Anda di halaman 1dari 13

KunciJawabanSimulasiUNSMA/MA2013(BahasaIndonesia)

KunciJawabanSimulasiUNSMA/MA2013
B.IndonesiaProg.IPA/IPS(Kode:004.400.007.0)

KUNCI PAKET 1

1. A
2.D
3.E
4.A
5.C

6.B
7.E
8.A
9.C
10.D

11.B
12.A
13.A
14.C
15.C

16.A
17.B
18.C
19.E
20.D

21.A
22.E
23.C
24.D
25.D

26.E
27.A
28.C
29.D
30.B

31.B
32.A
33.E
34.C
35.D

36.E
37.D
38.A
39.C
40.E

41.A
42.E
43.B
44.D
45.B

46.A
47.D
48.C
49.E
50.B

26. D
27. C
28. A
29. E
30. B

31. E
32. C
33. A
34. D
35. B

36.A
37. D
38. C
39. E
40. B

41. D
42. B
43. C
44. D
45. A

46. E
47. D
48. A
49. B
50. E

26. C
27. A
28. D
29. A
30. B

31. B
32. C
33. B
34. E
35. D

36. A
37. B
38. C
39. D
40. E

41. D
42. A
43. E
44. C
45. B

46. B
47. A
48. D
49. C
50. E

26. C
27. A
28. D
29. B
30. E

31. B
32. A
33. D
34. C
35. E

36. B
37. D
38. E
39. A
40. C

41. D
42. A
43. C
44. B
45. E

46. A
47. C
48. E
49. B
50. D

26. C
27. A
28. D
29. E
30. D

31. B
32. A
33. E
34. C
35. A

36. E
37. D
38. E
39. B
40. E

41. D
42. A
43. C
44. B
45. D

46. A
47. A
48. B
49. A
50. E

KUNCI PAKET 2
1. A
2. E
3. C
4. C
5. E

6. E
7. B
8. D
9. B
10. C

11. B
12. C
13. D
14. A
15. E

16. B
17. D
18. A
19. C
20. E

21. A
22. B
23. D
24. C
25. E

KUNCI PAKET 3
1. D
2.A
3. E
4. B
5. D

6. C
7. E
8. B
9. B
10. A

11. A
12.D
13. C
14. B
15. D

16. B
17. A
18. A
19. C
20. B

21. E
22. B
23. C
24. D
25. C

KUNCI PAKET 4
1. C
2. A
3. E
4. A
5. E

6. E
7. A
8. C
9. B
10. B

11. C
12. E
13. D
14. D
15. A

16. C
17. B
18. B
19. E
20. A

21. C
22. D
23. D
24. B
25. A

KUNCI PAKET 5
1. D
2. A
3. E
4. C
5. B

6. E
7. A
8. C
9. D
10. B

11. C
12. E
13. A
14. A
15. A

16. D
17. A
18. B
19. E
20. C

21.A
22. B
23. D
24. E
25. A

KUNCI SIMULASI UN BAHASA INGGRIS SMA/MA


2012/2013
PAKET 1

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KUNCI JAWABAN
D
C
E
B
D
B
A
E
A
A
C
B
A
A
B
A
A
B
A
A
E
D
B
C
A

NO.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KUNCI JAWABAN
D
D
D
E
A
E
B
A
C
E
A
E
A
A
A
C
A
B
B
A
E
E
A
B
C

KUNCI SIMULASI UN BAHASA INGGRIS SMA/MA


2012/2013
PAKET 2

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KUNCI JAWABAN
D
C
E
B
D
B
A
E
A
A
C
B
A
A
B
D
A
D
A
C
E
A
E
C
C

NO.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KUNCI JAWABAN
C
A
C
B
A
C
A
A
B
A
B
A
B
D
A
E
D
A
C
B
A
E
E
D
E

KUNCI SIMULASI UN BAHASA INGGRIS SMA/MA


2012/2013
PAKET 3

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KUNCI JAWABAN
C
E
D
E
C
C
D
B
E
D
E
A
D
D
D
D
C
D
E
E
B
E
B
E
E

NO.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KUNCI JAWABAN
E
C
A
D
C
C
E
A
C
B
C
D
A
E
A
D
A
A
D
C
D
E
D
E
A

KUNCI SIMULASI UN BAHASA INGGRIS SMA/MA


2012/2013
PAKET 4

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KUNCI JAWABAN
C
E
D
E
C
C
D
B
E
D
E
A
D
D
D
E
A
A
C
B
D
D
B
E
D

NO.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KUNCI JAWABAN
E
B
D
A
B
E
B
E
C
A
A
A
E
C
E
B
A
A
D
E
C
D
E
D
A

KUNCI SIMULASI UN BAHASA INGGRIS SMA/MA


2012/2013
PAKET 5

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KUNCI JAWABAN
C
E
D
E
C
C
D
B
E
D
E
A
D
D
D
E
C
E
A
E
E
E
B
E
C

NO.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KUNCI JAWABAN
A
A
A
A
D
A
A
E
C
A
D
C
A
D
A
C
A
A
D
A
E
A
B
C
E

Kunci Jawaban Simulasi UN SMA/MA 2013 (Fisika)


Kunci Jawaban Simulasi UN SMA/MA 2013
Fisika (Kode: 004.530.022.0)
Paket 01
