Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN AKIDAH SEKOLAH RENDAH (PIM3104) Disediakan oleh Zakaria Nasirudin 1.

KONSEP AKIDAH DALAM ISLAM


i. Definisi akidah Akidah menurut Ibn Taimiyah Maksud beriman dengan Allah s..w.t

ii. iii.

Beza akidah dan syariat Pembahagian akidah


1. Tauhid Rububiyyah 2. Tauhid Uluhiyyah : 3. Tauhid al-AsmWasifat Perbezaan ke tiga-tiga bentuk tauhid tersebut Perkara yang membatalkan iman a. Syirik definisi, bahagian, kesan kepada pengamal syirik, cara menjauhi syirik b. Kufur definisi, Faktor-faktor kekufuran, c. Riddah definisi, cara boleh berlaku riddah, faktor, implikasi, cara berhadapan dengan orang riddah/murtad, hikmah hukum bunuh ke atas orang murtad, langkah elak murtad d. Khurafat definisi, faktor, cara atasi, e. Sihir

iv.

v.

Kepentingan akidah Aktiviti yang sesuai bagi memantapkan akidah di kalangan pelajar sekolah

2. AQIDAH DALAM SP i. Konsep dua kalimah syahadah tuntutan beriman dengan dua kalimah syahadah ii. Hubungan konsep syahadah dengan kehidupan muslim iii. Maksud asma al-Husna iv. Konsep rukun Iman dan rukun Islam v. Implikasi rukun Iman dan rukun Islam terhadap kehidupan masyarakat vi. Konsep dosa pahala vii. Perkara samiyat hari kiamat / hari pembalasan 3. ANALISIS DAN HSP - Kesan pengajaran akidah kepada murid sekolah rendah 4. APLIKASI STRATEGI P & P AKIDAH i. Perbezaan istilah pendekatan/ kaedah/ teknik/ strategi ii. Strategi pemusatan guru/ pemusatan murid / pemusatan bahan iii. Pendekatan Induktif / deduktif/ Elektif a. Kaedah dan teknik pemusatan guru ( penerangan/ demonstrasi/ syarahan/ kumpulan/ bercerita dsb)

b. Kaedah dan teknik pemusatan murid (projek/ Inkuiri penemuan/ perbincangan/ penyoalan/ penyelesaian masalah/ main peranan/ sumbangsaran) c. Kaedah dan teknik pemusatan bahan ( Audio-visual/ computer/ buku teks/ modul dsb)

5. RPH i. Berdasarkan tajuk akidah dalam SP buat Hasil Pelajaran yang sesuai mengikut aras. ii. Kemahiran berfikir yang sesuai dengan tajuk iii. Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan tajuk yang hendak diajar iv. Set induksi yang menarik dan sesuai dengan tajuk yang hendak diajar v. Lajur-lajur RPH

Sila ambil perhatian terhadap topic-topik berikut..study jangan tak study..semoga kalian beroleh kejayaan. Rujuk modul yang diberi. Selain itun boleh baca bahan-bahan lain. Elok sediakan nota ringkas/ peta mindacover semua tajuk Soalan banyak aras pengetahuan dan kefahaman..sebab itu kena faham konsep dan definisi. Soalan objektif teliti dan fahami soalan. Pilih jawapan yang paling tepat. Soalan struktur (4 soalan) tulis jawapan di kertas soalan. Boleh beri point/isi lebih daripada yang dikehendaki. Ch. Markah 6 ertinya mesti ada sekurang-kurangnya 3 isi. Boleh beri 5 isi. Soalan Esei (3 soalan pilih 2 soalan yang anda yakin memberi markah yang lebih.) Buat dalam bentuk point lebih baik. Tapi jangan terlalu ringkas hingga pemeriksa tidak faham. SEMOGA KALIAN BEROLEH KECEMERLANGAN