Anda di halaman 1dari 11

NASKAH DOA PEMBUKAAN SEMINAR PENDALAMAN SEMARAK AKUNTANSI Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyu, menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ala muhammad. Waala ali muhammad. Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini,bertempat di aula universitas palangka raya ini kami menyelenggarakan acara Seminar pengenalan dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya allah Ya Wahid, engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya allah Ya alim. Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu disini untuk senantiasa istiqamah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang engkau perintahkan. kemudahan dan keikhlasan,serta kecerdasan dan kearifan, selama mengikuti Diklat ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti Diklat ini dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna adza bannar. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Assalamualaikum Wr. Wb.. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT.

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil alamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yu waafii niamahu wa yukaafii maziidah. Yaa Rabbanaa lakal- hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika waazhiimi sulthaanik. Allahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad waalaa alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim,Saat ini, kami berkumpul, dalam rangka acara Pembukaan Diklat Management of Training ,yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kami mohon, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho Mu. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui Limpahkanlah kepada kami semua, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan,serta kecerdasan dan kearifan, selama mengikuti Diklat ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti Diklat ini dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, Yang Maha Bijaksana Berikan kepada kami Iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertaqwa kepada Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat Mu Ya Allah, Hanya kepadaMUlah, kami berbakti. Dan hanya kepadaMUlah, kami mohonpertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Mendengar. Engkau Maha Pengampun. Rabbana dholammna anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul alim watub alaina inaka anta tauwaburakhim Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun wajalna lil -muttaqiina imaamaa Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil- akhirati hasanatan wa qinaa adzabannaar.Walhamdulillah i robbil alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Doa Penutupan , salam sejahtera bagi kita semua

Marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT.

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil alamin

Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii niamahu wa yukaafii mazii dah. Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika waazhiimi sulthaanik.

Allahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad waalaa alihi sayyidina Muhammad.

Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim Puji syukur kami panjatkan kehadiratMu ya Allah, karena atas kasih dan sayangMu kami masih dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka Upacara Penutupan Diklat Management of Training

dengan keadaan sehat walafiat.

Ya Allah, dengan rahmatMu kami bersyukur, dan mohon ridhoMu atas terlaksananya diklat ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah dilalui menjadi amal yang sholeh, dan penuh rahmatMu serta momen yang bermanfaat didalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat. Ya Allah ya Robbi

, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana dholammna anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul alim watub alaina inaka anta tauwaburakhim Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun wajalna lil -muttaqiina imaamaa Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa filakhirati hasanatan wa qinaa adzaban -naar. Subhana rabbika rabbil izati ama yasifun.. Wassalamunalal mursa lin Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb. Doa Pembukaan dan Penutupan Diklat contoh doa pembukaan dan penutupan diklat Unduh atau Cetak Tambahkan ke Koleksi 7.8K Reads 34 Readcasts 7 Embed Views

Published by

Mardi Ono Ikuti:

Cari KIATTekanCtrl-F untuk mencari dengan cepat dibagian manapun dalam dokumen. Info dan PeringkatKategori: Peringkat Tanggal diunggah: Hak Cipta: Tag: 06/03/2012 Dokumen Pemerintah > Tagihan

Attribution Non-commercial

Dokumen ini tidak memiliki tag.

Tandai dokumen karena berisi materi yang tidak pantas

Unduh dan cetak dokumen ini Baca offline di penampil PDF Sunting dokumen ini dalam Adobe Acrobat, Notepad Simpan sebuah salinan kalau-kalau versi ini dihapus dari Scribd Baca dan cetak tanpa iklan Kirimkan berkas lewat email Pilih sebuah format untuk mengunduh dalam

.PDF

.TXT Mengunduh Direkomendasikan

5 p. Pembuka dan Penutup Do'a boyjak 7738 Reads

1 p. DOA pembukaan acara Sutria Narada 3804 Reads

5 p. Bacaan Do'a Sesudah Sholat edithwbw 395203 Reads

11 p. Do'a Pembuka Dan Penutup Majlis Muhamad Harish 71972 Reads

Next

Lainnya Dari Pengguna Ini

36 p. 2008-14160 Mardi Ono

171 Reads

2 p. abstrak-96499 Mardi Ono 108 Reads

4 p. 223_INISIASI_Bahan_Pembelajaran_2 Mardi Ono 119 Reads

4 p. 223_INISIASI_Bahan_Pembelajaran_2 Mardi Ono 72 Reads

Featured

17 p. Recipes From Asian Tofu TheRecipeClub

32 p. Abide With Me Simon and Schuster

29 p. Execution of Noa P. Singleton Crown Publishing Group

24 p. Childfree by Choice Simon and Schuster

Next

Notes Post note

Tentang

Tentang Scribd Blog Bergabung dengan tim kami! Hubungi Kami Premium Premium Reader Toko Scribd Beriklan dengan kami Memulai AdChoices Dukungan Bantuan FAQ Tekan Mitra Pengembang / API Legal Terms Privasi Hak cipta Copyright 2013 Scribd Inc. Bahasa: DOA PENUTUP Assalamualaikum Wr. Wb. Mari sejenak kita tundukan dan renungkan waktu kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah SWt agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini, di ridhoi Allah SWT Audzubillahiminasy syaithannirrajim Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi ni amahu wa yukafi u mazidah , ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi waadzimi sulthanika Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami.. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami.. Seminar dan diskusi kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan selaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaanMu Ya Rabb.. Engkau Hadirkan kami disini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini.. Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa depan. masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan rIdho-mu selalu menyertai kami Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami.. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, dengan rahmatMu kami bersyukur, dan mohon ridhoMu atas terlaksananya seminar ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun.. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon pertolongan, kabulkanlah doa kami

Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya kepada-mu kami mohon pertolongan. Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in. Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub`alaina innaka antattauwaburrahim Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina. Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bishsholihati a'malana Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka Antal Wahhabu Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka wasallam Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin, Alhamdulillahrabbil alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai