Anda di halaman 1dari 25

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.1 Lampiran Rujukan Pengenalan Kaedah Amali Grafik Kepentingan Teknik Latihan Amali Reka Bentuk Modul Pengajaran Pendidikan Islam Rancangan Pengajaran Slot Pendidikan Islam Laporan Perancangan Kerja Sebelum, semasa dan selepas menjalankan pengajaran 1 1 3 5 12 18 18

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

1.0 Pengenalan Kerohanian atau rohani dalam maksud terhad , merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Manakala dalam maksud yang lebih luas, membawa maksud semangat instrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Walaupun begitu rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklulan strategik. Rohani yang sempurna selalu dikaitkan dengan aktiviti beragama, individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu itu. Mendidik kanak-kanak dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani merupakan suatu kewajipan ibu bapa dan guru yang telah diamanahkan. Ini adalah berdasarkan firman Allah yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Surah at Tahrim ayat 6) 2.0 Kaedah Amali Kaedah amali merupakan salah satu kaedah pengajaran yang berkesan dalam pembelajaran. Kaedah ini melibatkan penglibatan dua hala iaitu antara guru dengan pelajar dalam sesuatu pengajaran yang disampaikan. Dalam kaedah ini, penyertaan dan pemerhatian pelajar secara langsung pada sesuatu projek ataupun proses pengajaran adalah diutamakan. Guru akan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar sepanjang pengajaran menggunakan kaedah ini. Melalui kaedah ini, guru akan membacakan, menerangkan, atau melakukan perbuatan mengenai pengajaran, manakala murid akan menumpukan sebaik mungkin apa yang ditunjukkan, kemudian meniru atau melakukan semula perbuatan pengajaran seperti mana yang diajar oleh guru tersebut. Pendekatan demonstrasi dan kaeadah amali adalah antara kaedah yang paling banyak digunakan oleh Rasullullah S.A.W. dalam pengajaran dan pembelajaran ibadah.
HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Sebagai contoh Rasullullah S.A.W mengajar tentang berwuduk dan solat. Dalam mengajar wuduk sebuah hadis menyatakan :

Maksudnya : Daripada Humrann

Maula Uthman bin Affan, sesungguhnya melihat

Uthman bin Affan meminta air euduk, lalu dia menuangkan ke atas tangannya daripada bekas air, maka membasuh kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian memulakan sebelah kanan dalam berwuduk kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung seterusnya menghembuskannya ,kemudian membasuh mukanya sebanyak tiga kali dan membasuh tangannya sehingga ke siku sebanyak tiga kali, kemudian menyapu kepalanya dan membasuh kedua-dua kakinya sebanyak tiga kali, kemudian beliau berkata aku melihat Rasulullah S.A.W. berwuduk seperti aku lalu Baginda S.A.W. bersabda: Siapa yang berwuduk seperti aku berwuduk, kemudian solat dua rakaat tanpa ada hadas padanya, maka Allah mengampunkan baginya dosa yang lalu. (Hadis riwayat al-Bukhari 1994:55 /1)

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

3.0 KEPENTINGAN TEKNIK LATIHAN AMALI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH. Kaedah amali memberikan pelajarpelajar peluang untuk berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Kaedah latihan amali ini juga menggalakkan pembelajaran secara aktif kerana pelajar bersama-sama guru membuat aktiviti yang sama.

Kaedah ini juga membantu pelajar mengukuhkan ingatan mereka pada pengajaran yang disampaikan kerana mereka sendiri sudah melihat, mengikuti segala proses, peristiwa yang dialami KEPENTINGAN TEKNIK LATIHAN AMALI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH. Pelajar-pelajar akan memperoleh pengalaman langsung dalam memperoleh kemahiran, pengetahuan, kesimpulan dan celik akal dalam unitunit pembelajaran tersebut.

Kaedah latihan amali juga mampu menarik serta mengekalkan minat pelajar dalam sesi pembelajaran kerana mereka berasa seronok dan terhibur dapat bersama sama melibatkan diri dalam aktiviti praktikal

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Pelajar-pelajar mudah mengingati dan menghafal perkara yang dipelajari kerana kaedah amali membuatkan pelajar lebih dekat dan mereka mempelajari sendiri peristiwa sewaktu sesi pembelajaran Kaedah ini turut meningkatkan kemahiran memerhati dan kemahiran mendengar murid-murid

Setelah melalui proses KEPENTINGAN TEKNIK Kaedah ini adalah kaedah yang digunakan oleh Rasulullah S.A.W ketika Jibrail mengajar Baginda berwuduk dan bersolat. LATIHAN AMALI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH. pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah amali ,murid dapat memindahkan pengalaman yang dipelajari dalam situasi sebenar.

Mewujudkan kesungguhan dalam diri Kaedah ini membolehkan pelajar mencontohi . sesuatu dengan lebih mudah dan tepat pelajar kerana dalam membuat sesi latihan amali pelajar-pelajar akan cuba bersungguh-sungguh mengikuti demontrasi yang ditunjukkan oleh guru serta mereka akan cuba membuat yang terbaik di kalangan rakan-rakan.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

4.0 REKA BENTUK MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Analisis Tajuk : Ibadah : Berwuduk

Analisis Standard Pembelajaran : (PI 2.3.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.3.2)Menunjukkan had anggota wuduk (PI 2.3.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.3.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) Analisis sasaran : Murid-murid prasekolah , aplikasi gaya pembelajaran VARK, telah biasa dalam amalan harian membersihkan diri daripada kotoran fizikal seperti mandi serta mencuci tangan dan kaki menggunakan media air. Analisis objektif : Membolehkan murid-murid melakukan wuduk dengan tertib. Analisis tugasan : Murid melakukan demonstrasi berwuduk secara amali. Analisis masalah pembelajaran : Tempoh peruntukan masa yang terbatas untuk membolehkan semua murid terlibat dengan demonstrasi secara individu. Analisis media pengajaran : Diperlukan menyediakan klip vedio cara-cara berwuduk atau boleh dimuat turun daripada youtube. Analisis pertimbangan pedagogikal dan teori pembelajaran
HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

: Kaedah demonstrasi, pendekatan pengajaran berpusatkan murid dan model 5E konstruktivisme

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Analisis tempoh masa pengajaran Analisis persekitaran Analisis Tugasan / Konsep Pembelajaran

: 1 waktu x 30 minit = 30 minit

: Di kelas prasekolah

: 1. Guru menunjukkan cara berwuduk mengikut langkah satu persatu. 2. Murid mengambil wuduk dimulai dengan membasuh tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung ,meratakan air ke seluruh muka, membasuh tangan ke siku, membasuh kepala, membasuh telinga dan akhir sekali membasuh kaki. 3. Setiap basuhan sebanyak 3 kali.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Reka bentuk Modul Pengajaran

Langkah (Model Konstruktivisme 5E) Pendahuluan

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Doa belajar Bernasyid

Murid berdoa secara kelas. Bernasyid beramai-ramai Mari


Berwuduk Mari berwuduk (2x) Guna air suci Sentuh muka (2x) Basuh rata-rata. Hulur tangan (2x) Mula tangan kanan Tunjuk kepala (2x) Sapu 1 2 3 Telinga kanan,telinga kiri Sapu hati-hati Basuh kaki (2x) Sampai buku lali. (Irama : bangun pagi)

Se Induksi (Langkah Penglibatan)

Guru bersoal jawab dengan murid.

Siapa pernah melihat orang berwuduk ? Di mana ? Kenapa orang berwuduk ? Mengaitkan topik dengan pengetahuan sedia ada

Berwuduk menggunakan murid apa?

Langkah

Gambar pegun

Murid berkumpul dalam

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Penerokaan

menunjukkan sekuen melakukan wuduk.

kumpulan pembelajaran koperatif 3 orang setelah menerima arahan guru.

Pembelajaran koperatif

Murid menyusun gambargambar berwuduk yang diberikan mengikut susunan yang betul. (Aktiviti kumpulan) Cara Berwuduk-Tapak Tangan
Menunjukkan cara-cara menyucikan tapak tangan.

Langkah Penjelasan

1.Guru menayangkan video cara mengambil wuduk dengan betul mengikut urutan sambil menerangkan tingkah laku yang terlibat. 2. Guru mengajar murid membaca niat mengambil wuduk.

Cara Berwuduk- Muka Menunjukkan cara meratakan air ke muka dengan betul.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Cara Berwuduk-Basuh Tangan


Menunjukkan meratakan air pada tangan hingga ke siku.

Cara Berwuduk-Telinga Menunjukkan cara meratakan air pada telinga.

Cara Berwuduk-Kepala Menunjukkan cara berwuduk menyapukan air sedikit ke kepala.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Cara Berwuduk-kaki Menunjukkan cara berwuduk membasuh kaki hingga buku lali.

Langkah Penghuraian

Jenis-jenis air yang boleh

Guru mengemukakan permasalah berkaitan

Kemahiran Berfikir (Banding beza)

digunakan untuk berwuduk seperti keadaan berwuduk. ketiadaan air dan meminta murid memberikan pandangan mereka.Guru membimbing murid ketika membuat penjelasan.

Langkah Penilaian Sesi Amali

Guru dan murid bergerak ke tempat sumber air .

Guru modelkan seorang murid untuk berwuduk. Murid lain memberi perhatian dan melihat tingkah laku model lakukan.

Guru minta murid teliti dalam meratakan air wuduk tersebut ke tempat-tempat tersembunyi seperti di celah jari, telinga.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

Apabila selesai, guru

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

memberi peneguhan kepada murid tersebut kerana berjaya mengambil wuduk dengan sempurna.

Guru akan memanggil seorang demi seorang untuk mengambil wuduk.

Guru akan memerhatikan serta menegur kesalahan murid tersebut supaya mengikut langahlangkah yang betul.

Diulangi kepada semua murid.

Penutup

Guru merumuskan pengajaran pada hari ini. Guru menyuruh murid memnceritakan urutan mengambil wuduk dengan betul. Guru menegaskan kepada murid supaya sentiasa berkeadaan dalam berwuduk dan dapat menunaikan solat dengan sempurna.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

5.0 RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (PENDIDIKAN ISLAM )

Pengajaran dan Pembelajaran Slot BUTIRAN AM: Kelas Tarikh Hari Masa Bil. Murid Umur Modul Tema Subtema Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran : : : : : : : : : Prasekolah Cermat SK Padang Ampang 15 Mac 2013 Jumaat 8.30 pagi hingga 9.00 pagi 15 orang 7 orang (5tahun) & 8 orang (6tahun) Modul Teras Kebersihan Diri Ibadah

: Kerohanian Sikap dan Nilai (Pendidikan Islam) : (PI 2.3) : (PI 2.3.1) (PI 2.3.2) (PI 2.3.3) Melakukan wuduk Mengenal anggota wuduk Menunjukkan had anggota wuduk Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan(mengikut urutan)

(PI 2.3.4)

Kesepaduan Tunjang

: Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan dan Estetika.Ketrampilan ,Bahasa Malaysia

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (Amali)

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid-murid telah biasa dalam amalan harian membersihkan diri daripada kotoran fizikal seperti mandi serta mencuci tangan dan kaki menggunakan air

Penerapan nilai (PN) Kemahiran Berfikir (KB)

: Bekerjasama, bertolak ansur, sabar dan berkeyakinan : Membuat urutan dan menyusun mengikut keutamaan : Gambar , komputer dan air

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Masa / Langkah Set Induksi ( 2 min)

Isi Pelajaran

Aktiviti

BBM / Catatan

Murid memulakan pembelajaran dengan bacaan doa.

Berdoa Bernasyid Bersoaljawab

Guru dan murid bernasyid Mari berwudhuk

Langkah 1 (3 min) Permainan (Menyusun gambar berwudhuk dengan betul mengikut tertib)

Siapa pernah melihat orang berwuduk ? Di mana ? Kenapa orang berwuduk ? Berwuduk menggunakan apa?

Murid berkumpul dalam kumpulan pembelajaran koperatif 5 orang setelah menerima arahan guru. Murid menyusun gambar-gambar berwuduk yang diberikan mengikut susunan yang betul. (Aktiviti kumpulan). Gambar

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

Guru mengumumkan

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

kumpulan yang berjaya menyusun gambar dengan betul.

Langkah 2 (5 min)

Menonton Tayangan

Guru menayangkan youtube cara mengambil wuduk dengan betul mengikut urutan sambil menerangkan tingkah laku yang terlibat

Langkah 3 (18 min)

Guru dan murid bergerak ke tempat sumber air .

Guru modelkan seorang murid untuk berwuduk. Murid

lain memberi Aktiviti amali perhatian dan melihat tingkah laku model lakukan. Guru minta murid teliti dalam meratakan air wuduk tersebut ke tempattempat tersembunyi seperti di celah jari, telinga.
HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

Apabila selesai, guru memberi peneguhan kepada murid tersebut kerana berjaya mengambil wuduk dengan sempurna.

Guru akan memanggil seorang demi seorang untuk mengambil wuduk.

Guru akan memerhatikan serta menegur kesalahan murid tersebut supaya mengikut langah-langkah yang

betul. Diulangi kepada semua murid.

Penutup (2 min)

Rumusan

. Guru merumuskan pengajaran pada hari ini.

Guru menyuruh murid memnceritakan urutan mengambil wuduk dengan betul.

Guru menegaskan kepada murid

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

supaya sentiasa berkeadaan dalam berwuduk dan dapat menunaikan solat dengan sempurna.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

6.0 Laporan Perancangan Kerja 6.1 Sebelum , semasa dan selepas menjalankan Pengajaran Sebelum menjalankan pengajaran slot dan pembelajaran Pendidikan Islam (berwudhuk) saya meneliti Standard Pembelajaran yang sesuai dipilih mengikut tahap murid-murid . Setelah itu, kaedah pengajaran yang menyeronokkan dipilih agar objektif pada hari tersebut dapat dicapai. Tidak ketinggalan penggunaan bahan bantu mengajar yang berwarna-warni, cantik ,menarik dan mesra pengguna juga diambilkira. Saya juga banyak merujuk kepada Ustazah Rosmawati yang juga merupakan ustazah bagi kelas prasekolah bagi mendapatkan pandangan, tunjuk ajar serta bimbingan dalam menjalankan kaedah amali bagi aktiviti ini. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan murid-murid memberi tumpuan yang sangat baik. Saya tidak menghadapi banyak masalah kerana muridmurid sangat memberi kerjasama kepada guru. Walaubagaimanapun terdapat beberapa orang murid yang sentiasa cuba menarik perhatian guru setiap kali guru memberi perhatian rakan-rakan yang lain. Masalah yang saya hadapi sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran ialah semasa pertandingan menyusun gambar.Ini kerana gambar yang diedarkan agak kecil , berbanding bilangan murid satu kumpulan seramai 5 orang. Saya sepatutnya menyediakan kad gambar yang lebih besar disamping mengecilkan jumlah bilangan murid dalam satu kumpulan. Oleh kerana kelas tidak mempunyai LCD , saya hanya memberi peluang kepada murid-murid menonton melalui komputer. Pada pandangan saya ,agak terhad muridmurid menonton dengan jelas. Semasa sesi amali berwudhuk ,murid-murid yang telah selesai menjalani sesi amali ,mereka diminta masuk semula ke kelas namun saya terlupa menyediakan

aktiviti bertulis menyebabkan murid-murid bermain di dalam kelas. Walaubagaimanapun saya berpuashati dengan sesi pengajaran dan

pembelajaran pada hari ini kerana objektif yang ditetapkan pada hari tersebut tercapai.
HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

6.4 Rumusan Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk

membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas. Aktiviti harus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan. Dalam merancang persediaan mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran. Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya. Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul. Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk pengajaran ibadah dalam Pendidikan Islam ialah : KAEDAH AMALI Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. Oleh yang demikian pemilihan terhadap kaedah dan teknik perlulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. Kaedah projek yang diasaskan oelh John Deney misalnya, menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, permerhatian dan percubaan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Dari segi penggunaan teknik pula, guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik menerang, teknik mengkaji, teknik penyelesaian mudah, teknik bercerita dan teknik perbincangan. Penggunaan contohcontoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

RUJUKAN

Ab.Halim Tamuri et al.2004. Keberkesanan P&P Pendidikan Islam ke Atas Pembangunan Diri Pelajar. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, UKM dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM),Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahmad Mohd Salleh.2003. Pendidikan Islam Dinamika Guru.Shah Alam : Karisma Publications Sdn.Bhd. Ahmad Tafsir.1996.Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung : Penerbitan PT Remaja Rosdakarya. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010). Modul Pendidkan Islam:Perlaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: Kementerian Pelajaran Malaysia Ghazali Darusalam.2001. Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors. Hassan Langgulung.1991. Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamarul Azmi et al.2007.Pendidikan Islam ; Kaedah Pengajaran dan pembelajaran.Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

RAKAMAN SLOT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM (AMALI BERWUDHUK) 30MINIT MOVIE MAKER

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH (PRA 3108)

ALAT BANTU MENGAJAR PERMAINAN MENYUSUN GAMBAR

HAMIZA BINTI ABDUL HAMID PPG / PRA 4S 710527085570

Anda mungkin juga menyukai