Anda di halaman 1dari 26

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 4 Mengetahui, memahami

dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D1 Menetapkan matlamat dan hala tuju yang betul dalam mencapai cita-cita B4D1E1 Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai cita-cita 1. Guru meminta pelajar melengkapkan carta aliran yang berkaitan dengan langkah-langkah mencapai cita-cita di dalam kertas yang diedarkan. 2. Pelajar melengkapkan carta aliran yang diberikan. 3. Guru membuat pemerhatian selanjutnya. Lengkapkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Soalan: LANGKAH MENCAPAI CITA-CITA

CONTOH ITEM

CITALANGKAH LANGKAH 4 LANGKAH LANGKAH 3 LANGKAH LANGKAH 2 CITA SAYA

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D2 Mengenalpasti teknik penyelesaian sesuatu konflik B4D2E1 Menggunakan teknik penyelesaian konflik yang sesuai 1. Guru membahagikan pelajar ke dalam kumpulan 2. Guru meminta ketua kumpulan mencabut undi untuk mendapatkan simulasi kes 3. Dalam kumpulan, pelajar cuba menyelesaikan konflik dalam simulasi kes tersebut. 4. Pelajar membuat pembentangan hasil perbincangan. Contoh simulasi: Seorang pelajar telah menerima sepucuk surat yang tersilap hantar. Soalan: a)Nyatakan tindakan yang harus dilakukannya. b) Apakah sikap yang perlu diamalkan oleh pelajar tersebut? c) Wajarkah pelajar tersebut membuka surat yang diterimanya? Sebutkan alasanalasan anda.

CONTOH ITEM

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D3 Mengamalkan adab dan tatasusila B4D3E1 Berkelakuan sopan dan mengamalkan sikap menghormati 1. Guru mengadakan jamuan kongsi Raya di dalam kelas. 2. Guru membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar sepanjang jamuan dijalankan. Pemerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D4 Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah B4D4E1 Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dalam komuniti di sekolah 1. Guru memberi tajuk perbahasan yang perlu didebatkan. 2. Guru membuat pemerhatian sepanjang sesi perbahasan. Tajuk perbahasan: Adakah artis tempatan lebih berbakat berbanding artis luar negara?

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D4 Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah B4D4E2 Bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain 1. Guru memberi tajuk perbahasan yang perlu didebatkan. 2. Guru membuat pemerhatian sepanjang sesi perbahasan. Tajuk perbahasan: Adakah artis tempatan lebih berbakat berbanding artis luar negara? B4D4E1 dan B4D4E2 dibuat sekaligus.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D5 Menghargai cerita rakyat pelbagai kaum B4D5E1 Mengumpul koleksi cerita rakyat pelbagai kaum 1. Guru meminta pelajar menghasilkan komik yang berkaitan cerita rakyat

Soalan: Pelajar menentukan sendiri tajuk cerita rakyat yang diinginkan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D6 Mengamalkan sistem demokrasi di sekolah B4D6E1 Melaksanakan sistem demokrasi di sekolah 1. Guru menerangkan panduan pemilihan tokoh murid secara simulasi 2. Proses pengundian 3. Guru membuat pemerhatian sepanjang proses pengundian Soalan: Panduan memilih tokoh murid. Rujuk buku teks Tingkatan 1 m/s 89

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 4 Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D7 Menghargai kehidupan yang sejahtera B4D7E1 Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan 1.Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk melakukan aktiviti pembersihan di bilik-bilik khas. 2. Pelajar melakukan aktiviti pembersihan dan mendapatkan pengesahan. Borang pengesahan Nama:__________________ Kelas:___________________ Tempat:_________________ Catatan:_________________ Disahkan oleh, ___________________ ( )

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D1 Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat B5D1E1 Membantu menyelesaikan masalah rakan 1. Guru mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar 2. Murid melengkap borang soal selidik Guru mengedarkan borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan berkaitan semasa P&P ataupun pada masa yang sesuai SOALAN: a) Pernahkah anda membantu seorang rakan?Jika pernah, nyatakan namanya. b) Masalah apa yang anda bantu? c) Pernahkah anda memberi sumbangan kepada sekolah?Jika ada, nyatakan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D1 Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat B5D1E2 Memberi sumbangan kepada sekolah 1. Guru mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar 2. Murid melengkap borang soal selidik Guru mengedarkan borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan berkaitan, semasa P&P ataupun pada masa yang sesuai SOALAN: a) Pernahkah anda membantu seorang rakan?Jika pernah, nyatakan namanya. b) Masalah apa yang anda bantu? c) Pernahkah anda memberi sumbangan kepada sekolah?Jika ada, nyatakan. P.S. Instrumen B5D1E1 dan B5D1E2 dibuat sekaligus.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D2 Berupaya menyelesaikan konflik B5D2E1 Bertindak menyelesaikan konflik secara rasional 1. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan. 2. Guru memberi tugasa n yang berkaitan dengan situasi yang berbeza kepada setiap kumpulan. 3. Pelajar berbincang dan hasil akan dibentangkan selepas habis perbincangan. Soalan: Dalam perjalanan pulang ke kelas, anda terserempak dengan rakan-rakan dari Tingkatan 2. Mereka mengajak anda berbual-bual. Anda tidak mahu menghampakan mereka, tapi pada masa yang sama anda tahu anda tidak boleh ponteng kelas. RUJUK buku teks Tingkatan 1, mukasurat 18 & 19.

CONTOH ITEM

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D3 Menghargai ibu bapa dan ahli keluarga B5D3E1 Menunjukkan perasaan kasih saying kepada ibu bapa dan ahli keluarga 1) Guru meminta pelajar menghasilkan kad berdasarkan sambutan yang dipilih 2)Kad akan dipos kepada ahli keluarga atau guru /pelajar sendiri akan mengeposnya. Soalan: a)Kad hari jadi ibu/bapa/kakak/abang/adik b)Meminta pelajar membuat sedikit coretan untuk ucapan atau penghargaan

CONTOH ITEM

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D4 Berbangga terhadap sekolah B5D4E1 Menjaga dan memelihara harta benda sekolah 1.Guru membuat pemerhatian daripada perlaksanaan jadual bertugas harian Guru menilai sahsiah pelajar untuk sepanjang tahun

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D4 Berbangga terhadap sekolah B5D4E2 Menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah 1. Melakukan aktiviti menghias kelas 2. Guru membuat pemerhatian terhadap pelajar yang melibatkan diri secara tekal/konsisten. a)Guru membuat pemerhatian dan mengisi borang senarai semak. Bi l 1 2 3 Aktiviti Menyusun kerusi meja dan memastikannya sentiasa dalam keadaan teratur Memasang langsir dan memastikan langsir teratur dan kemas. Peka dengan kebersihan sekeliling (menjaga kebersihan tanpa perlu disuruh) /X

Nama pelajar:________________ Kelas: ______________________

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D5 Mengekalkan warisan cerita rakyat B5D5E1 Mempersembahkan koleksi cerita rakyat 1. Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan 2. Pelajar diagih-agihkan dengan tajuk cerita rakyat yang berbeza mengikut kumpulan masing-masing. 3.Guru akan mengenalpasti pelajar yang benar-benar menonjol atau memahami cerita rakyat dalam lakonan mereka. Soalan: Pelajar diminta melakonkan hasil cerita rakyat yang telah dibincangkan di dalam kelas.

CONTOH ITEM

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D6 Mengekalkan sistem di sekolah demokrasi secara konsisten B5D6E1 Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap keputusan 1. Guru meminta pelajar memberi pendapat. 2. Guru menilai pelajar berdasarkan pendapat yang diberi. Soalan:Guru meminta pendapat sama ada pelajar bersetuju dengan pemilihan tokoh pengawas.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. B5D7 Mengekalkan kehidupan yang sejahtera B5D7E1 Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran 1. Guru membuat pemerhatian sepanjang tahun terhadap tingkahlaku pelajar yang memberi respon yang paling positif terhadap cabaran yang dihadapinya. Soalan:Pemerhatian terhadap respon yang positif dalam menghadapi pelbagai situasi dan masalah. Contoh: Bagaimana pelajar menyelesaikan masalah apabila pelajar kehilangan barang di sekolah.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

Perhatian: Bagi contoh B6D1 serta B6D1E1, contoh telah disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan. Sila rujuk kertas fotostat yang telah diberikan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D2 Menjaga maruah diri B6D2E1 Sentiasa mengamalkan sikap positif 1. Guru membuat pemerhatian sepanjang tahun.

Contoh: Anugerah Pelajar Contoh seluruh sekolah.(Cemerlang dari segi akademik, sahsiah, KK dan sumbangan lain.)

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D3 Membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa B6D3E1 Bertingkah laku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. 1. Guru membuat pemerhatian dan pengesahan dokumen.

Contoh: Pelajar yang sanggup berkorban masa demi kebahagiaan keluarga

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D4 Berkorban untuk meningkatkan imej sekolah B6D4E1 Rela berbakti dan berkhidmat kepada sekolah 1. Guru membuat pemerhatian dan pengesahan dokumen.

Contoh: Pelajar yang berbakti dan berkhidmat kepada sekolah( pelajar yang mewakili sekolah dalam bidang sukan dan akademik serta sahsiah)

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D5 Meneladani pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat B6D5E1 Mengamalkan nilai-nilai murni 1. Guru membuat pemerhatian dan pengesahan dokumen.

Contoh: Pelajar yang berbakti dan berkhidmat kepada sekolah( ahli kepada badan-badan sukarela, persatuan luar dari kawasan sekolah)

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D6 Berbangga dan menghargai sistem demokrasi sekolah B6D6E1 Komited dengan setiap amalan demokrasi sekolah 1. Guru membuat pemerhatian dan pengesahan dokumen.(surat lantikan dan sijil) Contoh: Pelajar yang dilantik menjadi ketua murid/pengawas/ketua pusat sumber/koperasi /asrama dan apa sahaja organisasi sekolah yang dipilih secara demokrasi.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PSVK TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD dD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D7 Berbangga dengan kehidupan yang sejahtera B6D7E1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran 1. Guru membuat pemerhatian dan pengesahan dokumen.(surat lantikan dan sijil) Contoh: Pelajar yang dilantik menjadi ketua yang bertanggungjawab. 1. Ketua Rumah Sukan (memastikan ahli-ahli mengambil bahagian dalam setiap acara) 2. Ketua Asrama (memastikan asrama bersih dan selamat) Sijil dan anugerah mereka.