PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA Kem Sungai Buloh 47000 Sungai Buloh Selangor D.E.

PENILAIAN PENGETAHUAN
NAMA DAN KOD PROGRAM / PROGRAM TITLE AND CODE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN TAJUK TUGAS / TASK(S) NO AND TASK STATEMENT JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI – PERALATAN E – 011 – 2 DUA (2) M01 – HYDRAULIC/PNEUMATIC DRAWING

01.05 HASILKAN LUKISAN HIDRAULIK/PNEUMATIK

OBJEKTIF PENCAPAIAN HASILKAN LUKISAN HYDRAULIK/PNEUMATIK MENGGUNAKAN SET PIAWAIAN / TERMINAL MELUKIS,ALAT TULIS,LUKISAN SEDIA ADA,DSB,SUPAYA LUKISAN PERFORMANCE DILUKIS MENGIKUT SPESIFIKASI STANDARD RUJUKAN OBJECTIVE NO KOD/ CODE NO NAMA PELAJAR E-011-2/M01/PP Muka : 01 Tarikh : Drp : 08

TAJUK : LUKISAN HIDRAULIK / PNEUMATIK TUJUAN : Penilaian ini untuk menilai pengetahuan anda bagi Tugasan 01.05 sesuai dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS

PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA Kem Sungai Buloh 47000 Sungai Buloh Selangor D.LUKISAN SEDIA ADA.SUPAYA LUKISAN PERFORMANCE DILUKIS MENGIKUT SPESIFIKASI STANDARD RUJUKAN OBJECTIVE NO KOD/ CODE NO NAMA PELAJAR E-011-2/M01/PP Muka : 01 Tarikh : Drp : .ALAT TULIS.E.DSB. PENILAIAN PRESTASI NAMA DAN KOD PROGRAM / PROGRAM TITLE AND CODE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN TAJUK TUGAS / TASK(S) NO AND TASK STATEMENT JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI – PERALATAN E – 011 – 2 DUA (2) M01 – HYDRAULIC/PNEUMATIC DRAWING 01.05 HASILKAN LUKISAN HIDRAULIK/PNEUMATIK OBJEKTIF PENCAPAIAN HASILKAN LUKISAN HYDRAULIK/PNEUMATIK MENGGUNAKAN SET PIAWAIAN / TERMINAL MELUKIS.

supaya gambarajah litar dikenal passti dan lukisan dapat dilukis mengikut standard lukisan. KRETERIA PENILAIAN: Prestasi anda akan dinilai berdasarkan kreteria berikut: 1. Mengenalpasti gambarajah litar: • • • Merujuk lukisan tang diberi Memadan symbol dengan komponen Memeriksa sambungan/terminal 2.TUGASAN : Anda dikehendaki menghasilkan Lukisan Hidraulik/Pneumatik merujuk kepada lukisan yang diberi menggunakan alat tulis dan set melukis. Melukis dengan betul dan boleh: • • Membaca litar Menterjemah operasi lukisan MASA: 5 Jam PERALATAN YANG DISEDIAKAN: 1. Set lukisan 2. Alat tulis TEMPAT : Bengkel Elektronik .

Gambarajah Blok Sistem Pneumatik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful