PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

1. PENGENALAN Mentor mentee merupakan suatu program yang memberi perkhidmatan secara berkelompok yang berbentuk hubungan antara pelajar yang dikawal sebagai mentee manakala tenaga guru sebagai mentor. Antara hubungan mentor dan mentee ialah: 1.1 1.2 1.3 1.4 Sebagai ibubapa angkat kepada anak angkat Hubungan pelajar dalam kumpulan mentor Hubungan ibubapa angkat dengan ibubapa pelajar Hubungan ibubapa angkat dengan kaunselor,guru kelas dan matapelajaran

2. ORGANISASI SISTEM MENTOR Para pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan di bawah bimbingan seorang mentor yang akan bertindak sebagai bapa/emak angkat bagi setiap mentee. 3. OBJEKTIF Program ini mempunyai objektif yang tertentu, di antaranya ialah: 3.1 Memberi dorongan dan bimbingan terancang kepada pelajar agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan seperti yang ditargetkan. Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi tinggi, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang tinggi. Membina hubungan yang rapat antara guru dan pelajar. Membina hubungan yang lebih baik antara guru dengan ibubapa pelajar. Mengurangkan dan sekiranya mampu menghapuskan termasuk masalah keluarga,peribadi dan pelajaran. masalah pelajar

3.2

3.3 3.4 3.5

4. KUMPULAN SASARAN 4.1 Pelajar Tahun Enam 5. TANGGUNGJAWAB MENTOR 5.1 Gabung jalin secara sempurna semasa sesi perkenalan, perbincangan dan tentang pengalaman semasa sesi berlangsung, rumusan sesi dan penutup. Wujudkan suasana berbentuk keberanian dalam pembelajaran, keterbukaan, kemesraan sehingga dengan sendiri mencuba dan mendorong kemahiran baru dan mempertingkat kemahiran. Bertindak sebagai motivator yang berciri-ciri sebagai bolehdipercayai, bertanggungjawab dan berpengetahuan. seorang yang

5.2

5.3

dengan ini mentee tahu dengan jelas arahan yang diberikan dan dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing. PENGISIAN PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE YANG DICADANGKAN PERKARA Penerokaan kendiri Potensi diri PROGRAM Semakan pencapaian peperiksaan UPSR tahun lepas KAEDAH PELAKSANAAN Memperkenalkan latar/belakang diri Mewujudkan kemesraan Ciri-ciri negatif dan positif mentee Perbincangan keputusan peperiksaan akhir tahun Membina matlamat belajar Membina pelan belajar Membaca Jenis-jenis bacaan Ingatan dan Lupaan Konsep belajar bekumpulan Aktiviti belajar berkumpulan Persiapan asas Senaraikan tugasan penting menghadapi peperiksaan 6. dengan ini mentee akan mengetahui matlamat program yang dijalankan. Berikan suasana yang cukup selesa kepada mentee untuk mereka berasa selamat berkongsi perasaan/pengalaman masing-masing. Bina ruang untuk mengenali mentee dan mentee seterusnya bentuk satu kelompok pembelajaran yang rileks agar sebarang masalah dapat dibincang dengan dengan pebuh keterbukaan oleh kumpulan. Mewujudkan komunikasi berkesan antara mentor dan mentee.3 6.4 6. PANDUAN MENTOR 6.5 6.1 Buat persediaan rapi.5 6. 5. Sentiasa bersemangat dan beri tumpuan kepada apa yang sedang berlaku. mengaitkan teori dan pengalaman mentee. Tunjukkan minat yang mendalam kepada kumpulan dan sentiasa bertanyakan pandangan ahli kumpulan.6 7. JANGKAMASA SEPANJANG BERLANGSUNG Menetapkan Matlamat Pelan Belajar Kemahiran Belajar SEPANJANG Kemahiran Belajar Belajar Berkumpulan PROGRAM Persediaan Menghadapi Peperiksaan .2 6.PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 5. Biarkan mentee berasa dipunyai oleh kumpulan dan mereka mempunyai kumpulan.4 Sentiasa mengingatkan matlamat program.

