Anda di halaman 1dari 25

MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN DAN KEKUATAN PERISIAN APLIKASI

PENGENALAN DALAM MULTIMEDIA

1. PENGENALAN

2. DEFINISI MULTIMEDIA
4 komponen utama dalam definisi ialah:
kawalan komputer

integrasi

navigasi / arah pergerakan

interaksi dan komunikasi

3. PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN


a. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
b. Program Latihan c. Perkongsian Maklumat Antara IPT, Kolej dan Sekolah Melalui Internet

Pembangunan Aplikasi Multimedia


1. Analisis keperluan 2. Produksi awal

3. Produksi aset

4. Pengujian
5. Pengedaran (dokumentasi)

1. Analisis Keperluan
i. Mengenalpasti skop pembangunan projek

ii. Definisi Projek

iii. Perancangan

iv. Menetapkan Konsep Persembahan

2. Produksi Awal
i. Papan Cerita (story boarding)

ii. Pemilihan Media dan Teknik

iii. Pemilihan Perkakasan dan Perisian

iv. Kaedah Pembangunan Antaramuka Pengguna

v. Mereka bentuk Skrip

3. Produksi Aset

4. Pengujian
i. Reka bentuk dan pengubahsuaian

ii. Penilaian Produk Alpha apabila produk mula siap. Juru uji terdiri daripada rakan-rakan sekerja.

Beta apabila produk keluar dari organisasi juru uji


adalah wakil pengguna sebenar dan bukan staf.

5. Pengedaran (Dokumentasi)

Integrasi Elemen-Elemen Multimedia


1. Teks
Headline Text Teks Beranimasi

Body Text

Teks 3D

Bullet

Interaktiviti

2. Grafik
Grafik Vektor Grafik Bitmap
Format Fail Grafik Bitmap (*.bmp) Tagged Imej File Format (TIFF) (*.tif) Graphic Intechange File Format (GIF) (*.gif) Joint Photographic Experts Group (JPEG) (*.jpg)

3. Audio
Terdapat beberapa cara untuk menyunting audio antaranya ialah:
penormalan

Gelombang

Penapisan Hinger Penukaran Format Fail Fade in dan fade out

Format Fail Audio


MIDI (.mid) Musical Instrument Digital Interface WAVE (. Wav) Waveform Audio File Format

AIFF (.aif)

4. Animasi
Animasi 2D Biasa dapat ditonton di televisyen Contoh: Bugs Bunny Terdiri daripada 2 jenis animasi. Animasi sel Animasi laluan Animasi 3D Melibatkan persamaan Matematik Melibatkan perhitungan paksi x, paksi y dan paksi z Diimplementasikan dalam industri permainan video. Memerlukan komputer berkuasa tinggi

5. Video
3 ciri-ciri asas pada video digital adalah:

Kadar bingkai Saiz imej video resolusi

Persembahan Eelektronik dan Multimedia


oMenarik dan mengekalkan perhatian seseorang

o lebih muda dan berkesan

o dipamerkan dalam bentuk yang lebih hidup dan

dinamik.

Perisian Persembahan Slaid Elektronik yang popular ialah:


Microsoft PowerPoint
Action

Adobe Persuasion

Harvard Graphics

Asymetrix Compel

Astound

Kelebihan Perisian Microsoft PowerPoint


Menarik Minat Audiens
Mempelbagaikan Persembahan

Senang Digunakan Pelbagai Kemudahan Meingkatkan Kefahaman

Fungsi Utama Microsoft PowerPoint


Membina Persembahan Elektronik

Menghasilkan Cetakan Nota atau Transparensi


Menghasilkan Persembahan Dalam Bentuk Halaman Web

Menghasilkan Slaid 35 mm

Fitur Microsoft PowerPoint


Menu Bar Home
Slides Font Drawing

Menu Bar Insert


Audio Tables Picture Clip art Shapes

Menu Bar Animation

Menu Bar slides

Animation Transition To This Slaid

Slaid Handouts Outlines

PowerPoint View
Terdapat 5 jenis view. View menyediakan bentuk paparan dan keupayaan yang berbeza:

Outline View Slide View Normal view


Slide Sorter View Slide Show View

Ciri-ciri Pemprosesan Perkataan


New membuka dokumen baru Menu Bar Home Menu Bar Insert

Open Save Print

Memformat

Copy, Paste Paragraph

Pages Tables Page Number

Kelebihan Pemprosesan Perkataan


Menjimatkan masa

Dokumen lebih kemas dan menarik

Meningkatkan kemahiran bahasa

Perkongsian maklumat

Meningkatkan kreativiti