P. 1
PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL.pdf

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL.pdf

|Views: 4|Likes:
Dipublikasikan oleh Abg Djzulkiman Abg Ullie

More info:

Published by: Abg Djzulkiman Abg Ullie on Apr 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

RASIONAL MMI 2.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. 1.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. berkongsi bersama dalam membuat keputusan. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics).3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. Sejajar dengan itu. kreatif dan inovatif.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. 2. Muka Surat 2 / 19 .1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 2.7 Di samping itu. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 2. 2.

6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. 2. Muka Surat 3 / 19 . JPN.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. guru dan pemimpin sekolah. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. PPD. 2. JPN.6 Bahagian. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. 2. guru mengajar dan murid belajar.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas.8 Pada 18 Disember 2012. 2.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.3 Bahagian. 4. 4.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. 4. Muka Surat 4 / 19 . JPN. 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI.

KEPENTINGAN MMI 5. .4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6. 6. dan sekolah. Muka Surat 5 / 19 .1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.3 Meningkatkan profesionalisme guru. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 5.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5. 6.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. PPD.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun. JPN. 6.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. 6.

PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7. 8.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). 7.1 Urus setia MMI peringkat negeri. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 7. Muka Surat 6 / 19 .3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 8. 8. PERANAN JPN 8.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7.

9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.2 Pemantauan terhadap semua sekolah.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah. 9. Muka Surat 7 / 19 .5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb. 9.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb. 9. kepada urus setia SOP. PERANAN PPD 9.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.1 Urus setia MMI peringkat PPD. 8.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN. 9. 9.

2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 10. Muka Surat 8 / 19 . 10.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 10. 10. 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. 10.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. PERANAN SEKOLAH 10. 10.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E.

Muka Surat 9 / 19 .1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. PANDUAN UMUM SEKOLAH 11. 11. Meningkatkan kompetensi guru.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. 11.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.

1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. 12. RUMUSAN 12.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. Meningkatkan keberhasilan murid. 12. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi. 12. 12. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 .

Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. 12. Muka Surat 11 / 19 .5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah.

Muka Surat 12 / 19 .  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Subjek & tahun/tingkatan setara.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Penyediaan profil guru.  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.  Kelas gabung yang signifikan.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Penyediaan bilik transit/khas.

 Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah. Muka Surat 13 / 19 .  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.

 Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Latihan untuk memotivasi guru.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Instrumen pemantauan.  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. kemahiran dan sahsiah.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion. Muka Surat 15 / 19 .

 Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Pendekatan Lesson Study.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP. Muka Surat 16 / 19 .  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Perkongsian amalan terbaik PdP.

Muka Surat 17 / 19 .  Sistem pemantauan.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Audit akademik.  Autoriti .Self Acces Learning (SAL).  Coaching and Mentoring.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Modul pembelajaran.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum. Muka Surat 18 / 19 .  Pemantauan status kehadiran guru.  Modul untuk guru ganti.  Meningkatkan keberhasilan murid.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).  Post Mortem. menulis.  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca. dan mengira.  Pencerapan PdP.  Bengkel pemantapan headcount.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .

Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Data SAPS.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Muka Surat 19 / 19 . Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Contoh.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam.

Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2.LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. Guru Bil. . *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP.

31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) . Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : …………………………………………………….

LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.

Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP. Lelong waktu/jadual anjal/sistem set. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) .LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ……………………………………………….

. % Sebab Tidak Hadir .LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : ………………………………………………………………….. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = ……..

my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.abu@moe.johan@moe.gov.gov.gov.gov.gov.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.ismail@moe.sabian@moe.my .ismail@moe.idris@moe.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->