Penebangan Hutan

.

.

Pembakaran Hutan .

.

.

Pencemaran Sungai .

.

.

.

.

Pembuangan Sampah .

.

.

.

Asap Kilang dan Kenderaan .