Anda di halaman 1dari 2

TAJUK-TAJUK SYARAHAN SPONTAN MTAQ DAERAH TAHUN 2012M/1433H

Bil

Tajuk

Bidang

1.

Aqidah Benteng Kekuatan Ummah

Aqidah

2.

Mantap Iman Ummah Cemerlang Iman menjana pelajar gemilang Iman dan taqwa asas kejayaan Solat Penanda Aras Kekuatan Akhlak Solat membentuk pelajar berdisiplin Zakat membentuk peribadi mulia

Aqidah Aqidah Aqidah Ibadah Ibadah Ibadah Akhlak Akhlak Akhlak

3 4 5.

6 7

8. 9 10

Ibu Bapa Penjana Pendidikan Anak-Anak Keluarga bahagia negara sejahtera Pendidikan agama membentuk keluarga sejahtera

11

Berjimat Cermat Amalan Mulia

Akhlak

12

Halalan Tayyiba Asas Keutuhan Umat Sabar membentuk pelajar cemerlang Kebersihan asas keimanan

Akhlak Akhlak Akhlak Akhlak Akhlak

13 14 15 16

Amalan Ziarah Semarak Ukhuwah

Jiran Sebagai Harta Bernilai Tinggi

17

Al-Quran benteng gejala sosial Rasulullah saw pemimpin terbilang

Al-Quran Sirah Sirah

18 19 Keunggulan Kepimpinan Rasulullah

20. Hijrah Membina Masa Depan Ummah Masjid membentuk perpaduan ummah 21 22. Belia Pemangkin Transformasi Negara

Umum Umum Umum

23. Persefahaman Asas Perpaduan Ummah 24 Ajaran sesat menghancurkan ummah

Umum Umum Umum

25. Amalan Kebersihan Budaya Kita

26

Integriti Teras Kekuatan Ummah Bersyukur amalan mulia

Umum Umum

27 28. Keteguhan Ekonomi Menjana Keteguhan Ummah

Ekonomi

29. Kepentingan Ekonomi Dalam Islam Riba meruntuhkan pembangunan ummah

Ekonomi Ekonomi

30