Anda di halaman 1dari 8

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA


KEMAHIRAN MENULIS
Fasa 1(6 TAHUN)

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 1
4.2.4

Menulis huruf kecil dengan cara yang betul.

Tulis semula huruf kecil dengan cara yang betul.

q
Belum Menguasai

* Skala
0-3 Belum Menguasai
4-6 - Telah Menguasai

Telah Menguasai

Guru perlu perhatikan teknik dan cara murid membentuk huruf.

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 2
4.2.4

Menulis huruf kecil dengan cara yang betul.

Tulis huruf awal berdasarkan gambar.

Belum Menguasai
* Skala

Telah Menguasai

0-5 Belum Menguasai


6-10 - Telah Menguasai

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 3
4.2.5

Menulis huruf besar dengan cara yang betul.

Tulis semula huruf besar dengan cara yang betul.

* Skala

Belum Menguasai

0- 3 Belum Menguasai
4 -6 - Telah Menguasai

Telah Menguasai

Guru perlu perhatikan teknik dan cara murid membentuk huruf.

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 4
4.2.6

Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Cantum dan tuliskan sukukata yang diberi menjadi perkataan.

Contoh:

Belum Menguasai

* Skala
0-2 Belum Menguasai
3-5 - Telah Menguasai

Telah Menguasai

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 5
4.2.6

Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Salin semula perkataan di bawah dengan betul.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Belum Menguasai

* Skala
0-2 Belum Menguasai
3-5 - Telah Menguasai

Telah Menguasai

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 6
4.2.7

Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Salin semula ayat di bawah dengan betul.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Belum Menguasai

* Skala
0-2 Belum Menguasai
3-5 - Telah Menguasai

Telah Menguasai

KEMBARA PRASEKOLAH FASA 1, 2013 ( 6 TAHUN )


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PERAK

Nama Murid : _________________________________________ Tarikh : ____________________

SOALAN 7
4.2.7

Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Salin semula ayat di bawah dengan betul.

____________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Belum Menguasai

* Skala
0-2 Belum Menguasai
3-5 - Telah Menguasai

Telah Menguasai