Contoh Syair Melayu Lama Syair Ken Tambuhan Lalulah berjalan Ken Tambuhan diiringkah penglipur dengan tadahan

lemah lembut berjalan pelahan-lahan lakunya manis memberi kasihan Tunduk menangis segala puteri Masing-masing berkata sama sendiri Jahatnya perangai permaisuri Lakunya seperti jin dan peri Syair Abdul Muluk Berhentilah kisah raja Hindustan Tersebutlah pula suatu perkataan Abdul Hamid Syah Paduka Sultan Duduklah Baginda bersuka-sukaan Abdul Muluk putera Baginda Besarlah sudah bangsa muda Cantik menjelis usulnya syahda Tiga belas tahun umurnya ada Parasnya elok amat sempurna Petak majelis bijak laksana Memberi hati bimbang gulana Kasih kepadanya mulia dan hina