Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2

MINGGU 1

FOKUS 1. Kesihatan Fizikal


Kesihatan diri dan reproduktif

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbangkan kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

CATATAN/EMK Cadangan EMK : Keusahawanan (EK 1 dan EK 5) Standard Prestasi :


B2D1E1 BBM:

1.1.2

Video Gambar berkaitan dengan permainan (galah panjang, ketinting)

1. Kesihatan 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan Fizikal dan perkembangan fizikal yang sihat. Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai murni Standard Prestasi :


B2D2E1 BBM:

Gambar

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK pelbagai jenis makanan Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Nilai Murni 2. Kreativiti Standard Prestasi :
B3D1E3 BBM: 1. Gambar postur 2. Lembaran kerja 3. Kerusi

1. Kesihatan 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan Fizikal dan perkembangan fizikal yang sihat. Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1.4

Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

1. Kesihatan 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan Fizikal dan perkembangan fizikal yang sihat. Kesihatan Diri Dan Reproduktif

4. Radio 1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat Cadangan EMK : dan tidur yang mencukupi untuk 1. TMK pertumbuhan serta 2. Nilai murni perkembangan fizikal yang sihat Standard Prestasi :
B4D1E1

1. Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada

BBM: Gambar Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai murni

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD PEMBELAJARAN sentuhan tidak selamat.

CATATAN/EMK Standard Prestasi :


B3D2E1

1. Kesihatan 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan Fizikal kemahiran untuk menangani pengaruh Kesihatan Diri dalaman dan luaran yang mempengaruhi Dan Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif.

1.2.3 Mengenalpasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. 1.2.4 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat.

BBM: Slaid Gambar Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai Murni Standard Prestasi :
B3D2E2

1. Kesihatan Fizikal.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan. 1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

BBM: Gambar Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai murni Standard Prestasi :
B2D2E1 B5D1E1

Pemakanan

1. Kesihatan Fizikal.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pamakanan yang sihat dan selamat.

1.3.3 Mengenalpasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti.

Cadangan EMK :
1. Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS Pemakanan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK
2. Keusahawanan (EK 1 - 2)

1.3.4 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut 3. Nilai Murni keperluan. Standard Prestasi :
B3D3E1 B4D2E1

Bahan bantu
1. Klip video / slaid 2. Lembaran kerja

1. Kesihatan Fizikal.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

Pemakanan

Cadangan EMK : 1. Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)


2. Keusahawanan (EK 1 - 2)

3. Nilai Murni
B3D3E2

Standard Prestasi : 10
1. Kesihatan Fizikal.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pamakanan yang sihat dan selamat.

Pemakanan

1.3.6 Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

Cadangan EMK : 1. Keusahawanan (EK1) 2. Nilai murni Standard Prestasi :


B4D2E2

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

11

1. Kesihatan Fizikal.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan yang sihat dan selamat. dalam pengambilan makanan dan minuman. 1.3.8 Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makan dan minuman. 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalhgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Pemakanan

Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. TMK 3. Nilai murni Standard Prestasi :


B3D3E3

12

1. Kesihatan Fizikal.

Penyalahgunaa n bahan 13 1. Kesihatan Fizikal Penyalahgunaa n Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat Contoh Aktiviti: Bincang dan kenalpasti orang dewasa yang boleh menerima laporan. Mengenalpasti cara melapor kepada orang dewasa berkenaan rakan yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan seperti rokok, dadah dan alkohol. (Lampiran guru)

1.4.1 Mengenali jenis bahan ketagihan Cadangan EMK : iaitu rokok, dadah dan alkohol. 1. Kreativiti 2. Nilai murni 1.4.2 Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah dan Standard Prestasi : B1D1E1 alkohol terhadap kesihatan diri B5D2E1 dan orang lain. 1.4.3Melaporkan kepada orang Cadangan EMK : dewasa berkaitan Keusahawanan (EK1) penyalahgunaan bahan dalam dan Nilai Murni kalangan rakan. Standard Prestasi :
B6D1E1

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN Contoh laporan; - Membuat laporan lisan kepada guru atau ibu bapa - Membuat laporan secara bertulis kepada guru.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

