Anda di halaman 1dari 16

Intervensi Awal

(definisi & konsep, kepentingan, bentuk dan pelaksanaan)

DEFINISI DAN KONSEP


Intervensi awal - gabungan usaha pendidikan, maklumat tentang pemakanan, perkembangan kemahiran motor, penjagaan diri, interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch, 1989).

DEFINISI DAN KONSEP


Intervensi awal - memberi perkhidmatan rawatan, pemulihan, bimbingandan khidmat nasihat kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa sebaik sahaja sesuatukecacatan dikesan atau dikenalpasti dialami oleh kanak-kanak (Kail, 2001).

KONSEP
Perkhidmatan ini diberikan seawal mungkin agar kanak-kanak tersebut boleh diberikan bantuan dari aspek bahasa, sosial, emosi dan psikomotor agar perkembangan dalam aspek tersebut dapat diberikan agar tidak ketinggalan terlalu jauh dari aspek perkembangan umur dan fizikal dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang seusia

KONSEP
Menurut banyak berita yang dipaparkan di kaca televisyen, golongan pendidik sendiri ramai yang enggan mencadangkan kanakkanak prasekolah yang menghadapi kesukaran belajar mengikuti program pendidikan khas (Lerner, 2003). Contohnya adalah kanak2 Disleksia. Mereka lebih cenderung untuk mengaitkan kanak-kanak ini telah menghadapi masalah pemulihan dan membiarkan sahaja mereka

DISLEKSIA
kanak-kanak dyslexia [disebut dis-lek-sia] (sejenis masalah penyakit yang menjejaskan kemahiran bacaan), tidak dapat membaca pada tahap kanak-kanak lain ditafsir oleh guru sebagai lewat berkembang dan perlu diberi lebih banyak masa.

KEPENTINGAN
Kesan positif kepada kanak-kanak pemulihan Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal ( 3tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanak berisiko tinggi (IDEA,1990) Melengkapkan kanak-kanak pemulihan dengan kemahiran asas Bilangan kanak-kanak memerlukan perkhidmatan pendidikan akan berkurangan Pendidikan khas di peringkat persekolahn dapat dikurangkan

KEPENTINGAN
Dalam konteks Pendidikan Khas, terapi merupakan kaedah bagi membantu individu yang mempunyai pelbagai keperluan khas yang melibatkan kognitif, emosi, sosial dan psikomotor mencapai perkembangan secara maksimum dan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

BENTUK
teknik bercerita teknik latih tubi teknik tunjuk cara teknik bersoal jawab teknik main peranan teknik menyanyi teknik lakonan teknik kuiz

BERPUSATKAN PADA GURU


Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku. Atas sebab ini, golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan, tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila kanak-kanak tersebut sudah dewasa.

Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pemulihan.

BERPUSATKAN PADA GURU


Dalam intervensi ini, guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan,model dan demonstrasi, memberi arahan kepada anak-kanak dan memantau kemajuan mereka. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran.

BERPUSATKAN PADA MURID


lebih sesuai bagi pelajar yang BERKemampuan mengawal tingkah laku sendiri (Graham, Harris dan Reid, 1993) Istilah berpusatkan pelajar membawa imej tentnag plajar itu sendiri yang berdikari, bergantung pada diri sendiri dan berjaya mengendalikan proses-proses pemulihan dalam kelas biasa. Dalam intervensi ini, murid memainkan peranan yang paling penting tetapi masih mendapat bimbinagan daripada guru

BERPUSATKAN KELUARGA
Dalam pendekatan intervensi berpusatkan keluarga, kanak-kanak dilihat sebagais ebahagian daripada sistem sesebuah keluarga. Apabila ibubapa dilibatkan dalam proses intervensi, keluarga itu akan menjadi elemen yang mustahak dalam prosespemulihan kanak-kanak berkenaan. Ini turut memperbaiki interaksi di antara kanakkanak dengan golongan dewasa.

BERPUSATKAN KELUARGA
Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga.

Secara tidak langsung, pendekatan ini juga mampumengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas.

Anda mungkin juga menyukai