NAMA MURID KELAS

Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 8.1.3 Deskriptor Evidens

Teknologi & Kehidupan Lestari

1

Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas

B1D6 Set binaan berfungsi

B1D6E3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual

Namakan komponen-komponen model binaan berikut :

Menguasai Tidak menguasai

Menguasai Tidak menguasai .6 Deskriptor Evidens Teknologi & Kehidupan Lestari 3 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas B3D9 Set binaan berfungsi B3D9E2 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar Susunkan gambar model kereta mainan mengikut urutan yang betul.1.NAMA MURID KELAS Tema Band Pernyataan Standard TARIKH Standard Pembelajaran 8.

1.NAMA MURID KELAS Tema Band Pernyataan Standard TARIKH Standard Pembelajaran 8. Warnakan Menguasai Tidak menguasai . lakarkan sebuah model kereta.7 Deskriptor Evidens Teknologi & Kehidupan Lestari 4 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas B4D5 Set binaan berfungsi B1D5E1 Melakarkan model menggunakan bentuk asas Berdasarkan bentuk asas yang diberi .

3 Deskriptor Evidens Teknologi & Kehidupan Lestari 5 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas B5D5 Set binaan berfungsi B5D5E1 Menceritakan model secara lisanual SENARAI SEMAK Pernyataan Perihal Model 1. Menyatakan fungsi setiap komponen Menguasai Tidak menguasai . Menyatakan bentuk-bentuk asas Ya Tidak 2.NAMA MURID KELAS TARIKH Tema Band Pernyataan Standard Standard Pembelajaran 8. Menyatakan cara-cara pemasangan komponen 4.1. Menyatakan nama-nama komponen 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful