Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Sains Tarikh : 2 April 2013 Hari : Selasa Masa : 11.05 am-11.

35 am (30 minit) Kelas : 5 Budiman Bilangan Murid : 30 orang Tema : Menyiasat Alam Fizikal Topik : Tenaga Objektif Pembelajaran : Memahami kegunaan tenaga Hasil Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sebab mengapa tenaga diperlukan oleh benda hidup atau benda bukan hidup 2. Menyatakan definisi tenaga 3. Menyatakan 6 sumber tenaga Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran : i. Penerangan ii. Soal jawab iii. Perbincangan Pengetahuan sedia ada murid : i. Murid-murid telah mengetahui proses asas kehidupan seperti bernafas, bergerak bertumbuh. ii. Murid telah biasa dengan penggunaan tenaga dalam kehidupan seharian Kemahiran Saintifik : Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi

Kemahiran Berfikir : Memberi pendapat, membuat kesimpulan, mengumpul dan mencatatkan maklumat, membanding dan membezakan. Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Berani mencuba, menghargai keseimbangan

alam semula jadi, mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran : lembaran kerja, buku teks Sains, buku latihan LANGKAH/ MASA Orientasi (5 minit) ISI PELAJARAN Rangsangan minda AKTIVITI P&P CATATAN Kemahiran saintifik: Memerhati, Berkomunikasi membuat inferens Kemahiran Berfikir: Memberi pendapat Nilai : Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Strategi P&P : Soal jawab Guru meminta murid memberi Sumber P&P : pandangan / pendapat Kad bergambar mereka mengenai gambar yang diberikan. Guru mengutarakan beberapa soalan: Guru: Apakah yang anda perhatikan tentang gambar? Murid: Budak yang sedang kelaparan Makanan sebagai sumber tenaga/ untuk hidup Kad bergambar, kad imbasan dan

Guru menunjukan gambar orang yang Pengenalan kepada sedang kelaparan dan tajuk, Tenaga gambar makanan.

Pencetusan idea (5 minit)

Mengapa diperlukan?

Benda hidup: i. Bernafas ii. Berjalan iii. Bergerak iv. Membesar v. Tumbuhan: membuat makanan

tenaga Guru meminta murid Kemahiran menyenaraikan contoh- saintifik: Membuat contoh proses kehidupan inferens yang telah mereka pelajari. Guru memberikan soalan kepada murid mengenai kaitan antara benda hidup dan tenaga.

Kemahiran Berfikir: Mengumpul dan mencatatkan maklumat, Benda bukan hidup: G: Mengapakah benda membanding dan i. Kereta dan enjin hidup memerlukan tenaga membezakan. motor bergerak untuk tumbuh, membesar, ii. Ais melebur membiak? M: Tanpa tenaga benda Strategi P&P : hidup akan mati. Soal jawab Guru bertanya sama ada Sumber P&P : benda bukan hidup Buku teks Sains, memerlukan tenaga atau buku nota tidak? G: Adakah benda bukan hidup memerlukan tenaga? (cth: kipas, lampu, kereta) M: Untuk berfungsi dan memudahkan urusan manusia.

Penstrukturan Definisi tenaga semula idea (12 minit)

Guru menerangkan maksud tenaga. - Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.

Kemahiran saintifik: Berkomunikasi,

Sumber tenaga 1. Matahari 2. Makanan 3. Air 4. Bahan api 5. Bateri 6. Angin

Kemahiran Berfikir: Mengumpul Guru menerangkan mencatatkan tentang sumber tenaga. maklumat Murid boleh merujuk buku teks Strategi P&P : Penerangan

dan

Sumber P&P : Kad imbas, buku teks

Aplikasi idea (5 minit)

Membuat peta minda/ Murid diminta membuat pengurusan grafik sebuah peta minda mengenai tajuk tenaga Sumber tenaga: iaitu sumber tenaga 1. Matahari 2. Makanan 3. Air 4. Bahan api 5. Bateri 6. Angin

Kemahiran saintifik: Berkomunikasi, Kemahiran Berfikir: Mengumpul mencatatkan maklumat

dan

Sumber P&P : Buku teks, buku latihan Refleksi (3 minit) Rumusan/ topik kesimpulan Guru bersoal jawab dengan murid tentang Kemahiran keseluruhan topik. Berfikir: Membuat Definisi tenaga kesimpulan, mencirikan Sumber tenaga: Guru meminta murid 1. Matahari menghargai tenaga yang Nilai : 2. Makanan ada di sekeliling kita dan Menghargai 3. Air boleh digunakan untuk keseimbangan alam 4. Bahan api memudahkan urusan semula jadi 5. Bateri harian manusia. 6. Angin Strategi P&P : Guru juga berpesan Soal jawab kepada murid supaya berjimat dan tidak berlebihan ketika menggunakan tenaga