Anda di halaman 1dari 2

1.Menurut Sejarah Melayu, nama negeri Melaka diambil sempena nama A pokok B binatang C bunga D sungai 2.

Binatang apakah yang menendanganjing perburuan Parameswara hinggaterjatuh ke dalam sungai? A harimau B serigala C pelanduk D kambing 3. Parameswara berasal dari... A Siam B Temasik C Majapahit D Palembang 4. Semasa Parameswara melarikan diri ke Temasik negeri tersebut berada dibawah taklukan.... A Siam B British C Palembang D Tanah Melayu 5. Pembesar yang bertanggungjawab menjaga kebajikan para pedagang ialah A Laksamana B Shahbandar C Temenggung D Penghulu Bendahari 6. Sistem pentadbiran Melaka adalah berdasarkan... A. Sistem Demokrasi B. Sistem Pembesar Empat Segi C. Sistem Pembesar Empat Mata Angin D. Sistem Pembesar Empat Lipatan

7. Antara yang berikut, manakah bukan barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari China? A Teh B Beras C Tembikar D Kain sutera

8.* Kain * Tembaga * Minyak W angi Senarai di atas adalah barangan yang dibawa dari _________ ke Melaka. A Siam B India C China D Pulau Jawa 9. Di antara berikut, yang manakah bukan keistimewaan Melaka? A. Pokok bakau B. Banyak pelanduk putih C. Muara sungai yang dalam D. Terlindung daripada angin monsoon 10. Apakah langkah yang diambil oleh Parameswara dalam usaha menjamin keselamatan dan kemajuan Melaka? A. membina sebuah kubu pertahanan B .menjalinkan hubungan dengan negara China dan Siam C. menambah bilangan anggota tentera D. menawan lebih banyak negeri di sekitar Melaka

Anda mungkin juga menyukai