PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

2.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.7 Di samping itu. Sejajar dengan itu. berkongsi bersama dalam membuat keputusan. 2. Muka Surat 2 / 19 . kreatif dan inovatif. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics).6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. 1. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. 2.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 2. RASIONAL MMI 2. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah.

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. guru mengajar dan murid belajar. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. PPD. 2. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. 2.6 Bahagian. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. JPN. 2. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. JPN.8 Pada 18 Disember 2012. guru dan pemimpin sekolah. Muka Surat 3 / 19 . 2. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid.

2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Muka Surat 4 / 19 . 4. 4. 4. 4. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.3 Bahagian. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4. JPN.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI.

KEPENTINGAN MMI 5. 6.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun. Muka Surat 5 / 19 .1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. 6. JPN. PPD.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. .1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian. dan sekolah.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN. 5. 6. 6.3 Meningkatkan profesionalisme guru. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6.

8. PERANAN JPN 8. 7. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah).4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 8.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 8.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN. 7.1 Urus setia MMI peringkat negeri.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan. 8.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. Muka Surat 6 / 19 .2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7.

PERANAN PPD 9. 9. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 9.2 Pemantauan terhadap semua sekolah. 9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9. 9.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.1 Urus setia MMI peringkat PPD. 8.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb. 9.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN. Muka Surat 7 / 19 .3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah. kepada urus setia SOP.

2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi).5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. 10. 10.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. 10.3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah. Muka Surat 8 / 19 . 10. 10. PERANAN SEKOLAH 10. 10.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 10.

Muka Surat 9 / 19 . PANDUAN UMUM SEKOLAH 11.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi. Meningkatkan kompetensi guru. 11.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi. 11.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.

Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. 12.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah. 12. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. RUMUSAN 12. Meningkatkan keberhasilan murid.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. 12. 12.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional.

12.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. Muka Surat 11 / 19 . Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah.

 Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.  Rekod guru ganti yang sistematik.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Penyediaan bilik transit/khas.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Kelas gabung yang signifikan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. Muka Surat 12 / 19 .  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Subjek & tahun/tingkatan setara.  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.  Penyediaan profil guru.

 Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Kerjaya secara in-situ di sekolah.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional.  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung. Muka Surat 13 / 19 .

 Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). kemahiran dan sahsiah.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Latihan untuk memotivasi guru.  Instrumen pemantauan.  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.

Muka Surat 15 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion.

 Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Pendekatan Lesson Study.  Menyediakan ekosistem Learning is fun. Muka Surat 16 / 19 .  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.

 Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.  Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan). Muka Surat 17 / 19 .  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru.  Sistem pemantauan.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).

 Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Post Mortem.  Modul untuk guru ganti. Muka Surat 18 / 19 . dan mengira.Self Acces Learning (SAL).  Coaching and Mentoring.  Meningkatkan keberhasilan murid.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Pencerapan PdP.  Modul pembelajaran.  Bengkel pemantapan headcount. menulis.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah.  Pemantauan status kehadiran guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Autoriti .  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Audit akademik.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA).  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.

 Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam. Contoh.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Muka Surat 19 / 19 . Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Koakademik / Kelab dan Persatuan. Data SAPS.

LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP. Guru Bil. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. *Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. .

31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) . KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : …………………………………………………….

LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI). Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) . 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.

LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ………………………………………………. Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP. Lelong waktu/jadual anjal/sistem set. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) . KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1.

. % Sebab Tidak Hadir . Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = …….LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : …………………………………………………………………...

ismail@moe.abu@moe.gov.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.sabian@moe.my .ismail@moe.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar. Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.gov.gov.gov.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.idris@moe.gov.gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.johan@moe.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.