KAJIAN MASA DEPAN

FUTURES STUDIES

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang masa depan secara berkaedah. bermakna dan bertanggungjawab KANDUNGAN MODUL “MENAMBAHKAN ILMU” BAHAGIAN PENERANGAN AM BAHAGIAN “BELAJAR SENDIRI “ BAHAGIAN CARA PENGAJARAN BAHAGIAN CARA “BERKONGSI” BAHAGIAN 1 2 3 4 5 .

ANALOGI MEMANDU KERETA Untuk sampai ke destinasi pilihan saya perlu … MEMANDANG KE HADAPAN GUNAKAN CERMIN PANDANG KE BELAKANG. CERMIN SISI DAN CERMIN HADAPAN membantu saya sampai ke destinasi pilihan saya .

Apa yang berubah dan apa yang kekal pada masa depan ? MASA DEPAN ? MASA DULU MASA KINI .

OHP 3 Definisi Kajian Masa Depan Definisi Kajian Masa Depan KEHIDUPAN ANDA PERSEKITARAN Masa Lalu: Perspektif Masa Kini: Trend Utama Masa Depan: Perubahan Senario: Gambaran Yang Boleh Didapati NEGARA Apa Pilihan Anda? SELURUH DUNIA .

RASIONAL PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN Prinsip Perubahan Prinsip Pandangan Jauh Prinsip Perancangan Strategik Prinsip Pengupayaan .OHP 9 Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan.

bermakna dan bertanggungjawab PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN GENERASI MASA DEPAN YANG BERKEYAKINAN. BERUPAYA DAN BERTANGGUNGJAWAB .Satu Cara Kita Menyusun Pemikiran Satu Cara Kita Mengkonsepsikan Kehidupan Tindakan-Tindakan Seharian Serta Jangka Panjang Keputusan-Keputusan Yang Kita Akan Ambil “KAJIAN MASA DEPAN” Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang Masa Depan secara berkaedah.

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Apa? KURIKULUM PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT KANDUNGAN MATA PELAJARAN PANDUAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN BAHAN BANTU MENGAJAR/RANGSANGAN NILAI-NILAI MURNI GENERASI MASA DEPAN YANG BERKEYAKINAN Bagaimana ? AKTIVITI KAJIAN MASA DEPAN DI BILIK DARJAH Mengapa ? PERSPEKTIF: PEMAHAMAN KONSEP MASA DEPAN Masa depan memberi penekanan kepada aspek-aspek ke arah membentuk generasi baru yang boleh memandang dan berfikir hala ke hadapan PERSEDIAAN UNTUK ALAM KERJA DAN KEHIDUPAN PELAKSANAAN .

Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan .OHP 4 Objektif Kajian Masa Depan OBJEKTIF KAJIAN MASA DEPAN Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang halhal masa depan Berkomunikasi secara berkesan tentang halhal masa depan Membina sikap dan nilai tentang masa depan.

OHP 12 Komponen Kajian Masa Depan KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN .

OHP 13 Kemahiran Asas Kajian Masa Depan 1 Membuat ramalan 3 Mengawal dan mengendalikan perubahan 2 Menjangka akibatnya KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN .

Kemahiran Khusus 9 Pemahaman Dimensi Kemapanan Apakah sebabnya yang diingini perlu dikekalkan? Saya terangkan mengapa membina senario yang diingini 1 2 Pemahaman Konsep Masa Depan Apakah Masa Depan? Pengumpulan Maklumat dan Analisis Trend Apakah yang sedia ada ? Penjelasan Nilai dan Masa Depan 8 Jika sudah tahu. saya boleh meramal 3 Ramalan dan Analisis 7 Bayangkan apa yang diingini Pembinaan Senario 6 Apakah yang telah berubah? Saya mengembangkan ramalan itu 4 Mungkin ada masalah atau kebimbangan Proses Inovasi Sosial 5 Strategi Mengatasi Kebimbangan Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti .

OHP 16 Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN KAPASITI KONSEP KMD PERSEPSI KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN PROSES ISU TEMA APLIKASI Kajian Masa Depan boleh diajarkan sebagai satu matriks memandang ke hadapan yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan yang penting untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dalam pengajaran dan pembelajaran .

Kreativiti KAPASITI KONSEP KMD Prihatin PERSEPSI Garisan Masa KEMAHIRAN KHUSUS RANCANGAN MENGAJAR SAINS RENDAH TAHUN 5 Bahan Makanan Perubahan PROSES ISU Sumber Makanan TEMA Impak Terhadap Manusia APLIKASI Gaya Hidup dan Alternatif Nilai •Menghargai Bahan Makanan •Mengelakkan Pembaziran Bahan Makanan CONTOH PELAJARAN YANG DIRANCANG MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5 . sekarang dan masa depan Pemikiran.OHP 19 Matriks dengan Sains Masa Lalu.

OHP 20 Tiga Cara Pengajaran TIGA CARA PENGAJARAN 1 Menggunakan matriks sepenuhnya 1 Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam pengajaran 1 Menggunakan Unsur-Unsur Kajian Masa Depan sebagai induksi atau susulan pengajaran. .

Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan. Nilai. Pengupayaan Komunikasi Kesihatan Maklumat Keamanan Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan Sumber Tenaga Pemuliharaan Generasi Masa Depan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme Kemapanan Masa dan Budaya Budaya Berhikmah Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik Dikaitkan dengan tajuk pilihan SP/HSP . Mata Pelajaran RUJUKAN/ SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU BERKAITAN Tahun/Tingkatan TEMA APLIKASI TAJUK CONTOH Daripada Sukatan dan Huraian Sukatan Mata pelajaran yang diajar Alternatif dan Pilihan Masa Lalu.JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Jadual Perancangan disediakan bagi membantu guru merancang tajuk yang dipilih daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran serta memikirkan unsur-unsur pada Matriks Kajian Masa Depan yang boleh digunakan.

Masa Kini dan Masa Depan Kemapanan Kesihatan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Gaya Hidup Alternatif Perancangan Strategik Menilai kepentingan gizi seimbang Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia Etika Gender dan Budaya . RUJUKAN/ TAJUK SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU BERKAITAN TEMA APLIKASI TAJUK 1. Jirim Dalam AlamKepelbagaian Sumber di Bumi Kemapanan Alam Sekitar Generasi masa depan Perancangan strategik Memahami kepelbagaian sumber di bumi 2.Keturunan dan Variasi Masa Lalu.Sumber dan Bentuk Tenaga Kemapanan Alam Sekitar Impak terhadap Manusia Perancangan strategik Menilai kepentingan mengekalkan komposisi gas dalam udara Mengaplikasikan pelbagai sumber tenaga 4. Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Perancangan strategik Memahami peranan oksigen dalam respirasi 3. Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup-Nutrisi Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup. Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Perancangan strategik 5. 6.JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Bi. Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Tenaga Dalam Kehidupan.

Gaya Hidup. Kesan Terhadap Kesihatan BAHAN: AKTIVITI: Data Amalan Pemakanan Masa Lalu Aras 1: Menerangkan maksud gizi seimbang Data Amalan Pemakanan Masa Kini Risalah tentang gaya hidup masa lalu Aras 2: dan kini Menerangkan nilai kalori makanan  Jadual kalori makanan Menyatakan tenaga dalam makanan CADANGAN HASIL KERJA MURID: Aras 3: Buku Skrap tentang Nutrisi atau Perbandingan antara Amalan Merancangkan gizi seimbang Pemakanan Masa Lalu dan Kini Rancangan Gizi Seimbang yang sesuai untuk remaja masa kini dan Menyatakan kepentingan gizi seimbang masa depan Melukis.PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN SAINS: 1 Apakah yang anda ingin mengajar? 3 2 Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk? Bagaimana saya boleh aplikasikannya dalam kelas? IDEA: MEMBINA SENARIO GAYA HIDUP DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA MASA DEPAN Kumpulan-kumpulan mewakili golongan remaja. orang dewasa. dan warga tua MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 HSP SAINS TINGKATAN 1: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup . kini dan masa depan. menulis atau menerangkan tentang senario masa depan Kumpulan mengumpul dan mentafsir data amalan pemakanan masa lalu dan kini Kumpulan mengaitkan amalan pemakanan dengan gaya hidup Ramalkan gaya hidup dan amalan pemakanan masa depan yang mungkin .Nutrisi UNSUR MATRIKS Pemakanan masa lalu.