Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
Mata Pelajaran

: Pendidikan Muzik

Tarikh

: 30 Januari 2013

Kelas

: 4 Excellent

Masa

: 9.40- 10.40 pagi

Bilangan murid

: 25 orang

Tajuk

: Nyanyian

Tajuk Lagu

: Pengakap Muda

Pengetahuan
sedia ada

: Murid sudah mengetahui teknik postur semasa menyanyi


dan nilai not

Objektif pengajaran

: 2.1.1 Teknik Menyanyi


ARAS 1 (b) Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.
2.1.2 Menyanyi Secara Muzikal
ARAS 1(a) Menyanyikan lagu dengan betul mengikut
tempo, melodi dan ekspresi.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :


(i)

Menyanyikan lagu dengan sebutan lirik yang jelas


mengikut tempo dan melodi yang betul.

(ii)

Menyanyi dengan yakin tanpa iringan muzik.

(iii)

Menyanyi secara berkumpulan dengan suara


bersama.

Bahan Bantu Mengajar : ICT - Audio lagu


Bahan maujud gitar dan lembaran kerja
Model - Uniform pengakap
Nilai murni

: Kerjasama, patuh arahan

Langkah /
Masa

Set
Induksi
(5 minit)

Isi Pelajaran

Simulasi
-kawad statik

i) Apakah unit
beruniform yang
dipakai oleh guru?
Jawapan
Pengakap

(15 minit)

1. Guru menjadi model


sebagai ahli pengakap.
2. Guru memberi arahan
kawad statik kepada muridmurid.

Soalan

Langkah 1

Aktiviti

Postur menyanyi
i)

Kepala

ii)

Badan

iii)

Kaki

iv)

Tangan

Pernafasan

3. Guru bersoal jawab


dengan murid serta
mengaitkan bahan yang
ditayangkan dengan
pengajaran dan
pembelajaran pada hari ini.

1. Guru menunjukkan cara


postur yang betul semasa
menyanyi.

Catatan

1. Murid-murid
memerhati dan
mendengar
keterangan guru.
BBM : lebah,
bunga, slaid
powerpoint
Nilai : mematuhi
arahan
Pembelajaran
Konstektual

BBM:gambar
Nilai: patuh
arahan

2. Murid membentuk ladam


kuda.
3. Murid melihat dan
membetulkan postur rakan
disebelah.
4. Guru menunjukkan teknik
pernafasan yang betul
kepada murid-murid.

Langkah 2
(15 minit)

Memperkenalkan
lagu Pengakap
Muda
Taat pada perintah tuhan,
Raja dan negara,
Membantu tiap masa,
Patuh undang-undangnya,
Kami ahli pengakap muda,
Buat sehabis baik.

1. 3. Guru mengedarkan lirik 1. Murid


memerhati lirik
lagu Pengakap Muda
lagu yang di
kepada murid-murid.
pamerkan.
2. Murid menyebut lirik
dengan sebutan yang betul. BBM : slaid
powerpoint, lirik
3. Guru menyanyikan lagu
Nilai: mematuhi
terlebih dahulu kepada
arahan, teliti
murid-murid.

Langkah 3
(10 minit)

Menyanyikan lagu
baris demi baris

1. Murid membuat latihan


vokal sebelum menyanyi
untuk mendapatkan warna
ton yang baik.
2. Guru memainkan notasi
lagu dengan kibod baris
demi baris.

1. Murid-murid
membuat latihan
vokal.
2. Murid-murid
memerhati dan
mendengar
dengan teliti.

3. Murid menyanyi tanpa


BBM: lirik lagu,
iringan muzik mengikut baris audio,pembesar
demi baris.
suara
4. Guru memantau teknik
nyanyian murid dari segi
postur dan sebutan lirik
yang jelas.

Nilai : berdikari,
teliti, sabar
Pembelajaran
Masteri

5. Murid menyanyi
keseluruhan lagu bersamasama dengan iringan muzik.

Langkah 4
(10 minit)

Menyanyi secara
kumpulan
persembahan

1. Guru membahagikan
murid kepada 2 kumpulan
iaitu lelaki dan perempuan.

1. Murid
menyanyi
mengikut
kumpulan.

2. Kumpulan lelaki akan


menyanyikan lagu ini
terlebih dahulu dan diikuti
kumpulan perempuan.

BBM : slaid,
lembaran kerja
dan video

3. Kumpulan lelaki akan


menyanyikan lagu
berselang-seli dengan
kumpulan perempuan.

Nilai :
bekerjasama,
dan teliti.

4. Guru memberikan
lembaran kerja kepada
murid.

Penutup
(5 minit)

Kognitif
Merumus isi
pelajaran
-postur
-pernafasan
Sosial
Menerapkan nilai
murni

1.Guru meminta murid


merumuskan isi pelajaran
pada hari ini.
2. Guru memberi
peneguhan kepada murid.

BBM: lirik lagu


Nilai : kerjasama,
rajin, gigih,
bersatu dan
mematuhi
perintah

3. Guru menerangkan nilainilai murni yang terdapat


dalam lirik kepada muridmurid.

Refleksi Pelatih:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________