PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian. RASIONAL MMI 2. kreatif dan inovatif. 2.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM.7 Di samping itu. 2. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. 1. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Sejajar dengan itu. 2. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. 2.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Muka Surat 2 / 19 . memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics). berkongsi bersama dalam membuat keputusan.

2.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN. 2. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. guru mengajar dan murid belajar. Muka Surat 3 / 19 . 2. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. JPN.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah.6 Bahagian. 2. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. guru dan pemimpin sekolah. JPN.8 Pada 18 Disember 2012. PPD.

4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. Muka Surat 4 / 19 . 4. 4.3 Bahagian.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. 4. JPN.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.

6. 6.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN. dan sekolah. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. KEPENTINGAN MMI 5.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.3 Meningkatkan profesionalisme guru. 5. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Muka Surat 5 / 19 . .1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. PPD. JPN. 6.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. 6.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.

3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 7.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 7. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan. 8. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.1 Urus setia MMI peringkat negeri.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. Muka Surat 6 / 19 . PERANAN JPN 8.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7. 8. 8. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). 8.

Muka Surat 7 / 19 .5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 9. 9.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb.1 Urus setia MMI peringkat PPD. 9.2 Pemantauan terhadap semua sekolah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb. 9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 8.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah. 9. kepada urus setia SOP. PERANAN PPD 9.

1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. 10. Muka Surat 8 / 19 . 10. 10.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 10.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb. 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. PERANAN SEKOLAH 10.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E. 10. 10.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

PANDUAN UMUM SEKOLAH 11.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Muka Surat 9 / 19 . Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi. 11.2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. 11. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah. Meningkatkan kompetensi guru.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.

RUMUSAN 12. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 . 12.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. 12.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028. 12. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah. 12. Meningkatkan keberhasilan murid.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. 12.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah. Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. Muka Surat 11 / 19 .

 Penyediaan bilik transit/khas.  Penyediaan profil guru.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Kelas gabung yang signifikan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Muka Surat 12 / 19 .  Subjek & tahun/tingkatan setara.  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.

 Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung. Muka Surat 13 / 19 .  Pemantauan LDP secara berkesan.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.

 Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Latihan untuk memotivasi guru.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Instrumen pemantauan.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 . kemahiran dan sahsiah.  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion. Muka Surat 15 / 19 .

Muka Surat 16 / 19 .  Pendekatan Lesson Study.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Memantapkan refleksi kendiri guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.

 Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen. Muka Surat 17 / 19 .  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).  Sistem pemantauan.  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.

menulis.  Audit akademik.  Autoriti .  Modul pembelajaran.  Pencerapan PdP.  Bengkel pemantapan headcount.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.  Pemantauan status kehadiran guru.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Modul untuk guru ganti.Self Acces Learning (SAL).  Post Mortem.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Coaching and Mentoring. dan mengira.  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Meningkatkan keberhasilan murid. Muka Surat 18 / 19 .

 Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid. Data SAPS. Muka Surat 19 / 19 . Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Contoh.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Koakademik / Kelab dan Persatuan.

LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. . *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP.LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. Guru Bil. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2.

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) . KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : ……………………………………………………. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ………………………………………………. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) . Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP.

..LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : …………………………………………………………………. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = …….. % Sebab Tidak Hadir .

my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.gov.sabian@moe.my .gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.gov.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.abu@moe. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.ismail@moe.gov.idris@moe.gov.ismail@moe.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.gov.johan@moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful