Anda di halaman 1dari 10

Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun

Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya


Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 1.1 Aras 1 (i) 9.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ulasan. 4) Murid mengenal pasti maklumat tentang berkongsi laluan dengan selamat. 5) Murid membaca kad situasi bergambar. 6) Murid menyatakan cara-cara berkongsi jalan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan. 7) Murid menulis nota peringatan kepada pejalan kaki. 5.1 Aras 1 (ii) 1.6.5 2) Murid melengkapkan jadual berdasarkan pemerhatian Kosa kata laluan pejalan kaki laluan kongsi bahu jalan parkir lopak rumit 10.3 Aras 3 (i) 1.6.1 1) Murid berbual tentang tempat laluan yang selamat. Tatabahasa kata tanya kata nama am PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

Tahun 3
Catatan/Media/BBM

Unit

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Laluan Pejalan Kaki dan Lorong Laluan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Ilmu Kajian Tempatan PKJR

Media 1.1 Kad Imbasan Gambar Media 1.2 Kad Situasi Bergambar Nilai berhati-hati mematuhi peraturan berwaspada KBT KB : menghubung kait menaakul TKP : interpersonal Konstruktivisme : membina pengetahuan baharu Buku Aktiviti Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti Tambahan 8-10

Tajuk 1 : Tempat yang Selamat untuk Berjalan

1) berbual tentang tempat laluan yang selamat dengan bahasa yang sesuai.

Tajuk 2 : Berkongsi dan Mengurus

2) menulis ringkasan dengan betul tentang penggunaan laluan.

3) menyatakan laluan di jalan raya yang dikhaskan untuk pejalan kaki seperti laluan pejalan kaki, laluan kongsi dan bahu jalan.

4) mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan dengan betul.

5) membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul pada kad situasi bergambar.

6) menyatakan cara-cara berkongsi laluan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan di jalan raya.

8
Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 3.1 Aras 1 (ii) Ilmu Pendidikan Moral PKJR Nilai hemah tinggi rasional (membuat pertimbangan) KBT KB : membuat keputusan menjana idea TKP : visual ruang BCB : menulis Media 2.2 Kad Kuiz Buku Aktiviti Aktiviti 3 Aktiviti 4 2.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan. 4) Murid menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit. 5) Murid menulis karangan menggunakan diksi diberi. 10.1 Aras 1 (i) 7.1.8 2) Murid membuat perbandingan antara tempat yang selamat dan yang tidak selamat. Tatabahasa ayat tunggal ayat majmuk kata nama am kata adjektif 8.2 Aras 2 (i) 7.1.3 1) Murid menyatakan cara-cara melintas yang selamat. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Media 2.1 Kad Imbasan Gambar Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Kosa kata selekoh warden trafik lintasan belang stesen bas pekan sibuk jalan lurus

Unit

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Keputusan untuk Melintas dengan Selamat

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Tajuk 1 : Melintas dengan Selamat

1) menyatakan maklumat dengan ayat yang sesuai.

Tajuk 2 : Melaporkan Situasi Melintas yang Rumit

2) membina dan menulis ayat tunggal serta ayat majmuk dalam perenggan dengan betul.

3) menyatakan tempat melintas yang selamat untuk pengguna jalan raya.

4) menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit ketika melintas dengan bahasa yang betul.

5) menulis karangan jenis situasi menggunakan perkataan yang sesuai.

6) menyatakan langkah keselamatan untuk menangani situasi melintas yang sukar atau rumit.

Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 3.1 Aras 1 (ii) 5.1 Aras 3 (i) 2) Murid merekod maklumat dalam jadual. 3) Murid berbincang tentang mendapatkan maklumat terkini tentang keadaan trafik di jalan raya. 4) Murid mendengar rakaman laporan trafik. 5) Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kosa kata puncak lengang turap sesak dentuman bergegas peristiwa nahas 3.1 Aras 2 (ii) 11.1.2 9.2 Aras 1 (i) 1.5.3 PKJR

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Kemahiran

Aktiviti

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Catatan/Media/BBM

3 1) Murid menyatakan maklumat tentang situasi jalan raya yang sentiasa berubah serta bersoal jawab menggunakan kata tanya berdasarkan jadual. Nilai menghargai masa bersabar Tatabahasa sinonim kata hubung kata tanya tanda baca Ilmu Matematik (waktu dan masa) Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Kepadatan Trafik

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Cakera Padat Laporan trafik

Tajuk 1 : Trafik dan Keselamatan Pejalan Kaki

1) menyatakan maklumat tentang sesuatu perara dengan tepat.

Tajuk 2 : Maklumat Trafik

2) merekodkan maklumat dengan betul berdasarkan jadual.

3) menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan jalan raya sibuk atau lengang dan keadaan jalan raya yang mempengaruhi keselamatan pejalan kaki.

KBT KB : menganalisis membanding beza membuat kesimpulan TKP : interpersonal BCB : bacaan mekanis

Buku Aktiviti Aktiviti 5a Aktiviti 5b Aktiviti 6a Aktiviti 6b Aktiviti 7 Aktiviti 8a Aktiviti 8b

4) membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat.

6) menyatakan bahan media yang boleh membantu pengguna jalan raya mengetahui tentang situasi jalan raya.

10
Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 5.2 Aras 3 (i) 9.2 Aras 3 (i) 3) Murid berbincang mengenai pakaian atau alat yang boleh meningkatkan kebolehlihatan. 4) Murid menulis maklumat berdasarkan teks. 5) Murid menulis nota pesanan dalam peta minda. Nilai menghargai nyawa bekerjasama KBT KB : mengumpul maklumat menjana idea mencirikan BCB : bacaan mekanis KMD : meramal 5.2 Aras 1 (i) 4.3.4 2) Murid membaca dan memahami petikan mengenai kebolehlihatan. 10.3 Aras 2 (i) 4.3.2 1) Murid merujuk kamus untuk mencari makna perkataan. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Tatabahasa imbuhan ayat tunggal ayat majmuk ayat pesanan Ilmu Pendidikan Sains PKJR Pendidikan Seni Media 4.1 Poster Pelbagai Pengguna Jalan Raya BBM Kertas sebak Pensel warna atau alatan lain Kad manila Buku Aktiviti Aktiviti 9a Aktiviti 9b Aktiviti 10 Kosa kata pemantul kebolehlihatan dilihat rim tayar pemandu penunggang ves beg galas

Unit

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Kebolehlihatan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Tajuk 1 : Apakah Kebolehlihatan?

1) membaca teks dengan lancar dan sebutan serta intonasi yang betul.

Tajuk 2 : Bagaimanakah Meningkatkan Kebolehlihatan?

2) mencatat idea yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan betul.

3) menyatakan cara mengatasi masalah berkaitan kebolehlihatan semasa di jalan raya berdasarkan teks.

4) menulis pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca dengan lengkap.

5) membaca dengan lancar pesanan yang dicatat dengan sebutan yang betul.

6) menyenaraikan strategi untuk meningkatkan kebolehlihatan pengguna jalan raya.

Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 4.1 Aras 2 (i) 9.3 Aras 1 (i) 2) Murid menulis karangan berdasarkan perkataan dan frasa yang diberi. 3) Murid melakukan aktiviti di dalam atau di luar kelas. 4) Murid menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul. Kosa kata berbahaya selamat kawasan larangan menggelecek menuju mengganggu 3.2 Aras 2 (i) 6.1.2 Nilai berhati-hati berhemah 8.2 Aras 3 (i) 8.1.2 1) Murid menonton iklan dan berbincang tentang memilih tempat yang selamat untuk bermain. Tatabahasa ayat tunggal ayat majmuk kata kerja Ilmu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral PKJR

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Kemahiran

Aktiviti

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Catatan/Media/BBM

Fikirkan Keselamatan Semasa Bermain

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Iklan TV bertajuk Hutan Buku Aktiviti Aktiviti 11a Aktiviti 11b Aktiviti 12 Aktiviti 13

Tajuk 1 : Tempat Bermain yang Selamat

1) menyatakan pandangan dengan jelas dan teratur tentang tempat bermain yang selamat.

Tajuk 2 : Utamakan Keselamatan Ketika Bermain

2) membina karangan pendek yang bertajuk Tempat Bermain yang Selamat.

3) menyatakan kawasan yang selamat untuk bermain.

KBT KB : menghubung kait membuat kesimpulan TKP : interpersonal BCB : perbincangan

4) menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul.

5) menyatakan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi sebab berdasarkan situasi yang diberi.

6) menyatakan kepentingan penumpang bermain permainan yang selamat semasa dalam kenderaan.

11

12
Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 8.1 Aras 3 (i) 1) Murid bersoal jawab tentang jenis-jenis alat pengekang. 2) Murid memerhatikan uji kaji serta membina ayat tunggal dan ayat majmuk tentang proses uji kaji. 3) Murid berbincang dan memberi pandangan tentang kepentingan memakai alat pengekang. 4) Murid membaca pantas kad situasi. 5) Murid menjalankan simulasi tentang penggunaan alat pengekang. 6) Murid mengambil imlak. Kosa kata kapsul bayi alat pengekang tali riba tali pinggang keledar Nilai bertanggungjawab mematuhi undang-undang KBT KB : membuat hipotesis mengitlak TKP : interpersonal BCB : mencatat maklumat 6.5 Aras 1 (i) 9.1 Aras 2 (i) 6.2.2 4.1 Aras 3 (i) 6.2.5 Tatabahasa kata nama kata majmuk ayat majmuk Ilmu Pendidikan Moral Sains dan Teknologi PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Media 6.1 Kad Imbasan Gambar Media 6.2 Kad Situasi BBM kotak pensel 3 batang pensel sebuah buku teks pita pelekat Buku Aktiviti Aktiviti 14 Aktiviti 15 Aktiviti 16 Aktiviti 17

Unit

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Kepentingan Alat Pengekang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Tajuk 1 : Alat Pengekang dan Kepentingannya

1) membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap berdasarkan permerhatian langkah uji kaji yang dijalankan.

