RASYID
AGUS SALIM
AGUS SAPUTRA
ALI AKBAR HASMAN
ARDIANSYAH
DERMAWAN
IQBAL
AHMAD ARDAN
MUH. ARIF
MUH. NUZUL SAPUTRA
SUBRIADI
TASLIM
TASWIN
ARINA AGUS
HAFNA
MURNIATI
NADILA
NURFAIDAH
NURLIAH
NURFADILAH
NOPITA
RABI ULFA
RATNA SARI
RISMA WATI
SAADA
SADRIANI
SAMRA WATI
SALMIAH

JK
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

DAFTAR NAMA SISWA


KELAS

: IX B

NOMOR
URT
INDUK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

NAMA SISWA
ARIF MUTAHAR
IRDAN
DERMAWAN
FIRMAWAN F.
HAMZAH
MUH. SOFYAN
NASRULLAH
REY FADLI UMAR
SABRI
SUDIRMAN
SUPRIADI
USMAN S.
WIWIN ANSUR
CITA MURNI
DARMAWATI
DEWI SARASWATI
HASTUTI
HIJRA WATI
IRMA WATI
MARDINAH
MARINA SULAEMAN
MASITA
MUSDALIFAH
NASRIAH
NURDIA
PUTRI DEVI WIJAYANTI
ST. RAHMA
ULFA
NURDIN

JK
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L

DAFTAR NAMA SISWA


KELAS

: IX C

NOMOR
URT
INDUK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

NAMA SISWA
ABD. RAHMAN
AHMAD MUBARAK
ARIF
ASRAR
ARIFUDDIN
ISWANDI
M. HILMAN
MUH. AMIN
M. SHID
MURSIHAB
USMAN
RUSTAM
ZULFAJRIN
ARJUNA
ANITA
BUSRAH
HASANA
MARYAM
NURANISYAH SAHID
NURHIDAYAH
NURRITMA
NURUL HIKMAH
RASNA WATI
SAMRA WATI
SANTI RATNA SARI
SUKMA WATI
WAHIDA BISRI
KURNIA
ANDI IKRAM

JK
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L

DAFTAR NAMA SISWA


KELAS

: IX D

NOMOR
URT
INDUK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229

NAMA SISWA
RIDWAN
AMRAN
ASWAR
ASWANUDDIN
FIRMAN
FARID MUBARAK
ISRAR
JUNAEDI
MARIE WAHAB
MUHAMMAD ASRI
SALMAN
PANDI
RAHMAT S.
RAHMAT HARIADI
SULFAHMI
SIRAJUDDIN
FATMAWATI
FITRAWATI
HADIRA
HAMIDA DAHLAN
ISNAENI
LIANA
MARIA ULFA
MUSLIHA
NADARIAH
NURSERLY
NURUL PRATIWI
RATNA SARI
SARINA
CICI CAHYANI
NOVIANTI

JK
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

SOAL ULANGAN HARIAN


NAMA SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
TAHUN AJARAN
MATERI
KKM

:
:
:
:
:
:
:

SMP Negeri 5 Tinambung


Matematika
IX
Genap
2011-2012
65

NO

SOAL

SKOR BOBOT

1
2
3
4

Jelaskan Pengertian Dialog ?


Jelaskan Pengertian Topik dalam sebuah dialog ?
Jelaskan pengertian kritik pada sebuah karya ?
Jelaskan pengertia :
a. Fakta
b. Opini
5 Kemukakan perbedaan Fakta dengan Opini dalam sebuah Iklan !