2. matlamat saya adalah untuk memperolehi keputusan penuh seperti berikut : UPSR . Mentor memulakan sesi suai kenal dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan dari mentee. MODUL PERJUMPAAN PERTAMA Sesi Berkenalan Objektif : 1. MATLAMAT BELAJAR Bagi Peperiksaan saya pada 2010 . 4. Mentor dan mentee dapat mengetahui nama.30 malam.30 malam hingga 10. tempat asal. Mentor dapat menaikkan motivasi pelajar untuk menghadapi peperiksaan dan mengelakkan dari perasaan cepat putus setelah mendapat keputusan akhir tahun lepas. 3.PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 Persiapan kerohanian BERLANGSUNG Menyiapkan segala latihan yang akan diberikan oleh Mentor kepada Mentee . Mentor menerangkan serba ringkas objektif program mentor mentee. 2. Contohnya saya akan belajar hari ini dari jam 7. MATLAMAT BELAJAR JANGKA PENDEK Matlamat jangka pendek samada berbentuk matlamat harian atau matlamat mingguan. JANGKA PANJANG Matlamat jangka panjang adalah harapan pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan UPSR. pencapaian akademik dan maklumat-maklumat lain berkenaan dengan latar belakang setiap ahli kumpulan secara ringkas. Mentee mencatatkan matlamat pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan akan datang. Metodologi : 1. Mentor menerangkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang.

Amin MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas .PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 BIL 1 2 3 4 5 MATAPELAJARAN KEPUTUSAN Tiga sebab utama saya perlu mencapai matlamat di atas ialah : 1.Noma bt.Hjh.Zainab Bt.. berjanji untuk berusaha bersungguhsungguh dan berterusan dari sekarang.Ismail Pn.. ……………………………………………………………………………… 2.Kunte k Bt. ……………………………………………………………………………… Saya boleh berjaya sebab : Dengan ini saya ………………………………….Hjh. ……………………………………………………………………………… 3.Rashid Mentee Kelas Pn. Tarikh : ……………. UPSR MENTOR Pn.Wong Mei Peng Mentee Kelas MENTOR Pn. Tandatangan : ………………………….

Asmawati bt.Peteri Alauyah En.Sajidah bt.Aminah bt.Hardiana bt.Haslina bt.Wong Sui Sen Mentee Kelas MENTOR En.Selvam Perumal Mentee Kelas Pn.PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 Pn.Zaini bt Baharom MENTOR Pn.Hjh.Syed Zaharishah b. .Norlia bt.Adnan Mentee Kelas MENTOR Pn.Mohd Shari MENTOR Pn.Ahmad Mentee Kelas Pn.Harpajan Singh Mentee Kelas Cik. Abas Mentee Kelas MENTOR Pn.Marzila bt.Ahmad Pn.Katherin e Khoo MENTOR En.Siti Zaida Fudzi Mentee Kelas MENTOR Cik.Kaladevi Mentee Kelas Pn.Abd Rahman En.Azimah bt. Syed Musa Pn. Mohamed Pn.Aishah Ali Pn.Mohd Mokhtar MENTOR Pn.

.PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 Gnaneswary Pn. Adik Beradik : …………Anak Ke :………… KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN MATA PELAJARAN PEP. Ismail PELAJAR YANG PERLU DIRUJUK KEPADA GURU BIMBINGAN NAMA MENTEE Kelas CATATAN Tandatangan Mentor ………………………………. CA.Salbiah md. Mohammad Cik. SEK.Mohd Nor Cik..Ng Wei Min Pn.. Said Mentee Kelas En. : ………………….Susila Devi Mentee Kelas MENTOR Pn. ½ THN PEP.Affandy b.Shanta Devi MENTOR Pn. DUA PEP. PER. Alamat: ……………………………………………………………………………. SATU PEP. Pekerjaan Penjaga : ……………. B C D E G . MAKLUMAT DIRI MENTEE Nama Tarikh Lahir : …………………………………. PER. UPSR PEP. Cita-cita : …………………. Kelas : ………………………………….Rohani bt..PENG .. 1 PEP.PENG .Asniza bt. ………………………………………Tel : ……………………………… Bil. CA 2 PEP.

PENUTUP Sistem mentor-mentee adalah satu ciri istimewa dalam sistem pendidikan .PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010 A Bahasa Malaysia (Kefahaman) Bahasa Malaysia (Penulisan) Bahasa Inggeris Mathematics Sains F A B C D E F G : : : : : : : Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Penggal 1 Canang1 Pertengahan Tahun Canang 2 Percubaan UPSR Penggal 2 Percubaan Sekolah 8. pelajar perlu diberi perhatian dan dibimbing dengan arah tuju yang jelas agar pelajar akan lebih merasa yakin dan bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dan menggunakan setiap potensi diri yang ada. Segala usaha dan kerjasama yang diberikan oleh Mentor yang terdiri daripada guru-guru SK Methodist (ACS) diharapkan dapat mengukuhkan sistem ini supaya matlamat yang diharapkan tercapai. .Akhir sekali Unit Bimbingan dan Kaunseling mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru di atas pengorbanan masa dan tenaga untuk menjayakan Program Mentor Mentee ini. Berasaskan kepada psikologi pendidikan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.