PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

RASIONAL MMI 2.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar. 2. 2. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. kreatif dan inovatif. 1. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics). Muka Surat 2 / 19 . 2.7 Di samping itu.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. 2. berkongsi bersama dalam membuat keputusan. Sejajar dengan itu.

PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. guru mengajar dan murid belajar.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. 2.6 Bahagian. JPN. 2.8 Pada 18 Disember 2012.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. PPD. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. 2. Muka Surat 3 / 19 . satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. JPN. 2. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. guru dan pemimpin sekolah.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN.

2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. Muka Surat 4 / 19 . 4.3 Bahagian. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4. 4. 4. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan. 4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. JPN.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3.

6. 6.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian. 6.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. dan sekolah. .3 Meningkatkan profesionalisme guru. PPD. KEPENTINGAN MMI 5.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. Muka Surat 5 / 19 . Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 6. JPN.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN.

2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 8. 8.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 7. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7.1 Urus setia MMI peringkat negeri. 7. Muka Surat 6 / 19 . 8. PERANAN JPN 8. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). 8.

Muka Surat 7 / 19 . 9. 9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.2 Pemantauan terhadap semua sekolah. 9.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN. 9.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. kepada urus setia SOP. 8.1 Urus setia MMI peringkat PPD.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9. PERANAN PPD 9. 9.

10.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. PERANAN SEKOLAH 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. 10.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. 10. 10. 10. Muka Surat 8 / 19 . 10.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E.2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 10.

2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. PANDUAN UMUM SEKOLAH 11. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah. Muka Surat 9 / 19 .1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan. 11.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. 11. Meningkatkan kompetensi guru.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.

2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. 12. 12. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 . RUMUSAN 12. 12. Meningkatkan keberhasilan murid. 12.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah. Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. 12. Muka Surat 11 / 19 .

 Subjek & tahun/tingkatan setara.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Penyediaan profil guru.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Penyediaan bilik transit/khas.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Kelas gabung yang signifikan.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti. Muka Surat 12 / 19 .  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.

 Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Pemantauan yang berkala dan sistematik. Muka Surat 13 / 19 .  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.

 Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Instrumen pemantauan.  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Latihan untuk memotivasi guru.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan. kemahiran dan sahsiah.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.

Muka Surat 15 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion.

 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Pendekatan Lesson Study.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP. Muka Surat 16 / 19 .  Perkongsian amalan terbaik PdP.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

 Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi. Muka Surat 17 / 19 .  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.  Sistem pemantauan.  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.

 Bengkel pemantapan headcount.  Modul pembelajaran.  Pemantauan status kehadiran guru.  Post Mortem.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Coaching and Mentoring.Self Acces Learning (SAL).  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Meningkatkan keberhasilan murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Audit akademik.  Modul untuk guru ganti.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi. menulis.  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Pencerapan PdP.  Autoriti . dan mengira. Muka Surat 18 / 19 .  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).

 Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam. Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Contoh. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Data SAPS. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Muka Surat 19 / 19 .Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah.

LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. . *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP. Guru Bil.

31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : ……………………………………………………. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) .

KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

Lelong waktu/jadual anjal/sistem set. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) .LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ……………………………………………….

.LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : ………………………………………………………………….. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = …….. % Sebab Tidak Hadir .

Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.gov.idris@moe.gov.sabian@moe.gov.johan@moe.abu@moe.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.ismail@moe.gov.ismail@moe.my .gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful