REKODER

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
“Peneraju Pendidikan Negara”

PENJARIAN NOT A

0

2 1

Tangan kiri

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 26 Latihan 1 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 48 tu tu tud .

Lampiran 26 Latihan 2 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 49 tu tu tud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

Lampiran 26 Latihan 3 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 50 tu tu tu tud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

Lampiran 26 Latihan 4 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 51 tu tu tu tud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 26 Latihan 5 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 52 tu tu tu tud .

Lampiran 26 Latihan 6 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 53 tu tu tu tu tud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 27 Latihan 7 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 54 tu tu tu__ud .

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 27 Latihan 8 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 55 tu tu tud .

Lampiran 27 Latihan 9 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 56 tu tu tu tu__ud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 27 Latihan 10 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 57 tu tu tu tu__ud .

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11. Lampiran 27 Latihan 11 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 58 tu tu tu tu__ud .

Lampiran 27 Latihan 12 Langkah 1 Murid mendengar CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder CD 2 Track 59 tu tu tu tu tu__ud .REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT A Unit 11.

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” MELODI KAUNTER – NOT A CD 1 Track 17 Unit 11 : BUNGA RAYA .

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” MELODI KAUNTER – NOT A & B Unit 11 : APPLE-1 CD 1 Track 18 .

‘tu_’ disebut dipertengahan frasa 6.‘ tud atau ‘tu_ud’ disebut pada akhir frasa V V tu tu tu tu tu__ tu__ud tu tu tu tu tu__ tu__ud V V tu tu tu tu tu tu tu__ud tu tu tu tu tu tu tu__ud . Memainkan rekoder 4. Ambil nafas pada permulaan frasa bertanda V 5.Tepuk corak irama skor di bawah 2. Lampiran 28 Arahan : 1.REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT B & A V V CD 2 Track 60 tu__ tu__ tu tu tu__ud tu__ tu__ tu tu tu__ud Unit 12.Menyanyi dengan sebutan perlidahan 3.

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT B & A Unit 12. Lampiran 29 CD 2 Track 61 .

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” PERLIDAHAN DAN PENJARIAN NOT B & A UNIT 17 : BUAH TEMPATAN MALAYSIA CD 1 Track 25 Aktiviti: Memainkan not B dan A pada bar bertanda (*) bu tan ra sa si du ri an * * Bu ah ke Pu la san da ra pa tan .

REKODER KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH “Peneraju Pendidikan Negara” TEMPO CEPAT-LAMBAT-CEPAT UNIT 17 : BUAH TEMPATAN MALAYSIA CD 2 Track 83 Aktiviti: Memainkan not B pada bar bertanda (*) mengikut tempo cepat-lambat-cepat bu tan ra sa si du ri an * * Bu ah ke Pu la san da ra pa tan .