Tajuk 2 : Alat Pengekang untuk Berlainan Orang

2) menghuraikan pandangan tentang kepentingan menggunakan alat pengekang dengan mengemukakan alasan yang munasabah.

3) menyatakan akibat daripada penggunaan alat pengekang dan akibat tidak menggunakan alat pengekang.

4) membaca pantas kad situasi secara imbasan untuk menyatakan fakta situasi dengan betul.

5) mengambil imlak pernyataan yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

6) membincangkan tentang pelbagai alat pengekang untuk orang yang berlainan saiz dan ketinggian.

Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 10.1 Aras 1 (i) 5.1 Aras 1 (ii) 9.3 Aras 2 (i) 6.3.1 Nilai mematuhi peraturan berhemah 5.1 Aras 3 (i) 6.3.3 1) Murid berbincang dan bersumbang saran tentang pengunaan topi keledar. Tatabahasa ayat tunggal ayat majmuk sinonim Ilmu Pendidikan Moral Sains dan Teknologi PKJR

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Kemahiran

Aktiviti

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Catatan/Media/BBM

Kepentingan Topi Keledar

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Media 7.1 Kad Imbasan Gambar Media 7.2 Kad Imbasan Gambar

Tajuk 1 : Kepentingan Memakai Topi Keledar 2) Murid membaca dialog dan mengenal pasti kepentingan memakai topi keledar dan akibat sekiranya tidak memakai topi keledar. 3) Murid menulis karangan. 4) Murid membaca dan mencari makna perkataan dan frasa. 5) Murid menyenaraikan kepentingan memilih, memakai dan menjaga topi keledar. 6) Murid menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul. Kosa kata serik pepatah kancing tengadah nahas kecederaan label kancingkan

1) menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

Tajuk 2 : Memilih dan Menjaga Topi Keledar

2) membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3) menerangkan kepentingan pemakaian topi keledar dalam situasi yang berbeza.

KBT KB : menjana idea membuat urutan Konstruktivisme : pengetahuan baharu yang dibina BCB : membuat rujukan

Buku Aktiviti Aktiviti 18 Aktiviti 19 Aktiviti 20 Aktiviti 21

4) membaca dan memahami maksud perkataan, frasa dan ayat daripada teks yang dibaca.

5) menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul.

6) menyatakan kepentingan memakai topi keledar dan cara pemakaian yang betul.

13

14
Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 4.2 Aras 1 (i) 2.1 Aras 2 (ii) 2) Murid melabelkan sebuah kenderaan yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselmatan. Nilai berwaspada berhemah KBT KB : mencirikan menjana idea KMD : membuat ramalan mengendalikan perubahan 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. 4) Murid berbincang tentang ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah. 5) Murid bercerita berdasarkan isi penting yang diberi. 6) Murid menulis karangan. Kosa kata beg udara sensor mengundur alat penggera kecemasan mengekori memberi laluan 10.1 Aras 3 (i) 10.1.6 8.2 Aras 2 (i) 2.1.4 1) Murid berbincang dan bersumbang saran mengenai ciri-ciri keselamatan tambahan bagi kenderaan. Tatabahasa ayat tunggal ayat majmuk imbuhan 'me_N' Ilmu Sains dan Teknologi Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Media 8.1 Carta Pengguna Jalan Raya Buku Aktiviti Aktiviti 22 Aktiviti 23 Aktiviti 24 PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM

Unit

Tema

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran

Mengurangkan Nahas pada Masa Hadapan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;

Tajuk 1 : Kenderaan yang Lebih Selamat

1) menerangkan ciri-ciri keselamatan sebuah kenderaan berdasarkan pemerhatian.

Tajuk 2 : Pengguna Jalan Raya yang Lebih Selamat

2) membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.

3) memerihalkan kenderaan yang direka bentuk dengan pelbagai ciri keselamatan.

4) bercerita berdasarkan isi penting yang diberi.

5) menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberi dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

6) menyatakan sifat pengguna jalan raya yang bertanggungjawab dan boleh memberi impak kepada keselamatan.