Anda di halaman 1dari 16

Profil Pelajar

1.0

Soalan Aneka Pilihan Merupakan satu teknik baru jika dibandingkan dengan teknik penyoalan secara terbuka. Senang ditadbir, keobjektifannya dari segi pemarkahan dan pengukuran. Tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari murid.

Menggalakkan pelajar meneka dalam usaha mencari jawapan betul.

Prinsip Penyediaan Soalan Aneka Pilihan Arahan perlu jelas, pilih jawapan yang paling tepat. Soalan dan jawapan padat, jelas ,tidak berbunga-bunga elak pelajar buang masa. Setiap jawapan pilihan ditulis dengan menarik dan jawapan adalah munasabah. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak , elak pelajar meneka. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara. Jawapan pilihan boleh disusun ikut abjad

2.1

ArasTaksonomi Domain Kognitif Bloom

Pengetahuan: Guru mengemukakan soalan-soalan yang hanya memerlukan murid mengingat kembali dan menyatakan semula keterangan atau fakta-fakta yang telah dipelajari.

Contoh kata tugas: bila, siapa , apa, di mana , terangkan, berapa.

Kefahaman: Guru mengemukakan soalan-soalan yang menguji pemahaman murid mengenai sesuatu perkara. Ia mengkehendaki murid membuat tafsiran, atau menghuraikan sesuatu yang dapat difahami. Contoh kata tugas : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan,huraikan dan seumpamanya.

Aplikasi: Guru mengemukakan soalan-soalan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari itu dan mencubakannya dalam satu situasi yang baru. Contoh kata tugas: bagaimana, gunakan, selesaikan, kelaskan, pilih, jelaskan

Analisis: Guru mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan para murid mengkaji bukti-bukti, mentafsir hasil, membuat huraian, mencerakinkan, menciri, dan mengatur serta melahirkan pemikiran mereka. Contoh kata tugas: bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan .

Sintesis: Guru mengemukakan soalan-soalan yang melibatkan seorang atau beberapa orang murid dalam aktiviti kreatif, mungkin mengenai satu situasi atau keadaan yang membawa kepada penyatuan beberapa idea.

Contoh kata tugas: kumpulkan, susunkan, gubahkan, selesaikan. Penilaian: Guru mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan murid memberi hujahhujah mengenai idea-idea dan kemudian memberi sebab-sebab untuk menyokong pertimbangan-pertimbangan mereka. Contoh kata tugas: nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan,bicarakan, buktikan.

3.1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PSV TAHUN 4 BIDANG MENGGAMBAR OBJEKTIF P / K A A S P JUMLAH ITEM 1

BIL

BENTUK SOALAN KEMAHIRAN Bahagian A

Unsur seni - warna

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Unsur seni - rupa Bahan seni -bahan kering Alat seni membancuh warna Menggambar- proses membuat kolaj Unsur seni campuran warna Unsur seni- garisan Unsur seni - garisan Unsur seni - jalinan Unsur seni - warna Menggambar- catan Menggambar - poster Menggambar teknik percikan Unsur seni - warna Tokoh seni tempatan Menggambar - cetakan Menggambar-kolaj Menggambar- alatan Menggambar -alatan Teknik catan

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

JUMLAH Soalan bahagian B BIL KEMAHIRAN 1. Menggambar - melukis 2. Menggambar- bahan untuk kolaj JUMLAH

JUMLAH 1 1 2

ARAS SOALAN OBJEKTIF Soalan 20 Mudah 7 Sederhana 7 Sukar 6 Jumlah 20

-------------------------------

UJIAN PASCA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 MASA: 1 JAM NAMA: _____________________________

---

100

TARIKH:________

Arahan: a. b.

Kertas ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan manakala Bahagian B mengandungi 2 soalan. Bulatkan jawapan yang betul untuk soalan objektif. Jawab semua soalan.

c. d.

