RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN KUMPULAN

)

Kelas : Prasekolah Delima Tarikh : 2. 4. 2013 Masa : 9.00 – 10.00 pagi ( 60/40 minit) Bil. Murid : 25 orang Umur : 5+ tahun Modul : Tema Tema : Makanan Tunjang Utama: 1. Estetika –Kreativiti – (KTI) Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan 2. Komunikasi – Standard Kandungan : (PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian Standard Pembelajaran:(PFK 2.3.4 ) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan (FPK 2.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respon dengan bimbingan Kesepaduan Tunjang: Bahasa Melayu, Matematik dan Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Estetika- Kreativiti a. Dapat melambung dan menyambut bola dengan menggunakan koordinasi mata dan tangan. b. . 2. Bahasa Malaysia a. Melakukan aktiviti apabila mendengar arahan yang diberikan oleh guru. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah boleh melambung dan menyambut bolah dengan cara yang betul Kemahiran Berfikir (KB) : Menyelesaikan masalah, menjana idea, kreatif, menaakul Penerapan Nilai : kerjasama, bertolak ansur Bahan Bantu Mengajar (BBM) : bola kecil, kon Fokus MI : Linguistik, Logikal Matematik, Ruang, Interpersonal, Intrapersonal

..MASA/LANGKAH 1.... Set Induksi (3minit) Langkah 1 (5minit) Langkah 2 (20minit) Langkah 3 (. minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN/BAHAN Pertukaran Stesyan Penutup (2 minit) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.