Anda di halaman 1dari 3

NILAI MURNI

Baik hati Berdikari Berhemah tinggi Hormat Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat Patriotik

TEORI KECERDASAN PELBAGAI


VERBAL LINGUISTIK LOGIK MATEMATIK NATURALIS VISUAL RUANG INTRAPERSONAL INTERPERSONAL KINESTETIK MUZIK

KEMAHIRAN BERFIKIR
Mencirikan Mengelaskan, Mengumpulkan, Mengkategorikan, Menghubungkaitkan, Membandingkan Dan Membezakan Menyusun Mengikut Keutamaan Menentukan Urutan Mengenal Pasti Kenyataan Benar Dan Palsu Menganalisis Mengesan Kecondongan Pendapat Mengenal Pasti Sebab Dan Akibat Meramalkan Mengitlak Mensintesiskan Menganalogikan Membuat Inferens Membuat Kesimpulan Menginterprestasikan, Mentafsirkan Menilai Menjana Idea Merumuskan, Meringkaskan Menyelesaikan Masalah Membuat Keputusan