BAHAGIAN A ( 80 % ) . 1. Warna asas terdiri daripada warna A B C D Ungu, biru, merah Merah, biru, kuning Hijau, merah, kuning Jingga, merah, kuning

2. Diantara berikut yang manakah bukan rupa geometri A B

3. Bahan kering ini digunakan untuk mewarna kecuali A B C D pensel warna krayon pastel warna air

4. Apakah alat yang sesuai untuk membancuh warna A berus + air

B C D

air + palet berus + palet lilin + air

5. Proses membuat kolaj ialah A B C D memilih bahan, memotong, menyusun, menampal memotong, memilih bahan, menyusun, menampal memilih bahan, menyusun, memotong, menampal memilih bahan, memotong, menampal, menyusun

6. Apakah warna yang terhasil daripada campuran warna kuning + biru A B C D Unggu Hijau Kuning Jingga

7. Garisan jarang menimbulkan ton

A B

malam ruang

C D

gelap cerah

8.

Jenis garisan manakah sesuai untuk digunakan untuk melukis daun pokok kelapa . A. ----- ---B. C. ^^^^^^^ D.

9.

Jalinan pada buah berikut dapat disentuh kecuali.. A. B. C. D. buah durian buah tembikai buah rambutan buah nangka

10.

Campuran dua warna asas akan menghasilkan .... A. B. C. D. warna air warna asas warna tertier warna sekunder

11.

Dalam menghasilkan sebuah catan alat atau bahan yang manakah tidak digunakan A. B. C. D. berus palet pensel warna warna air

12.

Warna yang manakah sesuai sesuai untuk poster yang bertemakan kebakaran?

A. B. C. D. 13.

jingga unggu hijau biru

Percikan ialah satu teknik... A. B. C. D. memercikkan warna air ke atas permukaan yang rata melukis dengan mencalarkan permukaan lembut dengan benda tajam mengecap dengan bahan semula jadi mencetak imej atas permukaan rata

14.

Warna yang cerah dan terang dapat menimbulkan perasaan I II III IV A. B. C. D. riang muram sunyi senang hati I dan II I dan III I dan IV I,III dan IV

15.

Di antara berikut siapakah pelukis tempatan A. B. C. D. Syed Sheikh Muzaffar Syed Ahmad Jamal Jamal Abdillah Mukhtar Dahari

16.

Sekiranya Ali menggunakan ubi kentang sebagai blok cetakan. Apakah yang perlu dilakukan dengan ubi kentang itu? A. B. C. D. menggelek menggunting mengukir menggosok

17.

Bahan terbuang yang boleh menghasilkan teknik kolaj kecuali A. B. C. D. jenis kekacang kertas perca kain botol

18.

Bahan yang digunakan untuk mengguris pasu tanah liat A. B. C. D. lidi buku daun pemadam

19.

Alatan apakah yang digunakan untuk memotong I II III A. B. C. D. gunting straw pisau I dan II I dan III II dan III I, II dan III

20.

Teknik catan basah atas kering bermakna A. B. C. D. warna air disapu atas permukaan basah pensel warna disapu pada permukaan basah warna air disapu atas permukaan kering cat disapu pada permukaan basah

BAHAGIAN B ( 20 % ) Jawab soalan semua soalan di bawah.

1. Lukis seekor kucing menggunakan bentuk di bawah.

2. Nyatakan 5 bahan terbuang yang boleh menghasilkan kolaj.

i.

---------------------------------------------------

ii.

-------------------------------------------------

iii.

---------------------------------------------------

iv.

--------------------------------------------------

v.

--------------------------------------------------

SKEMA JAWAPAN 1. 2. 3. 4. 5. B A D C A

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C D B B D C A D C D B D A B C

Skema Soalan subjektif

1.. Lukis seekor kucing menggunakan bentuk di bawah.

2. Nyatakan 5 bahan terbuang yang boleh menghasilkan kolaj.

i.

Perca kain---------------------------------------------------

Ii

kertas majalah-------------------------------------------------

ii.

Tudung botol ---------------------------------------------------

iii.

Jenis kekacang--------------------------------------------------

iv.

Kulit kerang/ lala--------------------------------------------------

2.