5
Karama,
Guru Bidang Studi,

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

5
5
5
5

10
10
10
10

10

ANALISIS ULANGAN HARIAN


Matematika
IX A
Genap
65
2

8
0
0
0

0
0
0

Jml
Skor
0
0 50
0 25
32
30
34
26
46
42
40
34
34
36
34
30
30
30
38
32
34
34
32
34
34
34
34
32
34
34
34
34
40
40

5
2 tempat desimal

Tuntas
(Ya / Keterangan Hasil Analisis
Tdk)

64
60
68
52
92
84
80
68
68
72
68
60
60
60
76
64
68
68
64
68
68
68
68
64
68
68
68
68
80
80

TIDAK a. Ketuntasan
TIDAK
Belajar 70 %
YA
TIDAK
YA b. Siswa Tuntas :
YA
21 orang, dan
YA
9 orang tdk tuntas,
YA
YA
YA
YA c. Yang tuntas perlu
TIDAK
perbaikan secara
TIDAK
klasikal soal
TIDAK
Nomor : ..........
YA
TIDAK
YA
YA
TIDAK
YA
YA
YA
YA
TIDAK
YA
YA
YA
YA
YA
YA

1032

76
YA

0
0
0

68.7 103
YA

0
0
0

65.3
YA

Mengetahui:

98

66

Ketuntasan Item

Jumlah Perolehan Skor

99

Daya Serap %

YA

ABD. LATIF
ABD. RAHMAN
ABDUL RASYID
AGUS SALIM
AGUS SAPUTRA
ALI AKBAR HASMAN
ARDIANSYAH
DERMAWAN
IQBAL
AHMAD ARDAN
MUH. ARIF
MUH. NUZUL SAPUTRA
SUBRIADI
TASLIM
TASWIN
ARINA AGUS
HAFNA
MURNIATI
NADILA
NURFAIDAH
NURLIAH
NURFADILAH
NOPITA
RABI ULFA
RATNA SARI
RISMA WATI
SAADA
SADRIANI
SAMRA WATI
SALMIAH

1 2 3 4 5
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
3 3 2 3 5
3 2 3 3 4
3 3 3 4 4
3 2 3 2 3
5 4 5 5 4
5 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 3 3 3 4
4 3 3 3 4
4 4 3 3 4
3 3 3 4 4
3 3 3 3 3
2 3 3 3 4
2 3 3 3 4
4 4 3 4 4
3 3 4 3 3
3 3 4 3 4
3 3 3 5 3
3 3 3 3 4
4 3 3 3 4
3 3 3 4 4
3 3 3 4 4
4 3 3 3 4
3 4 3 3 3
3 3 4 3 4
4 4 3 3 3
3 5 3 3 3
3 3 3 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

Jumlah Soal =
Pembulatan =

9 10

114

Nama Siswa

102

1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

Skor Perolehan Item

68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

YA

Urt Induk

Nomor

Nilai

:
:
:
:
:
1

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,

BELUM TUNTAS
KLASIKAL

Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

ANALISIS ULANGAN HARIAN


:
:
:
:
:
1

Matematika
IX B
Genap
65
2

8
0
0
0

0
0
0

5
2 tempat desimal

Tuntas
(Ya / Keterangan Hasil Analisis
Tdk)

72
68
64
28
72
64
64
72
68
68
68
72
68
76
68
64
64
72
72
72
72
52
72
76
72
72
72
72
72

YA a. Ketuntasan
Belajar 75.86 %
YA
TIDAK
TIDAK
YA b. Siswa Tuntas :
22 orang, dan
TIDAK
TIDAK
7 orang tdk tuntas,
YA
YA
YA
YA c. Yang tuntas perlu
perbaikan secara
YA
klasikal soal
YA
YA
Nomor : ..........
YA
TIDAK
TIDAK
YA
YA
YA
YA
TIDAK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA

984

76.6 111
YA

0
0
0

Jml
Skor
0
0 50
0 25
36
34
32
14
36
32
32
36
34
34
34
36
34
38
34
32
32
36
36
36
36
26
36
38
36
36
36
36
36

89.7 130
YA

Mengetahui:

0
0
0

Jumlah Soal =
Pembulatan =

9 10

91

70.3 102

Ketuntasan Item

Jumlah Perolehan Skor

TDK 62.8

Daya Serap %

YA

ARIF MUTAHAR
IRDAN
DERMAWAN
FIRMAWAN F.
HAMZAH
MUH. SOFYAN
NASRULLAH
REY FADLI UMAR
SABRI
SUDIRMAN
SUPRIADI
USMAN S.
WIWIN ANSUR
CITA MURNI
DARMAWATI
DEWI SARASWATI
HASTUTI
HIJRA WATI
IRMA WATI
MARDINAH
MARINA SULAEMAN
MASITA
MUSDALIFAH
NASRIAH
NURDIA
PUTRI DEVI WIJAYANTI
ST. RAHMA
ULFA
NURDIN

1 2 3 4 5
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
2 3 3 5 5
2 4 3 4 4
2 3 4 4 3
2 2 1 1 1
2 4 4 4 4
1 3 5 3 4
2 2 5 3 4
2 3 5 4 4
2 3 5 5 2
2 3 5 4 3
2 3 5 4 3
2 4 5 4 3
2 3 5 4 3
3 4 5 4 3
1 4 5 4 3
2 4 5 2 3
2 2 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4
4 3
2 4 5 4 3
3 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3
2 4 5 4 3

58

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

Nama Siswa

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skor Perolehan Item

TDK

Urt Induk

Nomor

Nilai

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,

TUNTAS
KLASIKAL

Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

ANALISIS ULANGAN HARIAN


:
:
:
:
:
1

Matematika
IX C
Genap
65
2

Mengetahui:

8
0
0
0

0
0
0

5
2 tempat desimal

Tuntas
(Ya / Keterangan Hasil Analisis
Tdk)

64
68
72
72
68
48
72
56
76
72
72
76
44
72
80
68
76
68
72
80
68
68
72
52
76
72
68
76
76

TIDAK a. Ketuntasan
Belajar 82.76 %
YA
YA
YA
YA b. Siswa Tuntas :
24 orang, dan
TIDAK
YA
5 orang tdk tuntas,
TIDAK
YA
YA
YA c. Yang tuntas perlu
perbaikan secara
YA
klasikal soal
TIDAK
YA
Nomor : ..........
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
TIDAK
YA
YA
YA
YA
YA

1002

86.9 126
YA

0
0
0

Jml
Skor
0
0 50
0 25
32
34
36
36
34
24
36
28
38
36
36
38
22
36
40
34
38
34
36
40
34
34
36
26
38
36
34
38
38

75.2 109
YA

0
0
0

Jumlah Soal =
Pembulatan =

9 10

73.1 106

Ketuntasan Item

YA

Daya Serap %

100

Jumlah Perolehan Skor

69

ABD. RAHMAN
AHMAD MUBARAK
ARIF
ASRAR
ARIFUDDIN
ISWANDI
M. HILMAN
MUH. AMIN
M. SHID
MURSIHAB
USMAN
RUSTAM
ZULFAJRIN
ARJUNA
ANITA
BUSRAH
HASANA
MARYAM
NURANISYAH SAHID
NURHIDAYAH
NURRITMA
NURUL HIKMAH
RASNA WATI
SAMRA WATI
SANTI RATNA SARI
SUKMA WATI
WAHIDA BISRI
KURNIA
ANDI IKRAM

1 2 3 4 5
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
2 3 4 3 4
3 3 3 3 5
2 4 3 5 4
2 4 4 3 5
2 4 4 3 4
2 2 2 3 3
2 4 4 3 5
2 2 3 3 4
2 4 4 5 4
2 4 4 3 5
2 4 4 3 5
2 4 4 5 4
2 2 2 3 2
2 4 4 3 5
2 4 4 5 5
2 4 4 3 4
2 4 4 5 4
2 4 4 3 4
2 4 4 3 5
2 4 4 5 5
2 4 4 3 4
2 4 4 3 4
2 3 4 4 5
2 2 2 3 4
2 3 4 5 5
2 3 4 5 4
3 3 3 4 4
2 3 4 5 5
2 3 4 5 5