14

1. Kesihatan Fizikal

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan. 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

Cadangan EMK : 1. Keusahawanan (EK 1-2),


2. TMK 3. Nilai Murni

15

2. Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental dan

Contoh Aktiviti: Nyanyikan lagu dalam lampiran 1 Membuat simulasi mengenai penyalahgunaan bahan.Lampiran guru Contoh; - Aksi pemabuk - Aksi penagih dadah - Aksi perokok Apakah yang dilihat daripada simulasi di atas ? Contoh; - Apakah yang murid akan lakukan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan ? 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti kepentingan dan cara mengurus emosi bimbang, cemas dan tidak untuk meningkatkan kesihatan mental selamat. dalam kehidupan seharian. Contoh Aktiviti:

Standard Prestasi :
B3D4E1

Cadangan EMK : 1. Kreativiti Standard Prestasi :


B1D2E1

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS Emosi

STANDARD KANDUNGAN Tayangan klip video Tsunami. (YouTube Raw_Tsunami_Video_Patong_Beach_2004 _[www.keepvid.com] Bersoal jawab mengenai tayangan. Guru mempamerkan kad gambar . (Lampiran 1) Melengkapkan lembaran kerja memadan gambar dengan situasi. (Lembaran kerja 1) Membincangkan jawapan. 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

16

2. Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi

17

2. Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang yang boleh dipercayai. 2.1.3 Mengamalkan sikap positif untuk Mengurus perasaan diri seperti Contoh Aktiviti: rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak Melakonkan situasi bimbang, cemas dan selamat. tidak selamat berdasarkan kad situasi satu persatu. Guru bersoal jawab tentang orang yang boleh dipercayai. Guru menerangkan cara yang sihat untuk meluahkan perasaan diri seperti rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak selamat. 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.4 Mengenal pasti perasaan yang kepentingan dan cara mengurus emosi wujud akibat perubahan yang untuk meningkatkan kesihatan mental berlaku dalam keluarga dan dalam kehidupan seharian. persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan

Cadangan EMK : 1. Kreativiti Standard Prestasi :


B4D3E1 B5D3E1

Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai murni Standard Prestasi :

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS Mental dan Emosi

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: Memaparkan gambar keluarga yang mendapat ahli baru dan kematian ahli keluarga. Bersoal jawab berdasarkan kedua-dua gambar tersebut. Murid menyenaraikan perasaan yang wujud daripada perubahan yang berlaku dalam keluarga tersebut. (Lembaran Kerja 1). Berbincang jawapan lembaran kerja 1. 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Contoh Aktiviti: Memaparkan gambar budak lelaki dan budak perempuan. Bersoal jawab tentang gambar yang dipaparkan. Menerangkan dengan lebih terperinci tentang perbezaan antara lelaki dan perempuan. Murid menyenaraikan perbezaan fizikal antara lelaki dan perempuan di dalam lembaran kerja 1.

STANDARD PEMBELAJARAN ahli dalam keluarga.

CATATAN/EMK
B3D5E1

18

2. Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal Cadangan EMK : perempuan dan lelaki 1. TMK

Standard Prestasi :
B3D6E1

19

2. Kesihatan mental, emosi dan sosial

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan di dalam aspek kesihatan

2.2.2 Menceritakan perbezaan diantara perawakan perempuan dan lelaki

Cadangan EMK: Kreatif Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS Kekeluargaan

STANDARD KANDUNGAN keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Nilai murni Standard Prestasi B3D6E1 Bahan bantu: 1. Kad cantuman gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK: kreatif nilai murni Standard Prestasi B6D2E1 B3D6E2 Bahan bantu: 1. Lembaran kerja. Cadangan EMK TMK Nilai Murni Standard Prestasi B4D4E1 B6D3E1

20

2. Kesihatan mental, emosi dan sosial Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan di dalam aspek kesihatan keluarga

2.2.3 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan. 2.2.4 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina

21

2. Kesihatan mental, emosi dan sosial Kekeluargaan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama 2.3.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada tuhan, diri, ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan

PK TAHUN 2 KSSR

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

22

2. Kesihatan mental, emosi dan sosial Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

Bahan bantu: 1. Kad imbas. 2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang Cadangan EMK tanpa membezakan individu Keusahawanan (EK 5) atau kumpulan seperti tidak Kreatif membuli dan menyakiti orang TMK lain. Standard Prestasi B6D3E1 B4D2E2 Bahan bantu: 1. Klip video Cadangan EMK Keusahawanan (Ek1-EK 5) Standard Prestasi B6D3E2 Bahan bantu: 1. Klip video 2. Lembaran kerja Cadangan EMK TMK Nilai Murni Standard Prestasi B3D7E1

23

2. Kesihatan mental, emosi dan sosial Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

24

3. Kesihatan persekitaran Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian

3.1.1 Mengenal pasti tanda-tanda konjunktivitis

PK TAHUN 2 KSSR

10

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Bahan bantu: 1. Kad gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Nilai Murni 2. Keusahawanan (EK1, EK2 dan EK5) Standard Prestasi :
B3D7E1 Bahan bantu: 1. Kad gambar 2. Lembaran

25

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.2 3.1.3

Menyatakan cara mengelak daripada jangkitan konjunktivitis. Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami konjunktivitis.

26

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.4

Mengenal penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, eczema dan alahan.

kerja. Cadangan EMK : 1. TMK 2. Nilai murni

Standard Prestasi :
B2D3E1 Bahan Bantu

1. Kad gambar 2. Lembaran kerja

PK TAHUN 2 KSSR

11

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU 27

FOKUS
Penyakit

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.5 Mengenal pasti tanda-tanda penyakit tidak berjangkit.

CATATAN/EMK Cadangan EMK : 1. TMK 2. Kreativiti 3. Nilai murni Standard Prestasi:


B5D4E2 Bahan Bantu

28

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.6

Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit.

1. Kad gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. TMK 2. Kreativiti 3. Nilai murni Standard Prestasi :
B5D4E2

29

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikosial dalam kehidupan seharian.

3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya dirumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Bahan bantu 1. Kad gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK : 1. TMK


2. Keusahawanan (EK1, EK2 dan EK5)

PK TAHUN 2 KSSR

12

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Standard Prestasi :


B3D8E1

30

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikosial dalam kehidupan seharian.

3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat.

Bahan bantu 1. Kad gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK : Kemahiran berfikir Standard Prestasi :
B3D8E1

31

3.Kesihatan persekitaran Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat

Bahan bantu 1. Kad gambar 2. Lembaran kerja Cadangan EMK : Kemahiran berfikir Standard Prestasi
B3D8E1

32

3. Kesihatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak

Bahan bantu: 1. Kad gambar 2. lembaran kerja Cadangan EMK :

PK TAHUN 2 KSSR

13

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS persekitaran Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

STANDARD PEMBELAJARAN selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

CATATAN/EMK 1. Nilai murni 2. TMK 3. Keusahawanan (EK1dan EK 5) Standard Prestasi


B3D8E2

33

3. Kesihatan persekitaran Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

Bahan bantu: 1. Kad gambar 2. lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Kemahiran berfikir 2. Nilai murni 3. TMK Standard Prestasi
B3D8E3

34

3.Kesihatan persekitaran Pertolongan cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak

3.3.1 Mengetahui situasi kecemasan

Bahan bantu: 1. Klip video kemalangan 2. lembaran kerja Cadangan EMK : 1. Kreativiti 2. Nilai murni 3. TMK

PK TAHUN 2 KSSR

14

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Standard Prestasi


B3D9E1 Bahan Bantu:

35

3.Kesihatan persekitaran Pertolongan cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak

3.3.2

Meminta bantuan berlaku kecemasan

1. Klip video, 2. lembaran kerja 3. kertas mahjong apabila Cadangan EMK :


Kemahiran Berfikir TMK Keusahawanan (EK1, EK2, EK3 dan EK5)

Standard Prestasi
B3D9E1

Bahan bantu 1. Kad gambar, 2. lembaran kerja 3. keratan akhbar * Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 2 KSSR

15

KSSR TAHUN 2 JPN SARAWAK

PK TAHUN 2 KSSR

16