PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Sejajar dengan itu. kreatif dan inovatif.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian. RASIONAL MMI 2. berkongsi bersama dalam membuat keputusan. 2. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. 2. 1. 2. 2.7 Di samping itu.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Muka Surat 2 / 19 . memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics). guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.

dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas.8 Pada 18 Disember 2012. PPD. JPN. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. 2. 2. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. guru dan pemimpin sekolah.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. guru mengajar dan murid belajar. 2. 2. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. JPN.6 Bahagian.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. Muka Surat 3 / 19 . dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Muka Surat 4 / 19 . 4. 4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4. 4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. JPN.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.3 Bahagian. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.

6.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.3 Meningkatkan profesionalisme guru.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. dan sekolah.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian. 6. 6.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. 5. . JPN.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6. 6. PPD. Muka Surat 5 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. KEPENTINGAN MMI 5.

PERANAN JPN 8. 7.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.1 Urus setia MMI peringkat negeri. 8. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 8. 8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Muka Surat 6 / 19 .2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 8. 7.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.

9. 9. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.1 Urus setia MMI peringkat PPD.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah. PERANAN PPD 9. 9. 8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb. 9.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. Muka Surat 7 / 19 . kepada urus setia SOP. 9. 9.2 Pemantauan terhadap semua sekolah.

8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. Muka Surat 8 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. 10.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP. 10.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E. 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb. PERANAN SEKOLAH 10.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 10. 10. 10.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. 10.

Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. PANDUAN UMUM SEKOLAH 11.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah. 11. Meningkatkan kompetensi guru. 11.2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Muka Surat 9 / 19 .

melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. 12.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi. Meningkatkan keberhasilan murid.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. 12.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. RUMUSAN 12. 12. 12. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.

12. Muka Surat 11 / 19 . Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual.

 Rekod guru ganti yang sistematik.  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.  Penyediaan bilik transit/khas.  Subjek & tahun/tingkatan setara.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Penyediaan profil guru.  Kelas gabung yang signifikan.  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti. Muka Surat 12 / 19 .  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.

 Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG). Muka Surat 13 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.

kemahiran dan sahsiah.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Latihan untuk memotivasi guru.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Instrumen pemantauan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion. Muka Surat 15 / 19 .

 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi. Muka Surat 16 / 19 .  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Pendekatan Lesson Study.

 Guru mengajar subjek mengikut opsyen.  Sistem pemantauan.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee). Muka Surat 17 / 19 .  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.

menulis.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.Self Acces Learning (SAL).  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Modul untuk guru ganti. Muka Surat 18 / 19 .  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah. dan mengira.  Meningkatkan keberhasilan murid.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).  Modul pembelajaran.  Post Mortem.  Coaching and Mentoring.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Audit akademik.  Pencerapan PdP.  Autoriti .  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Bengkel pemantapan headcount.  Pemantauan status kehadiran guru.

Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Data SAPS. Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik. Contoh.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Muka Surat 19 / 19 .

LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. .LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2. *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. Guru Bil.

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) .LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : ……………………………………………………. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) . Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ……………………………………………….

. % Sebab Tidak Hadir .. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = ……..LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : ………………………………………………………………….

sabian@moe.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.gov.gov.ismail@moe.gov.gov.abu@moe.johan@moe. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.idris@moe.ismail@moe.gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.my .gov.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful