Sistem e-Disiplin SMK LUTONG

PEMBANGUN SISTEM: GURU IT SMK LUTONG

www.edisiplinsmklutong.webege.com

Mengaplikasikan sistem merit dan demerit 2. Seterusnya langkah-langkah intervensi dapat dirancang dan dilaksanakan di sekolah bagi melahirkan modal insan murid yang seimbang dari aspek jasmani. rohani. selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  1. Sasaran Pengguna (User Target) Admin (Penyelaras Sistem e-Disiplin) Guru Kelas (Penyelaras Merit/Demerit Kelas) Guru biasa (Pengguna utama sebagai pemberi mata merit/demerit) Guru Disiplin (Penyelaras Disiplin Sekolah) . 4. emosi. dan intelek.  Objektif 1. 2. Memudahkan sistem penyimpanan rekod salahlaku secara lebih sistematik. Memudahkan proses tindakan dibuat mengikut sistem yang dirancang. 4. 3. Merialisasikan hasrat Kementerian Pelajaran "Semua Guru Adalah Guru Disiplin" 3.Pengenalan  Konsep Sistem ini merupakan satu sistem pengurusan disiplin melalui pemberian merit demerit yang dapat mengesan dan mengawal tingkahlaku murid dengan capaian pantas.

Paparan Rekod Lencana Kumulatif 7. Tindakan Disiplin 3. Statistik Rekod Disiplin SMK Lutong Fungsi Bukan Guru Kelas 1. Paparan Rekod Lencana Bulanan 6. Masukan Salahlaku 2. Semakan Rekod Disiplin Kumulatif 5.Prosedur Sistem e-Disiplin SMK Lutong Guru Kelas/ Guru Biasa Guru Disiplin Fungsi Guru Kelas 1. Semakan Rekod Disiplin Pangkalan Data Fungsi Admin 1. Semakan Rekod Disiplin Bulanan 4. Cetakan Rekod Disiplin bulanan 3. Masukan rekod pelajar 5. Edit maklumat guru 3. Naik kelas pelajar Fungsi Guru Disiplin 1. Masukan rekod pelajar 2. Daftar Guru 2. Cetakan Rekod Disiplin Kumulatif 4. Semakan Mata terkini pelajar Admin . Daftar Pelajar 2.

Guru pemberi mata perlu mengisi dalam borang merit/demerit(warna hijau/merah) 2. Masukan Merit Demerit . 2. perlu diserahkan kepada guru kelas yang berkenaan untuk ditulis semula dalam fail rekod merit/demerit kelas. Tatacara/Prosedur Daftar Pelajar Sistem e-Disiplin Guru kelas mendaftar pelajar secara dalam talian(online) melalui menu -> Daftar Pelajar Maklumat terus daripada guru pemberi mata secara dalam talian melalui menu -> Masukan Data Pelajar Kaedah lama Guru kelas mendaftar pelajar melalui isian bertulis dalam borang maklumat pelajar 1. Seterusnya.Perbandingan Sistem e-Disiplin dan kaedah lama Bil 1.

Serahan kepada guru penyelaras tingkatan. Guru kelas perlu 2. Guru kelas hanya menyemak semula fail perlu ke menu -> rekod merit/demerit Rekod Disiplin untuk membuat kiraan Bulanan untuk secara bertulis dalam membuat cetakan borang senarai nama rekod pelajar kelas 3. . Dilakukan setiap bulan bulan 2. Serahan cetakan 3. 4. Tatacara/Prosedur Serahan mata merit/demerit kepada guru penyelaras tingkatan Sistem e-Disiplin Kaedah lama 1. Dilakukan setiap 1.Perbandingan Sistem e-Disiplin dan kaedah lama Bil 3. Senarai nama pelajar rekod kepada guru tersebut perlu dibuat penyelaras tingkatan dalam 3 salinan.

Carta Alir Sistem e-Disiplin SMK Lutong Mula (Login) Pendafataran Pelajar/Simpan Data (Menu Daftar Pelajar) Guru Kelas Masukan Mata Asas (Menu Masukan Mata Pelajar ) Guru Kelas Gagal Rujuk Admin Cubaan Semula Guru Pemberi Mata memasukkan data merit/demerit (Menu Masukan Data Pelajar) Admin Membuat Semakan dan pembetulan untuk kata laluan (Menu Daftar Guru) Guru Pemberi Mata simpan data rekod merit/demerit (Menu Masukan Mata Pelajar) Admin Membuat Semakan untuk penerima lencana bulanan (Menu Rekod Lencana Bulan) Semakan Rekod Pelajar (Menu Rekod Disiplin Bulanan & Rekod Disiplin Kumulatif) Guru Kelas Guru Pemberi Mata cetak rekod merit/demerit untuk simpanan (Menu Masukan Mata Pelajar) Admin Membuat Semakan untuk statistik rekod (Menu Rekod Statistik Disiplin) Cetakan Rekod Pelajar (Menu Rekod Disiplin Bulanan & Rekod Disiplin Kumulatif) Guru Kelas Serahan kepada penyelaras merit/demerit tingkatan Tamat .

Untuk isian merit/demerit secara individu Step 2 Tukat kata lalauan Berfungsi sebagai borang merit/demerit (warna hijau/merah). Setiap guru diberi kata laluan “123” dan ia perlu ditukar sebagai langkah keselamatan. I/C Masukkan kata laluan.Untuk isian merit/demerit secara kelas . Masukkan No. Berfungsi sebagai borang merit/demerit (warna hijau/merah).Tatacara Login Guru (Bukan Guru Kelas) Step 1 Setiap guru telah didaftarkan oleh Admin untuk kegunaan login ke sistem.

Tatacara Login Guru (Bukan Guru Kelas) Menu -> Masukan Data Pelajar 1. Terdapat 2 pilihan sama ada carian nama pelajar atau carian kelas Step 3 Carian Pelajar -> Guru perlu masukkan nama penuh pelajar untuk carian bagi mengelakkan data tidak dapat dicapai Carian Kelas -> Guru hanya perlu memilih kelas untuk capaian .

Tatacara Login Guru (Bukan Guru Kelas) Last Step Pilih Tarikh Kejadian Masukkan maklumat sama ada perlakuan positif (merit) atau perlakuan negatif(demerit) *Rekod hanya SEKALI sahaja pada satu masa .

*Masih dalam penambahbaikan Sebagai paparan rekod disiplin pelajar mengikut bulan yang ditetapkan Berfungsi sebagai rekod kelas pelajar pada tahun berikutnya.Guru kelas perlu naik kelas pelajar pada setiap awal tahun. Sebagai paparan rekod disiplin pelajar secara kumulatif (sepangjang tahun) Berfungsi sabagai borang masukan merit/demerit pelajar.Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Step 1 Daftar Pelajar untuk masukan data/maklumat pelajar kelas anda Berfungsi sebagai daftar pelajar untuk masukan data/maklumat pelajar kelas anda tetapi secara import melalui fail “excell”.Masukan data tingkahlaku positif (merit) dan tingkahlaku negatif( demerit) .

Jika tiada. masukkan maklumat no.Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Step 2 Menu Daftar Pelajar  Isikan maklumat-maklumat yang telah disediakan dalam borang daftar pelajar Setiap maklumat perlu diisi lengkap dan tepat Pastikan maklumat No. I/C adalah tepat. sijil kelahiran .

Masukkan data kelas baru bagi setiap pelajar kelas anda Kemudian.Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Menu Naik Kelas Step 3 Setiap paparan data dalam menu ini adalah secara automatik. klik Naik kelas dibawah paparan menu ini.Setiap pelajar akan dipaparkan dalam menu ini Rekod Data Kelas Terkini dipaparkan sebagi makluman kepada guru kelas Rekod Data Kelas Terbaru perlu diubahsuai oleh guru kelas setiap awal tahun berikutnya. .

Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Menu Rekod Disiplin Bulanan Step 4 Pilih bulan untuk paparan kemudian klik butang carian Maklumat akan dipaparkan di bawah panel bilangan pelajar yang ada perubahan mata untuk bulan tersebut dan bilangan pelajar yang tiada perubahan mata bagi bulan tersebut .

. Berfungsi sabagai rekod merit/demerit terkumpul/kumulatif.Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Menu Rekod Disiplin Kumulatif Step 5 Hanya perlu klik pada Rekod Disiplin Kumulatif di rungan Menu Guru Kelas dan paparan akan dipaparkan secara automatik.

Tatacara Login Guru (Guru Kelas) Menu Masukan Mata Pelajar/Kelas Last Step Berfungsi sebagai masukan data tingkahlaku atau borang merit/demerit. Sesuai digunakan untuk memasukkan data ‘markah asas’ untuk pelajar baru.Hanya perlu klik ruangan masuk mata dan borang akan dipaparkan. .

edisiplinsmklutong.webege.com .Sistem e-Disiplin SMK LUTONG PEMBANGUN SISTEM: GURU IT SMK LUTONG www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful