PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics).1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. Muka Surat 2 / 19 . 2. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.7 Di samping itu. 2.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. Sejajar dengan itu. kreatif dan inovatif.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. berkongsi bersama dalam membuat keputusan.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. 1. RASIONAL MMI 2. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 2.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. 2.

2. 2.8 Pada 18 Disember 2012. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. 2. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. JPN. guru dan pemimpin sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. guru mengajar dan murid belajar. Muka Surat 3 / 19 . JPN. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid.6 Bahagian. PPD. 2. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional.

4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan. 4. JPN.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Muka Surat 4 / 19 . 4.3 Bahagian. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. 4. 4.

2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6. KEPENTINGAN MMI 5.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5. .4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. 6. Muka Surat 5 / 19 .2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi. 5. PPD.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. dan sekolah. JPN.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. 6. 6.3 Meningkatkan profesionalisme guru. 6.

7. Muka Surat 6 / 19 . 8. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. 7. PERANAN JPN 8.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 8.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7. 8.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.1 Urus setia MMI peringkat negeri. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah).3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN. 8.

  Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.1 Urus setia MMI peringkat PPD. 9.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb.2 Pemantauan terhadap semua sekolah. PERANAN PPD 9. kepada urus setia SOP.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. Muka Surat 7 / 19 . 9. 8. 9.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN. 9. 9. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 9.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

10.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). PERANAN SEKOLAH 10.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. 10. 10. 10. Muka Surat 8 / 19 . 10. 10. 10.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.

3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan. Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. 11. 11. PANDUAN UMUM SEKOLAH 11. Meningkatkan kompetensi guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). Muka Surat 9 / 19 .

Meningkatkan keberhasilan murid. RUMUSAN 12.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 . 12. 12. 12. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia. 12. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun.

12.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah. Muka Surat 11 / 19 . Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

 Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Penyediaan bilik transit/khas. Muka Surat 12 / 19 .  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Penyediaan profil guru.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Subjek & tahun/tingkatan setara.  Kelas gabung yang signifikan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.

 Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah. Muka Surat 13 / 19 .  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.

 Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Instrumen pemantauan.  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.  Latihan untuk memotivasi guru.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). kemahiran dan sahsiah.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.

Muka Surat 15 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion.

 Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching. Muka Surat 16 / 19 .  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Memantapkan refleksi kendiri guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Pendekatan Lesson Study.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.

Muka Surat 17 / 19 .  Sistem pemantauan.  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.

 Modul untuk guru ganti.  Pencerapan PdP.  Modul pembelajaran.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+. Muka Surat 18 / 19 .  Coaching and Mentoring. dan mengira.  Bengkel pemantapan headcount.  Autoriti .Self Acces Learning (SAL).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Audit akademik.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Post Mortem.  Meningkatkan keberhasilan murid. menulis.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Pemantauan status kehadiran guru.

Data SAPS. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Muka Surat 19 / 19 .  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Contoh. Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik.

Guru Bil. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP.LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. . Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2.

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) . Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : …………………………………………………….

Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ………………………………………………. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) . Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP.

Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = …….... % Sebab Tidak Hadir .LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : ………………………………………………………………….

ismail@moe.idris@moe.johan@moe.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.gov.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.sabian@moe.gov. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.gov.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.abu@moe.gov.gov.gov.my .ismail@moe.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful