PEMILIHAN PERTANDINGAN

•OBJEKTIF PERTANDINGAN •BILANGAN PENYERTAAN •TEMPOH PERTANDINGAN •PERALATAN DAN JENIS KEMUDAHAN YANG WUJUD ATAU SEDIA ADA •SIFAT AKTIVITI BERKENAAN

PRINSIP PEMILIHAN JENIS PERTANDINGAN
•Memilih jenis pertandingan konsisten dengan sifat aktiviti dan tradisi •Memilih pertandingan yang boleh menentukan pemenang dalam jangka masa yang dibenarkan •Memilih pertandingan yang membolehkan penyertaan maksimum •Memilih pertandingan yang konsisten dengan sifat peserta

DAN TEMPAT PERLAWANAN •MENENTU. MEMINJAM. MASA PERTANDINGAN. MENEMPAH PERALATAN DAN KEMUDAHAN PERTANDINGAN •PENYELESAIAN MASALAH •MENENTUKAN SISTEM PERTANDINGAN .MENYEDIAKAN JADUAL PERTANDINGAN •MENETAPKAN TARIKH.

Kategori 1. Kalah mati Jenis Pertandingan Temasya (meet) Pertandingan berlapis Sekali Sekali Bersagu Hati Berlapis Dua Kali Tiga Kali Bagnal-Wild Mueller Anderson Ombak Rawak Berterusan . Perlawanan 2.

Liga 4.Kategori 3. Cabar Mencabar Jenis pertandingan Biasa Kumpulan Lombard Tangga Piramid Serombong Corong .

Peserta) (7) 5 peserta 23 – 5 = 8 – 5 = 3 bye 9 peserta 24 – 9 = 16 – 9 = 7 bye (2) .(1) KALAH MATI SEKALI Penempatan 4/8 peserta pilihan dalam pertandingan yang melibatkan 8/16 peserta Pilihan 1 (8) (5) Pilihan 4@ 3 Pilihan 3@ 4 (4) (3) (6) Pilihan 2 bye = (Kuasa Dua Tertinggi)-(Bil.

Jenis I : Pertandingan Kalah Mati Bersagu Hati 8 pasukan E G G A E G C H D F B A A C A Pemenang sagu hati G Pemenang H F F D D B .

Jenis II : Pertandingan Kalah Mati Bersagu Hati 8 pasukan G I D Pemenang sagu hati I D F B F C G F I B H D A C C F C F Pemenang H F H F B B D .

Pertandingan Kalah Mati Dua Kali A B C D A B C D E F G Penyertaan 4 atau kurang H Penyertaan 5 hingga 8 .

1. Kedudukan ketiga: * 4 terus keakhir * pasukan kalah kpd 8 (9. 8 menduduki tempat ketiga secara automatis.bye 1 2 3 4 6 8 9 10 11 Pertandingan Bagnal-Wild bagi 14 pasukan 1 2 2 2 3 1 4 8 4 1 4 8 Tempat kedua **Jika 4 menang.12) Kedudukan kedua: * 8 terus keakhir * kalah oleh 8 (3.10.4) 4 6 8 8 10 8 2 9 10 12 12 4 10 10 10 Tempat ketiga 12 12 13 14 bye 14 .

2) D Kedudukan Pemenang 1 2 3 4 5 F A D G H F( Pemenang) 6 7 D ( Ke.8) D G ( Ke.3) B C E G ( Ke.5) H E H H D E F G H G E ( Ke.4) F F G B C A A ( Ke.6) B C ( Ke.7) 8 .Pertandingan Mueller-Anderson melibatkan 8 pasukan A B ( Ke.

5 K =0 Sistem kanada M=2 S =1 K =0 Sistem British M=2 S =1 K =0 . pasukan 2 • 8(8-1) = 56 = 28 2 2 • Pengiraan mata pertandingan • Sistem USA M =1 S = 0.SISTEM LIGA • • • • • • Liga satu pusingan Separa Liga Separa Liga 4 kump Separa Liga 8 Kump Liga Lombard n(n-1) n = bil.

KEPUTUSAN LIGA SATU PUSINGAN P A B C D E M 4 2 2 S 0 1 1 K 0 1 2 J 16 15 11 Ke 0 8 8 Mata 12 7 7 4 4 4 4 4 2 0 0 0 3 4 2 0 13 16 1 0 N = jumlah pasukan Mengira jum perlawanan satu pasukan menggunakan formula N–1=5–1 =4 Mengira jumlah semua perlawanan yang melibatkan perlawanan di atas (N(N-1))/2 = (5(5-1))/2 = 10 .

KEPUTUSAN LIGA DUA PUSINGAN A B C P 8 8 8 M 8 4 2 S 0 2 1 K 0 2 2 J 32 30 22 Ke 0 16 16 Mata 24 14 14 D E 8 8 1 0 0 0 3 4 4 0 26 32 2 0 N = jumlah pasukan Mengira jum perlawanan satu pasukan menggunakan formula (N – 1)x 2 = 2x(5 – 1) =8 Mengira jumlah semua perlawanan yang melibatkan perlawanan di atas (N(N-1)) = (5(5-1))/2 = 10 .

SISTEM CABAR MENCABAR • • • • • TANGGA PIRAMID SEROMBONG CORONG SARANG LABAHLABAH .

SISTEM TANGGA • • • • SISTEM SATU TANGGA SISTEM DUA TANGGA SISTEM TIGA TANGGA SISTEM ALTERNATIF TANGGA Jenny 1 Ezen Wee Jane Tham Fauziah Sarojini Li Lian Siew Choo 2 3 4 5 6 7 .

A B C H I J O P Q D E F G Kumpulan 1 K L M N Kumpulan 2 A (Johan Kump 1) H (Johan Kump 2) O (Johan Kump 3) B (N/Johan Kump 1) J (N/Johan Kump 2) R (N/Johan Kump 3) R S T U Kumpulan 3 .

SISTEM PIRAMID ATERNATIF PERTAMA 1 2 4 5 8 12 13 9 14 3 6 10 15 7 11 .

SISTEM PIRAMID ATERNATIF KEDUA 1 2 4 5 8 12 13 9 14 3 6 10 15 7 11 .

SISTEM BENTUK CORONG 9 6 IKUT SISTEM PIRAMID 4 3 2 IKUT SISTEM TANGGA 1 10 6 5 11 8 12 .

SISTEM BENTUK CORONG 9 6 IKUT SISTEM PIRAMID 4 3 2 IKUT SISTEM TANGGA 12 1 10 6 5 11 8 12 .

SISTEM BENTUK SEROMBONG 1 2 IKUT SISTEM TANGGA IKUT SISTEM PIRAMID 4 3 5 7 8 11 12 6 9 10 .

•SEKIAN TERIMA KASIH .