Perjalanan Haji Efektif

PERJALANAN IBADAH HAJI
•PERSIAPAN & DALAM PERJALANAN
Dipenampungan Haji. Dokumen & Identitas Diri Di pesawat Terbang Di Bandara

•DI KOTA MADINAH.

PEMANTAPAN MANASIK HAJI

Mengenal Masjid Nabawi. Sholat Arbain dan berdo’a di Roudah. Ziarah dimakam Rosul , dan Baqi. Ziarah ditempat-tempat bersejarah. Di dormitory.

•DI KOTA MEKAH.
Mengenal Masjidil Haram. Ibadah Umrah dan Ibadah Haji. Sholat sunat ditempat mustajab. Ziarah ketempat bersejarah. Oleh : H.PURYANTO SE

•LAIN-LAIN

1

Perjalanan Haji Efektif

MAKSUD PENYELENGGARAAN MANASIK HAJI METODE PRESENTASI

JADUAL PERJALANAN Haji Tamattu
Aktivitas Perjalanan
Jeddah – Madinah ( Arbain ) Madinah – Ihram Umrah -Mekah
2/3

8

9

10

11

12

13

Keterangan
9 hari di Madinah Ihram dr. Bir e Ali, Cukur-tahallul. Mulai Haji

• Para Calon Haji lebih memahami pelaksanaan haji. • Mengerti tata laksana peribadatan lebih jelas. • Dapat melihat secara visual melalui foto/gambar. • Mencegah kesalahpahaman . • Merasa lebih firm dan yakin mampu melaksanakan. • Memperkecil kesalahan . • Meningkatkan kerja-sama antar calon haji.

Mekah/Mina (Ihram )-Arafah Arafah ( Wukuf ) Arafah – ( Mabit ) Muzdalifah Mina (Jumrah Aqabah ) , tahallul awal Mina-Masjidil Haram-Mina. ( Tawaf Ifadaf- Sai ) tahallul akhir. Mina ( hari tasyriq )
Lempar Jumrah Aqabah, Ula, Wusta

Lepas kain ihram Bercukur, potong Hewan Qurban.

Mina-Mekah ( Mekah ) Mekah( Tawaf wada’)-Madinatul Hujjaj – Jeddah.

2

Perjalanan Haji Efektif

DALAM PERJALANAN
DOKUMEN PERJALANAN Pasport . Buku Kesehatan Visa Haji + Tiket. DIPESAWAT Safety belt Tayamum dan Sholat Makan, Minum, Di Toilet. Kebersihan lingkungan DIBANDARA Pemeriksaan Imigrasi Check In dan diruang tunggu.

TAYAMUM DI PESAWAT TEBANG Bagaimana cara bertayamum dan Kenapa kita cukup bertayamum dipesawat terbang sebelum sholat.

3

Perjalanan Haji Efektif

PETA NEGARA ARAB SAUDI
Makam Rosulullah di Masjid Nabawi

KONDISI ALAM NEGARA ARAB SAUDI

Bandara King Abdul Azis Dikota Jeddah

Masjidil Haram ( Ka’bah ) Dikota Mekah

4

Perjalanan Haji Efektif

MADINAH
Mengenal Masjid Nabawi

Riwayat Pembangunan Masjid Nabawi

12-09-622 ( Rabiul awal 1 H )

Tehnik penyusunan bata utuh “samith”

Tehnik pembangunan pintu

Perubahan arah Qiblat Januari 624 M Sya’ban 2H

Pintu kecil & jendela Abu Bakar Pembangunan rumah rumah Sahabat Nabi dan kaum Muhajirin. Perluasan Masjid pada Tahun 6H Pembangunan tahap II

Rumah-rumah sekitar masjid

Madina dates

5

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

Riwayat Pembangunan Masjid Nabawi
Raudah saat ini

Riwayat Pembangunan Masjid Nabawi

Pembangunan tahap ke X di zaman raja Fahd bin Abdul Azis 8 Jumadil akhir 1409 H Tiang berminyak wangi

Kamar Rosulullah

Sekarang bertuliskan Utsuwanah Aisyah

Nama-nama tiang : tiang aisyah, tiang Qur’ah (undian ) Tiang Muhajirin; Tiang Taubah; TiangSarir ( Dipan ) Tiang Shunduq ( kotak ); Tiang Wufud (delegasi),Tiang Tahajud; Tiang Qabri ( yang mengelilingi kuburan ) atau tiang maqam Jibril ada didalam pagar.

