BAB 4

MENILAI PERSEKITARAN PERNIAGAAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

3.M/pasti komponen2 persekitaran yg mempengaruhi keusahawanan. 4.Bincang pengaruh persekitaran luaran (makro&mikro) serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan. 5.Bincang pengaruh persekitaran dalaman serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan. 6.Menjelaskan konsep & kepentingan jaringan

PERSEKITARAN?
• “PERSEKITARAN IALAH KEADAAN, SITUASI ATAU SUASANA YG BOLEH MEMPENGARUHI SAMA ADA INDIVIDU, UNIT KELUARGA, ORGANISASI, SYARIKAT, PERNIAGAAN & SEBAGAINYA”
• Eg. PERSEKITARAN YG TIDAK SELAMAT KERANA PEPERANGAN BERI KESAN –VE PD INDIVIDU, KELUARGA/MASYARAKAT/PERNIAGAAN DLM SESEBUAH NEGARA; SEBALIK NYA PERSEKITARAN AMAN & DAMAI DGN PEMBANGUNAN EKONOMI YG PESAT MEMBAWA KESAN +VE PD SEMUA

PERSEKITARAN DARI PERSPEKTIF USAHAWAN
• “KEADAAN & UNSUR2 LUARAN SERTA DALAMAN YG BOLEH MEMBERI KESAN KPD PERNIAGAAN & SETERUSNYA MEMPENGARUHI USAHAWAN DLM MEMBUAT KEPUTUSAN PERNIAGAAN”
Eg. PENGUSAHA RESTORAN: KESAN & PENGARUH KENAIKAN HARGA AYAM/IKAN/SAYURAN, KENAIKAN SEWA, TUKANG MASAK BERHENTI, PELANGGAN BERKURANG, PEMBEKAL TAK DAPAT MEMBEKAL SECARA KREDIT, PESAING JUAL LEBIH MURAH, DLL.

USAHAWAN & PERSEKITARAN
• U’WAN BERGIAT & BERADA DI DALAM PERSEKITARANNYA PD SETIAP MASA; JADI, BERINTERAKSI & DIPENGARUHI OLEH PERSEKITARANNYA • PERSEKITARAN SENTIASA BERUBAH & TAK MENENTU; PERLU DIPANTAU & DINILAI SELALU • U’WAN PERLU MAKLUMAT PERSEKITARAN KERANA PERSEKITARAN MENYEDIA PELUANG (JUGA BOLEH MENDATANGKAN ANCAMAN). * PERLU MEMAHAMI PERSEKITARAN

KOMPONEN2 PERSEKITARAN
• PERSEKITARAN TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN IAITU PERSEKITARAN LUARAN DAN PERSEKITARAN DALAMAN.

PERSEKITARAN LUARAN
• PERSEKITARAN LUARAN TERBAHAGI KPD DUA IAITU PERSEKITARAN MAKRO & PERSEKITARAN MIKRO

PERSEKITARAN MAKRO
• TERDAPAT 4 KOMPONEN UTAMA DALAM PERSEKITARAN LUARAN MAKRO • 1) EKONOMI • 2) SOSIO BUDAYA • 3) TEKNOLOGI • 4) POLITIK & UNDANG2

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI
• EG: PERTUMBUHAN EKONOMI YG PESAT, SUASANA EKONOMI YG KUKUH & STABIL DI SESEBUAH NEGARA/NEGERI DAPAT MENGGALAKKAN AKTIVITI K’WANAN, TETAPI JIKA SEBALIKNYA, KEGIATAN KEUSAHAWANAN TERGANGGU & MENERIMA KESAN BURUK

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI
• KEADAAN EKONOMI SEMASA NEGARA? KDNK? BERAPA PERTUMBUHAN & PERMINTAAN DLM SEKTOR2 YG DICEBURI? BAGAIMANA KEADAAN PASARAN BURUH SEMASA? BERAPAKAH KADAR PENGANGGURAN NEGARA? KOS2 BAHAN MENTAH & TENAGA?

PERSEKITARAN MAKRO 1) EKONOMI
• BERAPAKAH KADAR INFLASI NEGARA? KUASA BELI PENGGUNA? KADAR FAEDAH TINGGI ATAU RENDAH? (AFFECT COST OF CAPITAL & FINANCIAL PLANNING). PERBELANJAAN KERAJAAN - PRASARANA ? PERTAHANAN? PERTANIAN? PENDIDIKAN? KESIHATAN? DLL. (APA PELUANG2 PD U’WAN?) • BERAPA KADAR TUKARAN ASING NEGARA? (JIKA RM KUKUH,PRODUK UTK EKSPORT JADI MAHAL, KURANG KOMPETITIF DI PASARAN LUAR,TAPI PINJAMAN LUAR JADI MURAH & KUASA IMPORT NAIK)

• MELIHAT PENGARUH & KESAN PERSEKITARAN SOSIO-BUDAYA DARI DUA ASPEK:DEMOGRAFI & BUDAYA • 1) ASPEK DEMOGRAFI; CIRI2 KEPENDUDUKAN SPT. UMUR, JANTINA, BIL PENDUDUK, KAUM, TABURAN PENDAPATAN, BANDAR & LUAR BANDAR. PERUBAHAN CIRI DEMOGRAFI MEMBAWA PERUBAHAN PADA PERMINTAAN PELANGGAN, KUASA BELI PELANGGAN SASARAN, SAIZ PASARAN & SEBAGAINYA. KEPUTUSAN BIZ MESTI MENGAMBIL KIRA PERUBAHAN2 INI.

PERSEKITARAN MAKRO 2) SOSIO-BUDAYA

PERSEKITARAN MAKRO 2) SOSIO-BUDAYA
• 2) ASPEK BUDAYA • TREN & NILAI SOSIAL MASYARAKAT, KEPERCAYAAN, BAHASA, GAYA HIDUP KELUARGA, PERUBAHAN CITARASA PENGGUNA DLL., PHENOMENA2 INI MENGUBAH POLA PERMINTAAN – JADI MEMPENGARUHI KEPUTUSAN2 YG AKAN DIBUAT OLEH USAHAWAN

PERSEKITARAN MAKRO
• EG. ASPEK BUDAYA; PERTUMBUHAN PUSAT2 TUISYEN - KESAN DRP BUDAYA “EXAMORIENTED” MURID & IBUBAPA. • EG;PENINGKATAN JUMLAH WANITA BEKERJA TINGKATKAN PERMINTAAN TERHADAP PUSAT2 PENJAGAAN KANAK2 & PERTUMBUHAN PESAT PERNIAGAAN BARANG2 KEMAS & KOSMETIK • EG; KESEDARAN AGAMA; PENGGUNA ISLAM – BERSIH & HALAL , BEBAS RIBA. • EG; BUDAYA SAMAN (celek undang2); EG: BUDAYA SMS – QUIZ SMS, DOWNLOAD LAGU, RANCANGAN HIBURAN REALITI UNDIAN SMS)

PERSEKITARAN MAKRO 3) TEKNOLOGI
• U’WAN PERLU MENILAI PERSEKITARAN TEKNOLOGI & MENELITI PERUBAHAN PESAT TEKNOLOGI SUPAYA TAK KETINGGALAN DARI ASPEK KEJURUTERAAN & KUALITI, PROSES2 BARU YG LEBIH KOS-EFEKTIF, PENGGUNAAN ICT, INOVASI PRODUK, DLL. • JIKA BERADA DI HADAPAN DLM TECHNOLOGI BOLEH MENDAPAT “COMPETITIVE ADVANTAGE” & MEMONOPOLI PASARAN

PERSEKITARAN MAKRO 4) POLITIK & UNDANG2
• U’WAN TERIKAT DGN DASAR, PERATURAN, SYARAT2 & UNDANG2 NEGARA DI MANA PERNIAGAAN BEROPERASI • KAJI SISTEM POLITIK & PERUNDANGAN DAHULU SUPAYA TIDAK MELANGGAR DASAR & UNDANG2 – ELAK MASALAH • SISTEM POLITIK & PERUNDANGAN MUNGKIN BERBEZA DARI SATU NEGARA KE NEGARA. (KOMUNIS/DEMOKRASI/AUTOKRATIK); (POLITIK STABIL, KACAU BILAU, KEGANASAN, KADAR JENAYAH, RASUAH)

PERSEKITARAN MAKRO 4)FAKTOR POLITIK & UNDANG2
EG: KEPERLUAN LESEN/PERMIT, POLISI2 HARGA ‘BARANG2 KAWALAN’, SEKATAN TERHADAP KELUAR MASUK BARANGAN2 TERTENTU, DASAR CUKAI, UNDANG2, KONTRAK & PERJANJIAN (REMEDY & ENFORCEMENT), HARTA INTELLECT • KEUSAHAWANAN BERKEMBANG PESAT DI PERSEKITARAN POLITIK NEGARA YG STABIL & PENGUATKUASAAN UNDANG2 BERADA DI TAHAP YG BAIK

PERSEKITARAN MIKRO/INDUSTRI
Persekitaran Mikro mengandungi beberapa kumpulan:3. 4. 5. 6. 7. 8. Pelanggan/Pengguna (Customers) Pesaing (Competitors) Pembekal (Suppliers) Pihak Institusi Kewangan Organisasi bukan Kerajaan (NGOs) Pihak Kerajaan & Agensi2 yg terlibat

PERSEKITARAN MIKRO
• MEMPENGARUHI OPERASI USAHAWAN SECARA LANGSUNG, MENDATANGKAN KESAN LEBIH CEPAT BERBANDING PERSEKITARAN MAKRO

• 1) PELANGGAN – “PELANGGAN IALAH PENGGUNA YG MEMBELI BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN YG DITAWARKAN U’WAN”. KUMPULAN YG MENJADI SASARAN UTAMA U’WAN - PELANGGAN “RAJA”, TIADA PELANGGAN TIADA PERNIAGAAN • KLASIFIKASI PELANGGAN a) INDIVIDU b) KELOMPOK MANUSIA SPT YG TERDAPAT DI SEKOLAH, UNIVERSITI, HOSPITAL, PEJABAT KERAJAAN, c) SESEBUAH SYARIKAT LAIN JUGA BOLEH MENJADI PELANGGAN KPD SYARIKAT YG LAIN (SYARIKAT PEMBEKAL, AGEN PENGEDAR, PEMBORONG, PERUNCIT, PENGELUAR).

PERSEKITARAN MIKRO

PERSEKITARAN MIKRO
• 2) PEMBEKAL - INDIVIDU ATAU
KUMPULAN YG MENYALURKAN INPUT KPD U’WAN; BAHAN MENTAH, PERALATAN, MESIN DLL. PENTING MENJAGA HUBUNGAN. • PEMBEKAL YG BAIK AKAN MENAWARKAN KPD U’WAN BAHAN BERKUALITI, HARGA YG RENDAH, PENGHANTARAN PD MASA YG TEPAT, TEMPOH BAYARAN YG LEBIH LAMA & RELIABLE.

PERSEKITARAN MIKRO
• 3) KERAJAAN & AGENSI2 YG TERLIBAT • MEMPENGARUHI AKTIVITI KEUSAHAWANAN MELALUI PELBAGAI PERATURAN YG DIGUBAL UTK MEMBANTU MENYELARAS, MENYOKONG & MEMBANGUN KEUSAHAWANAN. PELBAGAI AGENSI YG MEMBERI KHIDMAT NASIHAT, LATIHAN, PINJAMAN, PENYEWAAN PREMIS DLL. • MENYEDIA LESEN, PERMIT, MENGUTIP BERBAGAI CUKAI & DUTI, MESTI PEKA IMPLIKASI CUKAI TERHADAP KOS & KEUNTUNGAN SYARIKAT.

PERSEKITARAN MIKRO
• 4) INSTITUSI KEWANGAN • BANK2 PERDAGANGAN, SYARIKAT KEWANGAN, SYARIKAT INSURANS & SYARIKAT “VENTURE CAPITAL” • KEBANYAKAN U’WAN PERLU SUMBER PEMBIAYAAN MODAL DARI INSTITUSI KEWANGAN UTK MEMULA ATAU MENGEMBANGKAN BIZ. • FAKTOR2 SEPERTI KADAR FAEDAH, JUMLAH PINJAMAN & SENANG/SUSAH PINJAMAN DIBERIKAN AKAN MEMPENGARUHI PERNIAGAAN USAHAWAN.

PERSEKITARAN MIKRO
• 5) PESAING • PENTING BAGI U’WAN MENGENAL PASTI SIAPA PESAING & MEMAHAMI KARENAH & AKTIVITI PESAING2. MENGANALISA TAHAP PERSAINGAN DALAM INDUSTRI TERSEBUT. • SELAIN MENGETAHUI KELEMAHAN & KEKUATAN DIRI, U’WAN JUGA PERLU MENGETAHUI KELEMAHAN & KEKUATAN PARA PESAING : GUNA STRATEGI2 BERKESAN ATASI PESAING (HARGA, PROMOSI, PRODUK, PENGEDARAN, PREMIS)

PERSEKITARAN MIKRO
• 6) PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN
• NGOS YG VOKAL & AKTIF BOLEH MEMPENGARUHI PERNIAGAAN MELALUI BERBAGAI KEMPEN & PUBLISITI MASSA. NGOS JUGA BOLEH MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNA & KERAJAAN. • HARUS PEKA TERHADAP PERANAN BADAN2 INI & ISU2 YG SENSITIF PADA MASYARAKAT. EG. KEBERSIHAN, ALAM SEKITAR, KESIHATAN, KESELAMATAN PENGGUNA, STATUS HALAL-HARAM DLL.

PERSEKITARAN PERNIAGAAN
PERSEKITARAN MAKRO
SOSIO-BUDAYA PERSEKITARAN MIKRO PELANGGAN, PESAING, PEMBEKAL EKONOMI
PERSEKITARAN DALAMAN

TEKNOLOGI

STRUKTUR, BUDAYA, SUMBER AGENSI KERAJAAN, NGOs, INSTITUSI K’WANGAN POLITIK & UNDANG2

PERSEKITARAN DALAMAN
• PERSEKITARAN DALAMAN - UNSUR YG TERDEKAT DGN USAHAWAN & BERUPAYA MEMPENGARUHI AKTIVITI PERNIAGAAN SECARA LANGSUNG • DGN MENGANALISA PERSEKITARAN DALAMAN U’WAN DAPAT MENGENAL PASTI KEKUATAN & KELEMAHAN PERNIAGAAN

PERSEKITARAN DALAMAN
• TERDAPAT 3 KOMPONEN DI PERSEKITARAN DALAMAN IAITU STRUKTUR, BUDAYA & SUMBER

PERSEKITARAN DALAMAN
• a) STRUKTUR ORGANISASI IALAH KAEDAH SESEBUAH ORGANISASI DIORGANISASI ATAU DISUSUN. - ALIRAN KERJA, AUTORITI/BIDANG KUASA, RANTAIAN PERINTAH, & KOMUNIKASI. SECARA GRAFIK DLM ‘CARTA ORGANISASI’ • PERNIAGAAN YG BERSAIZ KECIL, STRUKTUR HIRAKI AUTORITI LEBIH RATA, BESAR LEBIH TINGGI. BAGI PERNIAGAAN BARU STRUKTUR BERPUSAT LEBIH SESUAI DLM PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN, STRUKTUR TIDAK BERPUSAT SESUAI BAGI PERNIAGAAN YG TELAH BERKEMBANG & BANYAK CAWANGAN.

PERSEKITARAN DALAMAN
• b) BUDAYA ORGANISASI IALAH SATU SET NILAI & CORAK BERGELAGAT ATAU BERKELAKUAN, KEPERCAYAAN & HARAPAN YANG DIKONGSI OLEH ORGANISASI.(EG. B’MANA FIRMA MELAYAN PELANGGAN, B’MANA IKATAN DI ANTARA K/TANGAN, “SEMANGAT KEKITAAN”, SISTEM KERJA DLL)

PERSEKITARAN DALAMAN
C) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri, kewangan, sumber manusia, harta yang nyata dan harta tidak nyata, teknologi dan reputasi. Ciri-ciri peribadi keusahawanan, kemahiran, tenaga, idea, pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

)

Persekitaran Dalaman (Internal Environment)

ersekitran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. Walau bagaimanapun, usahawan boleh mengawal unsur ini. ersekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: Struktur Organisasi Budaya

engaruh Persekitaran Dalaman rganisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber, struktur dan budaya. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. ) Sumber

ntara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri, kewangan, sumber manusia, harta yang nyata dan harta tidak nyata, teknologi dan reputasi. Ciri-ciri peribadi keusahawanan, kemahiran, tenaga, idea, pengetahuan dan

)

Struktur

truktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran.

)

Budaya

udaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia.

Cabaran usahawan dlm persekitaran keusahawanan
Ancaman drpd persekitaran luaran dan kelemahan drpd persekitaran dalaman Menilai persekitaran luaran •Usahawan perlu menyedari pengaruh2 dlm persekitaran luaran yg mempengaruhi pembuatan keputusan. •Mengintergrasi pengaruh2 yg wujud dlm persekitaran luar kpd r/kerja komprehensif. •Mempunyai kemahiran berpolitik, kompromi & membuat perundingan. •Mempunyai kemahiran berkomunikasi yg baik. •Kemahiran intelektual untuk menganalisis isu2 semasa.

Pengurusan persekitaran
•Memahami unsur2 persekitaran luaran khusus/mikro •Memantau & peka kpd perubahan persekitaran •Berpengetahuan di dalam bidang ekonomi •Meramal perubahan citarasa pengguna & perubahan teknologi •Membuat perancangan strategi, taktikal dan operasi •Mengubah struktur organisasi untuk disesuaikan dengan kehendak persekitaran.

Jaringan keusahawanan Konsep jaringan Usahawan yg mempunyai jaringan yg luas mempunyai kelebihan bersaing. " knowing the right people at the right time at the right place with the right cost" Proses mencipta pakatan dgn individu & organisasi melepasi sempadan perniagaan (Holt, 1992) Jenis-jenis jaringan Jaringan peribadi •Jaringan tidak formal antara usahawan dgn ahli keluarga, rakan2, pekerja2 (ikatan yg kukuh) •Melibatkan pergaulan sosial dgn masyarakat/ahli keluarga •Rujuk rajah 8.1

Jaringan perniagaan •Merujuk kpd jaringan formal usahawan dgn pihak lain atas urusan perniagaan. •Kajian mendapati kebanyakan usahawan berjaya memperuntukkan 20% drpd masanya untuk membentuk jaringan formal. •Cth: pengedar, pembekal, pelanggan dll. Jaringan awam •Melibatkan usahawan dgn sumber2 yg dapat memberi maklumat kpd usahawan spt majalah, s/khabar, tv dll.

Faedah jaringan keusahawanan •mendapatkan sumber-sumber dan mengintai peluang-peluang yang diperlukan oleh perniagaan mereka •membina reputasi dan kredibiliti diri dan perniagaan dan seterusnya dapat memberi kelebihan persaingan kepada usahawan •sokongan kewangan, sumber maklumat, peluang pasaran, idea perniagaan, promosi barangan, maklumat pasaran, maklumat pembekal, sokongan moral dan motivasi, sumber pengetahuan dan kemahiran, penasihatan perniagaan, dan orang perantaraan.

MENGURUS JARINGAN USAHAWAN
1. Peringkat pertama: Merancang hubungan dengan ahli jaringan mereka •Menyenaraikan maklumat setiap ahli jaringan •Bertukar2 kad p’niagaan di majlis2 tertentu •Menonjolkan diri dlm kegiatan sosial, persatuan, kemasyarakatan dll. 2. Peringkat kedua: Bagaimana mewujudkan hubungan dengan mereka ini? •Peringkat ini melibatkan proses hubungan yang masih dalam percubaan dan akan berkembang. Interaksi akan berlaku lebih kerap sekiranya terdapat kepentingan bersama dan saling bergantungan dalam pertukaran sumber, maklumat, peluang perniagaan dan sebagainya. •Merekodkan/menyimpan maklumat jaringan spt nama, alamat, no telefon dll. •Kepentingan jaringan tersebut kpd usahawan

3. Peringkat Ketiga: Mengekalkan hubungan agar tidak berlaku masalah •Menjaga imej syarikat •Menghantar kad pd majlis tertentu •Menelefon, sms, e-mail dll.

KESIMPULAN
•Perniagaan akan beroperasi dan berinteraksi dengan persekitaran di mana ia berada yang melibatkan persekitaran luaran dan dalaman. •Persekitaran luaran pula dibahagikan kepada persekitaran makro dan persekitaran mikro. •Persekitaran makro terdiri daripada komponen ekonomi, teknologi, politik dan undang-undang , dan sosio budaya yang mempengaruhi perniagaan secara tidak langsung. •Persekitaran mikro ianya terdiri daripada pelanggan, pembekal, pihak kerajaan, pihak institusi kewangan, pesaing dan pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan perniagaan secara langsung. •Persekitaran dalaman pula ia terdiri daripada komponen struktur, budaya dan sumber dan secara langsung mempengaruhi operasi perniagaan.

•Terdapat tiga jenis jaringan usahawan iaitu jaringan peribadi, jaringan awam dan jaringan perniagaan. •Setiap usahawan perlu membuat analisis persekitaran dan membina jaringan kerja yang baik bagi mengenal pasti peluang-peluang dan ancaman yang bakal mendatang di samping mengumpul maklumat-maklumat penting sebagai persediaan kepada perniagaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.