Anda di halaman 1dari 8

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING

KEPENTINGAN PENEKANAN TERHADAP PELAJAR BERBANDING PENEKANAN KANDUNGAN TERTENTU

MOHD HAZMAN B. MOHD KASMANI NADZIRAN B. EZIZ NORZULIANA BT. HAMSANI NUR SUFIANA BT. MD SITH WAN SALAMAH BT. WAE ALI ITAM

Pendahuluan
Pendekatan TGFU memfokuskan kepada idea perkembangan daripada taktik kepada kemahiran. Bukan taktik atau kemahiran. Selalunya pelajar yang hanya bermain dengan bimbingan guru tetapi tidak melalui TGFU. Dalam pendekatan TGFU, perkembangan kemahiran dan latihan kemahiran adalah penting. Pendekatan ini menumpukan mengapa kemahiran itu diperlukan pelajar dan bagaimana ia dipraktikkan.

Latar belakang
TGFU ditubuhkan di United Kingdom pada awal 1980-an. Idea berkenaan pendekatan tersebut telah diperkenalkan oleh Thorpe, Bunker, dan Almond (1986). TGFU telah dijadikan sebagai alternatif kepada teknik berfokuskan kepada pengajaran permainan. Umumnya telah menyedari bahawa pengaplikasian teknik secara berasingan tidak dipraktikkan ke dalam susun atur permainan.

Perbezaan antara dua pendekatan


Perspektif TGFU tentang pemahaman pengajaran taktikal dan menggabungkan pembangunan kemahiran. Sementara itu, pendekatan kemahiran tentang pengajaran kemahiran motor dan menggabungkan ia dengan pemahaman taktikal. Perbezaan antara dua perspektif melibatkan kesedaran kemahiran dan taktikal yang diajar. Realitinya, sesuatu pendekatan itu timbul melalui sesi pengajaran atau arahan.

TGFU adalah penggabungan taktikal dan pendekatan teknik


Rajah 1 menerangkan teknik dan taktik menggunakan matrik. Matrik menunjukkan bagaimana penggunaan teknik berkaitan dengan penggunaan taktikal dengan menerangkan bagaiman salah tafsir yang biasa antara dua penggunaan tersebut sering disalah anggap. Matrik terbahagi kepada empat bahagian. Satu bahagian daripada carta mempunyai teknik tradisional pandangan untuk mengajar permainan.

Satu lagi perspektif taktikal menyatakan dengan jelas tentang pendekatan TGFU. Manakala perspektif yang lain menyatakan bahawa diagram menunjukkan pengajaran permainan dengan penekanan terhadap pelajar. Separuh daripada bahagian bawah jadual menunjukkan pengajaran permainan dan kandungan-kandungan penekanan tertentu.

Kandungan tertentu dalam perkembangan bukan pengajaran


Banker dan Thorpe (1986) menyatakan bahawa selalunya guru melihat pengajaran teknik sebagai sesuatu yang kritikal dalam sesuatu pengajaran. Dalam rajah 1 penerangan perlu merujuk rajah dibawah sebelah kiri dalam diagram yang mana merupakan perkembangan kemahiran bukan belajar. Ia hanya dipelajari oleh pelajar yang fast learner. Banker dan Thorpe gunakan masalah ini untuk dapatkan penyelesaian untuk TGFU.

Ia juga mengasingkan guru permainan yang berkesan hasil daripada fokus terhadap teknik. Disamping itu, ia turut menawarkan progres set kemahiran berasaskan keperluan pelajar.