1

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40

Paket 02
1

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40

Kunci Jawaban Simulasi UN SMA/MA 2013 (Fisika)


Paket 03
1

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40

Paket 04
1

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40

Kunci Jawaban Simulasi UN SMA/MA 2013 (Fisika)


Paket 05
1

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40

Kunci Simulasi UN Kimia SMA/MA


Tahun Pelajaran 2012/2013
Paket 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
D
A
B
C
E
B
E
C
E

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
E
C
D
D
B
D
B
D
A

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

E
B
B
D
A
E
B
E
D
C

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

C
C
E
D
E
E
A
A
C
B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
D
C
E
A
A
B
A
B
A

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
E
E
D
E
D
C
B
E
B

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
E
D
C
B
A
D
D
E
C

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
E
D
D
B
D
C
E
A
C

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
D
E
B
E
A
D
B
B
D

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
D
B
E
B
A
B
C
D
C

Paket 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
B
E
C
C
D
A
C
C
E

Paket 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
E
E
C
A
E
C
B
C
A

Paket 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
D
B
C
E
B
E
E
D
A

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

E
E
A
B
B
E
D
C
E
E

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

D
C
B
A
B
D
B
E
D
A

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
B
A
A
C
A
D
D
C
C

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
A
B
E
C
A
B
D
B
C

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

E
D
D
B
A
B
D
D
D
C

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

B
B
A
A
C
E
D
D
B
C

Paket 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
C
B
E
E
C
E
A
E
E

KunciJawabanSimulasiUNSMA/MA2013(Biologi)
KUNCIJAWABANSIMULASIUNBIOLOGISMA/MA2013
(004.570.003.0)
PAKET1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
B
A
A
B
C
A
B
C
C

11.E
12.C
13.A
14.E
15.A
16.E
17.D
18.A
19.C
20.C

21.B
22.A
23.C
24.D
25.B
26.C
27.B
28.A
29.B
30.B

31.A
32.D
33.B
34.A
35.C
36.B
37.D
38.C
39.E
40.C

11.C
12.C
13.B
14.B
15.D
16.E
17.D
18.A
19.D
20.D

21.E
22.B
23.E
24.C
25.C
26.E
27.E
28.A
29.A
30.D

31.A
32.B
33.C
34.E
35.B
36.B
37.D
38.C
39.D
40.B

11.A
12.C
13.B
14.D
15.C
16.E
17.D
18.B
19.B
20.B

21.A
22.B
23.A
24.D
25.B
26.D
27.E
28.D
29.B
30.C

31.C
32.E
33.A
34.C
35.E
36.E
37.E
38.B
39.B
40.A

PAKET2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
C
D
B
B
C
C
C
D
E

PAKET3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
E
B
A
A
D
C
C
B
B

KunciJawabanSimulasiUNSMA/MA2013(Biologi)
PAKET4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
B
A
E
E
D
E
B
E
A

11.C
12.E
13.A
14.C
15.E
16.D
17.B
18.E
19.A
20.B

21.C
22.B
23.B
24.C
25.D
26.C
27.A
28.D
29.D
30.E

31.C
32.C
33.A
34.B
35.D
36.B
37.E
38.C
39.A
40.A

11.B
12.A
13.C
14.E
15.D
16.B
17.E
18.C
19.C
20.E

21.C
22.C
23.B
24.D
25.B
26.B
27.D
28.A
29.E
30.C

31.A
32.C
33.A
34.C
35.D
36.D
37.E
38.A
39.B
40.A

PAKET5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
B
C
B
E
A
B
D
B