PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA Kem Sungai Buloh 47000 Sungai Buloh Selangor D.E.

PENILAIAN PENGETAHUAN
NAMA DAN KOD PROGRAM / PROGRAM TITLE AND CODE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN TAJUK TUGAS / TASK(S) NO AND TASK STATEMENT JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI – PERALATAN E – 011 – 2 DUA (2) M01 – HYDRAULIC/PNEUMATIC DRAWING

01.05 HASILKAN LUKISAN HIDRAULIK/PNEUMATIK

OBJEKTIF PENCAPAIAN HASILKAN LUKISAN HYDRAULIK/PNEUMATIK MENGGUNAKAN SET PIAWAIAN / TERMINAL MELUKIS,ALAT TULIS,LUKISAN SEDIA ADA,DSB,SUPAYA LUKISAN PERFORMANCE DILUKIS MENGIKUT SPESIFIKASI STANDARD RUJUKAN OBJECTIVE NO KOD/ CODE NO NAMA PELAJAR E-011-2/M01/PP Muka : 01 Tarikh : Drp : 08

TAJUK : LUKISAN HIDRAULIK / PNEUMATIK TUJUAN : Penilaian ini untuk menilai pengetahuan anda bagi Tugasan 01.05 sesuai dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS

05 HASILKAN LUKISAN HIDRAULIK/PNEUMATIK OBJEKTIF PENCAPAIAN HASILKAN LUKISAN HYDRAULIK/PNEUMATIK MENGGUNAKAN SET PIAWAIAN / TERMINAL MELUKIS. PENILAIAN PRESTASI NAMA DAN KOD PROGRAM / PROGRAM TITLE AND CODE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN TAJUK TUGAS / TASK(S) NO AND TASK STATEMENT JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI – PERALATAN E – 011 – 2 DUA (2) M01 – HYDRAULIC/PNEUMATIC DRAWING 01.LUKISAN SEDIA ADA.ALAT TULIS.DSB.E.SUPAYA LUKISAN PERFORMANCE DILUKIS MENGIKUT SPESIFIKASI STANDARD RUJUKAN OBJECTIVE NO KOD/ CODE NO NAMA PELAJAR E-011-2/M01/PP Muka : 01 Tarikh : Drp : .PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA Kem Sungai Buloh 47000 Sungai Buloh Selangor D.

Melukis dengan betul dan boleh: • • Membaca litar Menterjemah operasi lukisan MASA: 5 Jam PERALATAN YANG DISEDIAKAN: 1. KRETERIA PENILAIAN: Prestasi anda akan dinilai berdasarkan kreteria berikut: 1.TUGASAN : Anda dikehendaki menghasilkan Lukisan Hidraulik/Pneumatik merujuk kepada lukisan yang diberi menggunakan alat tulis dan set melukis.supaya gambarajah litar dikenal passti dan lukisan dapat dilukis mengikut standard lukisan. Mengenalpasti gambarajah litar: • • • Merujuk lukisan tang diberi Memadan symbol dengan komponen Memeriksa sambungan/terminal 2. Alat tulis TEMPAT : Bengkel Elektronik . Set lukisan 2.

Gambarajah Blok Sistem Pneumatik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful