Teori Otak Kiri dan Otak Kanan

Konsep Edward Gardner (1983). Roger Aperry (1967) dan Herman (1991) • Otak mempunyai fungsi yang berbagai • Perlu penyuburan utk bentuk insan kamil • Sekurang-kurangnya 7 kecerdasan otak • Beri perhatian. pendidikan dan penerapan nilai murni .

Peranan Hoka dan Hoki .

.

Teori Pemprosesan Maklumat .

Gagne • Cara manusia memperolehi maklumat .Robert M.

Fasa Proses Pembelajaran Manusia Motivasi Ingat Kembali Generalisasi Kefahaman Prestasi Pemahaman Penyimpanan Maklum Balas .

PSV memberi peluang kpd kanak-kanak utk : • Berinteraksi dgn bahan. subjek dan hasil • Berinteraksi dgn orang lain dlm penghasilan dan penyampaian • Dapat maklum balas dari orang lain • Bekerjasama dgn orang lain dlm proses penghasilan karya • Mengelak perlakuan yg tidak diingini • Mengekalkan perlakuan diingini .