YA

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

Nama Siswa

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Skor Perolehan Item

TDK 41.4

Urt Induk

Nomor

Nilai

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,

TUNTAS
KLASIKAL

Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

ANALISIS ULANGAN HARIAN


:
:
:
:
:
1

Matematika
IX D
Genap
65
2

Mengetahui:

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Jml
Skor
0
0 50
0 25
22
30
30
40
32
34
34
38
42
40
36
46
20
44
38
36
36
34
30
38
40
40
40
38
40
40
40
42
42
42
42

5
2 tempat desimal

Tuntas
(Ya / Keterangan Hasil Analisis
Tdk)

44
60
60
80
64
68
68
76
84
80
72
92
40
88
76
72
72
68
60
76
80
80
80
76
80
80
80
84
84
84
84

TIDAK a. Ketuntasan
TIDAK
Belajar 80.65 %
TIDAK
YA
TIDAK b. Siswa Tuntas :
YA
25 orang, dan
YA
6 orang tdk tuntas,
YA
YA
YA
YA c. Yang tuntas perlu
YA
perbaikan secara
TIDAK
klasikal soal
YA
Nomor : ..........
YA
YA
YA
YA
TIDAK
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA

1146

74.2 115
YA

0
0
0

Jumlah Soal =
Pembulatan =

9 10

72.9 113
YA

95

Ketuntasan Item

Jumlah Perolehan Skor

TDK 61.3

Daya Serap %

86.5 134

RIDWAN
AMRAN
ASWAR
ASWANUDDIN
FIRMAN
FARID MUBARAK
ISRAR
JUNAEDI
MARIE WAHAB
MUHAMMAD ASRI
SALMAN
PANDI
RAHMAT S.
RAHMAT HARIADI
SULFAHMI
SIRAJUDDIN
FATMAWATI
FITRAWATI
HADIRA
HAMIDA DAHLAN
ISNAENI
LIANA
MARIA ULFA
MUSLIHA
NADARIAH
NURSERLY
NURUL PRATIWI
RATNA SARI
SARINA
CICI CAHYANI
NOVIANTI

1 2 3 4 5
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
2 2 2 2 3
2 3 3 3 4
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 4
4 3 3 4 3
4 3 3 4 3
4 4 3 4 4
4 5 3 4 5
4 5 3 3 5
4 4 3 3 4
4 5 5 4 5
2 2 2 2 2
4 5 4 4 5
4 5 2 3 5
4 5 2 3 4
4 5 2 3 4
4 5 1 3 4
4 3 1 3 4
4 5 3 3 4
4 5 3 4 4
4 5 3 4 4
4 5 3 4 4
4 5 3 4 3
4 5 4 4 3
4 5 4 4 3
4 5 4 4 3
4 5 4 5 3
4 5 4 5 3
4 5 4 5 3
4 5 4 5 3

YA

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229

Nama Siswa

74.8 116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skor Perolehan Item

YA

Urt Induk

Nomor

Nilai

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,

TUNTAS
KLASIKAL

Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

REMEDIAL ULANGAN HARIAN

0
0
0

0
0

45
TDK

0
0
0

5
Jml
Skor
50
25
34
30
26
30
30
30
32
32
32

Nilai Akhir

9 10

45
TDK

Mengetahui:
Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

45

Ketuntasan Item

TDK

Daya Serap %

45

Jumlah Perolehan Skor

1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 4, 5,
1, 2, 3, 4,
1, 3, 4, 5,

0
0
0

ABD. LATIF
ABD. RAHMAN
AGUS SALIM
MUH. NUZUL SAPUTRA
SUBRIADI
TASLIM
ARINA AGUS
NADILA
RABI ULFA

TDK

1111
1112
1114
1122
1123
1124
1126
1129
1134

Skor Perolehan Item


1 2 3 4 5 0 0 0
10 10 10 10 10 0 0 0
5 5 5 5 5 0 0 0
3 4 2 3 5

45

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Siswa

TDK

Urt Induk

KD/Soal Belum
Tuntas

65
2

Nomor

Matematika
IX A
Genap

:
:
:
:
:
1

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Tuntas
(Ya /
Tdk)

68
60
52
60
60
60
64
64
64

YA
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

276

Karama,
###################
Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

REMEDIAL ULANGAN HARIAN

9 10
0
0
0

0
0
0

Jml
Skor
50
25
36
32
32
32
32
32
26

Nilai Akhir

Tuntas
(Ya /
Tdk)

72
64
64
64
64
64
52

YA
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

Jumlah Perolehan Skor

1, 2, 5,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 4,
1, 2, 4,
1, 4, 5,
1, 2, 5,
1, 3, 5,

DERMAWAN
FIRMAWAN F.
MUH. SOFYAN
NASRULLAH
DEWI SARASWATI
HASTUTI
MASITA

TDK

35

TDK

35

TDK

Mengetahui:
Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

35

Ketuntasan Item

Daya Serap %

35

222

TDK

1143
1144
1146
1147
1156
1157
1162

Skor Perolehan Item


1 2 3 4 5 0 0 0
10 10 10 10 10 0 0 0
5 5 5 5 5 0 0 0
4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 4 4

35

1
2
3
4
5
6
7

Nama Siswa

TDK

Urt Induk

KD/Soal Belum
Tuntas

65
2

Nomor

Matematika
IX B
Genap

:
:
:
:
:
1

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,
###################
Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

REMEDIAL ULANGAN HARIAN

Jml
Skor
50
25
34
24
28
22
26

Nilai Akhir

9 10

Jumlah Perolehan Skor

0
0
0

1, 2, 4,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4,

0
0
0
5

ABD. RAHMAN
ISWANDI
MUH. AMIN
ZULFAJRIN
SAMRA WATI

Tuntas
(Ya /
Tdk)

68
48
56
44
52

YA
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

TDK

25

TDK

25

TDK

Mengetahui:
Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

25

Ketuntasan Item

Daya Serap %

25

134

TDK

1170
1175
1177
1182
1193

Skor Perolehan Item


1 2 3 4 5 0 0 0
10 10 10 10 10 0 0 0
5 5 5 5 5 0 0 0
3 3 3 3 2 2 5 5

25

1
2
3
4
5

Nama Siswa

TDK

Urt Induk

KD/Soal Belum
Tuntas

65
2

Nomor

Matematika
IX C
Genap

:
:
:
:
:
1

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,
###################
Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

REMEDIAL ULANGAN HARIAN

Jml
Skor
50
25
28
30
30
32
20
30

Nilai Akhir

9 10

Jumlah Perolehan Skor

0
0
0
3
2

1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4,

0
0
0
3
2

RIDWAN
AMRAN
ASWAR
FIRMAN
RAHMAT S.
HADIRA

Tuntas
(Ya /
Tdk)

56
60
60
64
40
60

TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

TDK

30

TDK

30

TDK

Mengetahui:
Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

30

Ketuntasan Item

Daya Serap %

30

170

TDK

1199
1200
1201
1203
1211
1217

Skor Perolehan Item


1 2 3 4 5 0 0 0
10 10 10 10 10 0 0 0
5 5 5 5 5 0 0 0
3 2 3 3 3 3 3 3
1 2 2 2 2 2 2 2

30

1
2
3
4
5
6

Nama Siswa

TDK

Urt Induk

KD/Soal Belum
Tuntas

65
2

Nomor

Matematika
IX D
Genap

:
:
:
:
:
1

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan
KKM

Karama,
###################
Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN


SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
MATERI
KKM
TAHUN AJARAN
NOMOR
URT INDUK
1
1111
2
1112
3
1113
4
1114
5
1115
6
1116
7
1117
8
1118
9
1119
10
1120
11
1121
12
1122
13
1123
14
1124
15
1125
16
1126
17
1127
18
1128
19
1129
20
1130
21
1131
22
1132
23
1133
24
1134
25
1135
26
1136
27
1137
28
1138
29
1139
30
1140

:
:
:
:
:
:
:

SMP Negeri 5 Tinambung


Matematika
IX A
Genap
65
2011-2012

NAMA SISWA
ABD. LATIF
ABD. RAHMAN
ABDUL RASYID
AGUS SALIM
AGUS SAPUTRA
ALI AKBAR HASMAN
ARDIANSYAH
DERMAWAN
IQBAL
AHMAD ARDAN
MUH. ARIF
MUH. NUZUL SAPUTRA
SUBRIADI
TASLIM
TASWIN
ARINA AGUS
HAFNA
MURNIATI
NADILA
NURFAIDAH
NURLIAH
NURFADILAH
NOPITA
RABI ULFA
RATNA SARI
RISMA WATI
SAADA
SADRIANI
SAMRA WATI
SALMIAH

Mengetahui:
Ka. SMP Negeri 5 Tinambung

NILAI

KETERANGAN

68.00
60.00
68.00
52.00
92.00
84.00
80.00
68.00
68.00
72.00
68.00
60.00
60.00
60.00
76.00
64.00
68.00
68.00
64.00
68.00
68.00
68.00
68.00
64.00
68.00
68.00
68.00
68.00
80.00
80.00

TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
BELUM TUNTAS
BELUM TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
BELUM TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS

Karama,
Guru Bidang Studi,

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002

ANALISIS BUTIR SOAL


Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Pokok Bahasan

:
:
:
:

Matematika
IX A
Genap
0
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0

Nama Siswa
AGUS SAPUTRA
ALI AKBAR HASMAN
SALMIAH
SAMRA WATI
ARDIANSYAH
TASWIN
AHMAD ARDAN
SADRIANI
SAADA
RISMA WATI
RATNA SARI
NOPITA
NURFADILAH
NURLIAH
NURFAIDAH
MURNIATI
HAFNA
MUH. ARIF
IQBAL
DERMAWAN
ABDUL RASYID
RABI ULFA
NADILA
ARINA AGUS
ABD. LATIF
TASLIM
SUBRIADI
MUH. NUZUL SAPUTRA
ABD. RAHMAN
AGUS SALIM

Skor Maksimum
Mean Skor Kelas Atas
Mean Skor Kelas Bawah
Tingkat Kesukaran
Ket. Tingkat Kesukaran
Daya Pembeda
Kesimpulan

10

Nilai Perolehan Item


1
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
0
0
0
0
0
5
4.0
2.8
0.6
Sdg
0.2
RV

2
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0
5
4.0
2.9
0.6
Sdg
0.2
RV

Mengetahui:
Ka. SMP NEGERI 5 TINAMBUNG

3
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
5
3.7
3.0
0.6
Sdg
0.1
TL

4
5
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
5
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
5
3.9
2.9
0.6
Sdg
0.2
TL

5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
5
4
4
3
4
3
0
0
0
0
0
5
3.9
3.7
0.7
Sdg
0.0
TL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Karama,
Guru Bidang Studi,

Jumlah
Kelompok
Nilai
46.00
Atas
42.00
Atas
40.00
Atas
40.00
Atas
40.00
Atas
38.00
Atas
36.00
Atas
34.00
Atas
34.00
Atas
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
32.00
Bawah
32.00
Bawah
32.00
Bawah
32.00
Bawah
30.00
Bawah
30.00
Bawah
30.00
Bawah
30.00
Bawah
26.00
Bawah
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SAMIJAN, S.Pd
NIP :19580912 198111 1 003

Said, S.Pd
NIP :19721209 200212 1 002