Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN MUZIK TAHUN 6 / 2011

MINGGU ASPEK / ITEM


PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala Meter - 4/4

HASIL PEMBELAJARAN
1.1.1a ARAS 1 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang 4 frasa dalam meter 4/4 1.1.1b ARAS 1 Menyatakan meter lagu lagu yang diperdengarkan dengan betul 2.1.1a ARAS 1 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU


1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memain detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka Lagu Sekolah

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala Meter 3/4 4/4 2/4

1.1.1a ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten sepanjang 8 frasa lagu dalam meter 3/4

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memain detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi

1.1.1b

ARAS 2

3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 3/4 4. Bermain mengikut skor perkusi LAGU Jambatan Pulau Pinang

1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat

Membandingbeza meter 4/4 dan 3/4 dengan jelas. 1.4.1a ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian

2.1.3a teknik

ARAS 1 Mempraktikkan

1.

memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional

Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian

2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi Not C# 2.2.3 ARAS 1 Memainkan not baru ( C # ) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2. 3.

Latihan penjarian tanpa tiupan. Membaca dan membuat latihan penjarian not C# LAGU KLN Jambatan Pulau Pinang

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi melodi

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton 2. Mengimprovisasikan melodi

3.2

ARAS 1 Mengubahsuai satu frasa melodI mudah yang diperdengar dengan baik.

Tajuk Lagu Ole Ole Bandung

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Tempo Pelbagai tempo Lambat Cepat Perubahan tempo Beransur cepat Beransur lambat

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

2. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

1.1.2

ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang didengar dengan betul

3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo Lagu Cahaya Tanglong

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian

2.1.3a teknik

ARAS 1 Mempraktikkan

memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional

1. Membuat latihan latihan a. nyanyian dengan tumpuan b. kepada teknik teknik yang c. ditetapkan. d. Postur e. Penjarian

2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi Not F 2.2.3 ARAS 1 Memainkan not baru ( F ) dengan penjarian yang betu dan ton yang baik. 2. Laihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca dan membuat latihan a. penjarian not F b. Lagu c. Cahaya Tanglong

7 8
PERSEPSI ESTETIK IRAMA Meter - 4/4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Deskripsi mud dalam muzik - Riang - Sedih Bersemangat

MINGGU UJIAN BULANAN KALI 1


1.1.1b ARAS 3 Memasukkan garis dengan betul pada skor lagu yang diberi berdasarkan meter yang ditetapkan. 1.3.2 ARAS 1 Menyatakan dengan betuk mud

1. Mendengar dan menyanyikan lagu bermeter 4/4 2. Latihan bertulis mengisi garis bar 3. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu Lagu

lagu lagu yang diperdengar

Keselamatan Diri

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik Memegang Memainkan Mengendalikan 2.1.2 ARAS 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. 2.1.4 ARAS 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bui alat muzi semasa persembahan dengan bimbingan guru. 2.1.3a teknik ARAS 1 Mempraktikkan

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental 3. Memainkan alat perkusi Lagu Keselamatan Diri

2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan Keseimbangan Koordinasi

10

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik teknik yang

permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi Not E

memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional

ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Laihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not E

2.2.3

ARAS 1 Memainkan not baru ( E ) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu KLN Keselamatan Diri

11 12
PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran Menyanyi PERSEPSI ESTETIK 1.2.4 Lapisan Suara Lapisan suara Melodi kaunter

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


2.2.1 ARAS 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara bersepadu 1.2.4 Mengenalpasti jenis lapisan suara dalam nyanyian 1. Menyanyi lagu meter 4/4 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo,dinamik dan mud yang sesuai 2. Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan. Lagu Happy Wanderer

dengan betul

13

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi Not BAGCDFE

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton 2. Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan. 3. Meniup lagu Hapy Wanderer Lagu Happy Wanderer

ARAS 1 Memainkan not BAGCDFE dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2.2.3

14 15
PERSEPSI ESTETIK 1.1.4 Corak Irama Rentak Joget

MINGGU UJIAN BULANAN KALI KE 2


1.1.4 ARAS 1 Mengecam lagu berentak joget daripada sekumpulan lagu yang diperdengarkan. 1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak Joget.

1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras Pic Tinggi Rendah Tengah Tertinggi Terendah

1.2.1

ARAS 1 Mengenal pasti aras pic yang diperdengar dengan betul

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Lagu Joget Pahang

16

PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Melodi Pergerakan pic Melompat Mendatar Bertangga

1.2.1b

ARAS 2 Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan not not yang di perdengarkan

1. Mengecam pic naik dalam lagu diperdengarkan

turun yang

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran Menyanyi

2.2.1

ARAS 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara bersepadu

2. Menyanyi lagu meter 4/4 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo,dinamik dan mud yang sesuai Lagu Little Brown Jug

10

17

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat Kedudukan not pada baluk 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi Not C tengah

1.4.1a

ARAS 3 Membaca noasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik . 1.4.1b ARAS 1 Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul ARAS 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 2.2.3

1. Membaca dan menulis notasi muzik

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup lagu Lagu Little Brown Jug

18

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton 2. Memberi respon secara lisan

11

PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon Tempo Mud Bentuk

4.1

ARAS 1 Mencirikan elemen elemen muzik dalam lagu yang diperdengarkan / nyanyikan

Lagu Abang Beca

19 20

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN / PENGESANAN 1 UPSR


PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton Ekspresi 2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi 1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel

1.2.2

ARAS 1 Mengenalpasti

2. Latihan mendengar skel major dan minor Lagu

12

Skel diatonik Major Minor harmonik

jenis skel yang diperdengar dengan betul

Kinabalu

21

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Nilai not dan nilai tanda rehat

1.1.3

ARAS 1 Mengecam nilai not dan tandarehat yang dimainkan dengan betul .

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi Corak irama Meter Dinamik

2.2.2

ARAS 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter secara berkumpulan. Lagu Kinabalu

22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

13

23 24
PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik Penjarian Pernafasan Embouchure Penglidahan 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Irama Meter Ekspresi Dinamik

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


2.1.3 ARAS 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru. 1. Latihan teknik bermain rekoder.

2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental 2.2.3b ARAS 3 Memainkan lagu dalam meter dengan skor dengan lancar dan betul Lagu KLN Kinabalu

25

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2.2.1

ARAS 2 Mengawal kesepaduan, keseimbangan,

1. Menyanyi lagu 4/4 secara berkumpulan

14

PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 Muzik instrumental Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo Mud Bentuk

kordinasi suara dan muzik dengan baik semasa persembahan 4.2a ARAS 1 Mencirikan elemen elemen muzik dalam muzik yang diperdengarkan dengan betul

2. Berbincang tentang Warna ton Tekstur Tempo Mud Bentuk Lagu Dikir Puteri 1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

26

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Pernafasan Penghasilan ton Ekspresi 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

2.2.3

ARAS 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu Biarkan Bunga Berkembang

15

27 28
PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1Menyanyi Menyanyi solfa Solfa - do re mi fa so la ti do PERSEPSI ESTETIK 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara Melodi kaunter

UJIAN PENGESANAN 2 UPSR


2.2.1 ARAS 1 Menyanyi keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu. 1.2.4a ARAS 1 Mengenalpasti jenis jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul 1.2.4a ARAS 1 Mengenalpasti jenis jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul 1. Menyanyi lagu dengan solfa

2. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan Lagu Its A Small World 1. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan

29

PERSEPSI ESTETIK 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara Melodi kaunter 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3

ARAS 1 Memainkan not BAGCDFEDC

Lagu Bunga Berkembang Its A Small World ( lagu

16

dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

kembar )

30 31
PERSEPSI ESTETIK 1.1.4 Corak Irama Rentak Masri

MINGGU UJIAN BULANAN KE 3


1.1.4 ARAS 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul 1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak masri 2. Bermain alat perkusi dalam rentak masri Lagu Jelapang Padi

32 33
PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Menyanyi lagu meter 6/8

17

PERSEPSI ESTETIK 1.2.6 Bentuk Strukur AB 1.2.6 ARAS 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasar lagu AB 3. Latihan mendengar skel major dan minor

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel Skel diatonik Major Minor harmonik 1.2.2 ARAS 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul

Lagu Anika Selera

34 35
PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam

CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL 2

18

permainan perkusi Aplikasi teknik - Memegang - Memainkan Mengendalikan

2.1.2

ARAS 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. 2.1.4 ARAS 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi

2. Mengiringi nyanyian muzik instrumental 3. Memainkan alat perkusi Lagu Anika Selera

dan

2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan Keseimbangan Koordinasi

36 37
PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder

PEPERIKSAAN UPSR
2.1.3a teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional ARAS 1 Mempraktikkan 4. Membuat latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 5. Latihan penjarian tanpa tiupan. 6. Membaca dan membuat latihan

19

Kemahiran bermain dan membaca notasi Not F C# 2.2.3 ARAS 1 Memainkan not baru (F C# ) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 1.1.4b ARAS 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul

penjarian not F C# Lagu KLN Anika Selera

38

PERSEPSI ESTETIK 1.1.4 Corak Irama Rentak Masri Ostinato irama

1. Menyanyikan dan memainkan rentak masri

1.1.4c

EKSPRESI KREATIF 3.1 Penerokaan Pengalaman menemui Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi

ARAS 2 Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada lagu yang didengari dengan betul 3.1 ARAS 2 Menghasilkan 1 gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri

2. Mendengar dan memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi / bahan improvisasi Lagu Lenggang Mak Limah

20

39

PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Aras dinamik Lembut Kuat Perubahan dinamik Beransur lembut Beransur kuat

1.3.1

ARAS 2 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.

1.Menanda dan menyanyi mengikut tanda dinamik dalam skor / lirik lagu

1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah Frasa Harkat mf ff

1.4.2a

ARAS 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu

3. Menganalisis dengan memberi fokus kepada Bilangan bar Frasa Jenis not Dinamik Tempo Tanda isyarat meter Lagu Loi Kratong ( skor nyanyian )

21

40

1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah Frasa Harkat mf ff

1.4.2a

ARAS 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu 1.4.2b ARAS 1 Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan betul

garis bar klef garis ulangan


2.2.3 b Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Melodi yang mengandungi pic BAGCD E FEDC

1. Menganalisis dengan memberi fokus kepada Bilangan bar Frasa Jenis not Dinamik Tempo Tanda isyarat meter 2. Meniup melodi lagu

2.2.3b

ARAS 1 Memainkan lagu dalam meter 4/4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul .

Lagu Loi Kratong ( skor perkusi )

41 42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi Corak irama Meter Dinamik 2. 2.2 ARAS 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor. 1. Mengabungjalinkan aktiviti nyanyian , permainan alat perkusi dan rekoder.

22

2.2.3 b Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 2.2.3b Melodi yang mengandungi pic BAGCD E FEDC PERSEPSI ESTETIK 1.2.5 Tekstur Deskripsi tekstur Tebal Nipis ARAS 1 Memainkan lagu dalam meter 4/4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul

Lagu Loi Kratong

1.2.5

ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan deskripsi yang betul.

23

43

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Pernafasan Penghasilan ton Ekspresi Sebutan EKSPRESI KREATIF 3.3 Reka cipta Pengalaman Keatif Mereka cipta Ostinato irama

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

3.3

ARAS 1 Membina 2 ostinato yang sesuai untuk iringan lagu

Lagu Burung Baniong Burung Kakak Tua

44

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Menyanyi lagu meter 6/8

24

PERSEPSI ESTETIK 1.2.6 Bentuk Strukur AB PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel Skel diatonik Major Minor harmoniK

1.2.6 ARAS 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan

2. Mengecam jenis struktur lagu berdasan lagu AB 4. Latihan mendengar skel major dan minor

1.2.2

ARAS 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul

Lagu Perpaduan

45

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik Memegang Memainkan Mengendalikan 2.1.4 2.1.2 ARAS 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental

2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan Keseimbangan Koordinasi

ARAS 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan

3. Memainkan alat perkusi Lagu Perpaduan

25

guru.

34

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik Memegang Memainkan Mengendalikan 2.1.4 2.1.2 ARAS 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. ARAS 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

1. Latihan mengendali dan memainkan dram dan alat perkusi 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental 3. Memainkan alat perkusi Lagu Perpaduan

2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan Keseimbangan Koordinasi

26

35

PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 Muzik Masyarakat Malaysia Meneliti muzik masyarakat Malaysia Fungsi Konsep Muzik Elemen Estetik

4.3a

ARAS 1 Mencirikan elemen elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul

1. Menghuraikan fungi konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia 2. Fungsi lagu seperti Perayaan, upacara, tarian 3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia Jenis lagu, pakaian, alat muzik

36

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton Ekspresi PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel Skel diatonik Major Minor harmonik

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

5. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

1.2.2

ARAS 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul

6. Latihan mendengar skel major dan minor Lagu Petaling Jaya

27

37

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Nilai not dan nilai tanda rehat PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi Corak irama Meter Dinamik

1.1.3

ARAS 1 Mengecam nai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul . ARAS 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan. 2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter secara berkumpulan. Lagu Petaling Jaya

2.2.2

38

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik Penjarian Pernafasan Embouchure Penglidahan 2.2.3 Memainkan rekoder bagi meniringi nyanyian atau muzik instrumental Irama Meter 4/4

2.1.3

ARAS 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

3. Latihan teknik bermain rekoder.

2.2.3b

ARAS 3 Memainkan lagu dalam meter dengan skor dengan lancar dan betul

4. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental Lagu Petaling Jaya

28

Ekspresi Dinamik

39

PENGALAMAN MUZIKAL PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2.1.1 ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi

1. Membuat latihan latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik Postur, Sebutan , Pernafasan Penghasilan ton

2.2.1

ARAS 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang sesuai

2. Menyanyi lagu secara solo / erkumpulan dengan tumpuan kepada tempo, pic, dinamik dan mud Lagu If Youre happy

40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

29

41

PERSEPSI ESTETIK 1.1.4 Corak Irama Rentak Joget 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras Pic Tinggi Rendah Tengah Tertinggi Terendah

1.1.4

ARAS 1 Mengecam lagu berentak joget daripada sekumpulan lagu yang diperdengarkan. ARAS 1 Mengenal pasti aras pic yang diperdengar dengan betul

1. Mendengar danmnyanyikan lagu berentak Joget.

1.2.1

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Lagu Setangkai Mawar

30

Anda mungkin juga menyukai