Masjid Nabawi saat ini yang mampu menampung 750.000 orang
Dekorasi mesjid yang dibangun oleh Usman bin Affan

6

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

Kubah Masjid Nabawi dan kemegahan interiornya

Masjid Utama dipandang dari bangunan baru

Kemegahan salah satu pintu

7

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

KEMEGAHAN MASJID NABAWI

SUASANA DIDALAM MASJID NABAWI

Payung raksasa yang Berfungsi sebagai tenda disiang hari maupun saat Hujan.

Abu Bakar Asidiq berkata : “ Tidaklah patut meninggikan suara, baik ketika rosullullah saw masih hidup atau sudah wafat “

8

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

DENAH MASJID NABAWI
Maqam Jibril BABUSALAM
Mihrab Usmany

Roudah, mihrab, mimbar
BABUSALAM
Mimbar Nabi

Mimbar

1 2 ROUDAH 3
BABUJIBRIL
Keterangan
1. 2. 3. Makam Rosulullah s.a.w. Abu Bakar r.a Umar bin Khatab r.a Panggung tempat adzan

Bangunan Merah
DAKKATUL AGAWAT AHLUSSUFAH

9

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

Sholat Arbain dan berdoa di Roudah
•Sholat wajib 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi Setara dengan satu kali ibadah haji. •Roudah tempat bermunajab yang selalu diijabah Do’anya ( Insya Allah ) • Satu kali sholat di Nabawi setara dengan 1000x Sholat dimasjid lainnya kecuali MasjidilHaram setara 100.000 kali.

Pintu ke makam Rosulullah saw , Abu Bakar Asidiq dan Umar bin Khatab

“ Salam sejahtera buatmu wahai Rosulullah, salam sejahtera buatmu wahai kekasih Allah, salam sejahtera buatmu wahai sebaik-baik makhluk. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah islam, engkau telah melaksanakan amanat, engkau telah menasehati ummat dan engkau telah berjihad dijalan Allah sampai datangnya kematian “

10

Makam Rosulullah s.a.w.

11

Perjalanan Haji Efektif

Perjalanan Haji Efektif

Ziarah dimakam Baqi
Keluarga Rosululloh ( istri-istri nabi, dan ibu susuan ) dan sahabat rosul Usman bin Affan dimakamkan di makam Baqi, Madinah. Doa Rosulullah “ Salam sejahtera buat kamu wahai penghuni Baqi , kaum yang mendahului kami dan orang-orang yang terkemudian . Sesungguhnya kami dengan izin Allah akan menyusul kamu “

TEMPAT-TEPAT BERSEJARAH

Masjid Qiblatyn

Dulunya masjid Bani Salamah, pd th ke2H saat rosul sholat dzuhur turun s. Albaqarah ayat 144.

Masjid Quba

Masjid pertama dibangun di Madinah , rosulullah tinggal dikota ini 20 hari sebelum tiba di Madinah

Jabal Uhud

Hamzah bin A.Mutholib gugur ( paman Nabi )

Masjid Khandag

Salah satu dari tujuh Sumur

12

Perjalanan Haji Efektif

JABAL UHUD

DI DORMITORY KEGIATAN MCK MEMASAK ISTIRAHAT / TIDUR BERBELANJA WISATA/ZIARAH LAIN-LAIN
Makam syuhada Uhud Perang Uhud terjadi tahun 3H , 70 Orang syuhada Gugur termasuk paman rosulullah. Letaknya Uhud 5 Km dari kota Madinah.

BUKIT HAMZAH PAHLAWAN PERANG UHUD

13

DIAGRAM PERJALANAN HAJI DAN ZIARAH
MADINAH
3 2
Bir e Ali

MINA
7

MUZDALIFAH 6

AFARAH

INDONESIA

1 10

JEDAH

8 4

5

Singgah 1 malam di Madinatul Hujjaj

Sai
9

MAKKAH

Tawaf

Haji Gelombang I ( Tamattu ) : Indonesia – Jeddah -Madinah – Bir e Ali - Makkah – Arafah – Muzdalifah – Mina - Makkah – Jedah – Indonesia. Haji Gelombang II ( Qiran/Ifrad ) : Indonesia – Jeddah – Makkah – Arafah – Muzdalifah – Mina – Makkah – Madinah – Jeddah – Indonesia

14