P. 1
PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL.pdf

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL.pdf

|Views: 4|Likes:
Dipublikasikan oleh Abg Djzulkiman Abg Ullie

More info:

Published by: Abg Djzulkiman Abg Ullie on Apr 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, DAN SEKOLAH

1.

LATAR BELAKANG

1.1

Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah.

1.2

Panduan

ini diharapkan dapat membantu Bahagian, JPN, PPD,

pemimpin sekolah, dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.

1.3

Bahagian, JPN, PPD, dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru.

1.4

MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.

1.5

Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah.

Muka Surat 1 / 19

RASIONAL MMI 2. 2.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. 2. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. berkongsi bersama dalam membuat keputusan.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Muka Surat 2 / 19 . Sejajar dengan itu. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics).4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian.7 Di samping itu. 1. 2. 2. kreatif dan inovatif. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1.

2. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. JPN. Muka Surat 3 / 19 . 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN. 2. PPD. guru mengajar dan murid belajar.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. guru dan pemimpin sekolah.6 Bahagian.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. JPN. 2. 2. PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid.8 Pada 18 Disember 2012.

1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. Muka Surat 4 / 19 . 4.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. JPN. 4. 4. 4.3 Bahagian.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.

Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 5.4 Penjajaran semula dengan usaha penambahbaikan terhadap pelaksanaan MMI di JPN.2 Menyediakan laporan program dan aktiviti yang melibatkan guru dan murid seperti Lampiran A serta melaporkan status pelaksanaan MMI dalam Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebanyak enam kali dalam masa setahun.3 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelan tindakan MMI di JPN. . dan sekolah. 6. KEPENTINGAN MMI 5. PPD.  Visi – Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang  Misi – Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 5. PERANAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) – SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN (SOP) 6.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 5.3 Meningkatkan profesionalisme guru. 6. 6. 6. Muka Surat 5 / 19 . JPN.2 Memastikan masa instruksional murid di sekolah dilindungi.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.1 Merealisasikan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Menyediakan panduan pelaksanaan MMI yang jelas kepada Bahagian.

7. PERANAN JPN 8.1 Urus setia MMI peringkat negeri. Labuan dan Putrajaya pemantauan terus ke semua sekolah). 8.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan Jabatan yang dipengerusikan oleh Pengarah JPN.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.3 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 8.2 Menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A dan menghantarnya kepada urus setia MMI SOP pada setiap 7hb. 7. PERANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM 7. 8.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. Muka Surat 6 / 19 . 8.2 Pemantauan terhadap semua PPD (kecuali Perlis.1 Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Latihan yang dilaksanakan perlu mengambil kira kepentingan MMI dan memastikan pergerakan guru keluar dari sekolah dapat diminimumkan.

9. 9. 9.   Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN B dihantar setiap 7hb. 8.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 8.4 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI JPN pada setiap 5hb. 9.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 9. PERANAN PPD 9. kepada urus setia SOP.2 Pemantauan terhadap semua sekolah. Muka Surat 7 / 19 . 9.3 Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.5 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN C dihantar setiap 5hb kepada urus setia JPN. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah.1 Urus setia MMI peringkat PPD.6 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

2 Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi).3 Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah. Muka Surat 8 / 19 . 10. 10.7 Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D setiap 2hb kepada urus setia MMI PPD. 10.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 10. PERANAN SEKOLAH 10. 10.6 Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A serta menghantar kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.5 Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP. 10.1 Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid.4 Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E. 10.8 Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian. 10.

PANDUAN UMUM SEKOLAH 11. Meningkatkan kompetensi guru.   Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).2 Kepimpinan Instruksional (Rujuk LAMPIRAN 2)   Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.1 Pemimpin Sekolah (Rujuk LAMPIRAN 1)  Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan. 11. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah. Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan. Muka Surat 9 / 19 . 11.3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk LAMPIRAN 3)    Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

12.1 Semua warga KPM seharusnya membudayakan MMI sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan (Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional. Semoga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara dapat dicapai khususnya berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa menjelang 2028.2 Pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah perlu ditingkatkan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. Meningkatkan keberhasilan murid. 12. 12. RUMUSAN 12. melatih semula dan meningkatkan Muka Surat 10 / 19 .4 Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun. 12. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Guru Mengajar dan Murid Belajar) bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan Malaysia.4 Murid Belajar (Rujuk LAMPIRAN 4)    Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah.3 Diharapkan MMI yang berkesan akan dapat dicapai apabila pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah.

12. Muka Surat 11 / 19 .5 Semua pihak perlu terlibat dan memainkan peranan masing-masing dengan mengambil tindakan dan inisiatif dalam memastikan amalan MMI dipraktiskan di sekolah.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. Ini sudah pasti dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

 Rekod guru ganti yang sistematik.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Pentadbir : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah  Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.  Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.  Pengagihan waktu mata pelajaran perlu seimbang antara guru dan ada waktu senggang antara waktu PdP.  Membina dan mematuhi jadual aktiviti kokurikulum sekolah di luar waktu PdP.  Penyediaan bilik transit/khas.  Memantapkan penyediaan jadual waktu atau jadual ganti.  Melaksanakan pengagihan waktu PdP mengikut pekeliling dan buku panduan sedia ada. Muka Surat 12 / 19 .  Jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dibuat dengan teliti.  Penanda arasan amalan terbaik jadual waktu/jadual ganti.  Menyediakan jadual guru ganti yang yang adil untuk semua guru dan berkesan.  Kelas gabung yang signifikan.  Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).  Taklimat/bengkel pengurusan jadual waktu kepada semua guru.  Penyediaan profil guru.  Subjek & tahun/tingkatan setara.

 Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.  Pemantauan yang berkala dan sistematik.  Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.  Kursus secara e-Pembelajaran di luar waktu sekolah.  Melaksanakan pengoperasian LDP secara School Based.  Tiada pengasingan antara pentaksiran dengan PdP yang berlangsung.  Pencerapan klinikal oleh pentadbir sekolah.  Pelaksanaan aktiviti kokurikulum hendaklah seiring/ mengambil kira kandungan kurikulum.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Merancang takwim yang lengkap untuk semua aktiviti kokurikulum bagi melindungi masa intruksional. Muka Surat 13 / 19 .  Permohonan dan pelaporan kursus melalui sistem online – (e-SPLG).  Pengetua/Guru Besar dan guru mematuhi pelan pelaksanaan PBS.  Mengadakan kursus dan bengkel pelaksanaan aktiviti kokurikulm seboleh-bolehnya tidak melibatkan masa PdP.  Pemantauan LDP secara berkesan.  Kerjaya secara in-situ di sekolah.

 Membangun kompetensi guru dalam aspek pengetahuan.  Kursus Kepimpinan Instruksional.  Mengenal pasti gangguan instruksional di sekolah  Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan Kepimpinan Instruksional yang standard.  Membudayakan Kepimpinan Melalui Teladan.  Sentiasa merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.  Program Penanda arasan Muka Surat 14 / 19 .  Memperkasakan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Pengurusan Panitia Sekolah.  Perkongsian amalan terbaik PdP. kemahiran dan sahsiah.  Pemantauan pelaksanaan MMI di sekolah.  Instrumen pemantauan.  Memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.  CPD untuk mempertingkatkan kualiti PdP guru.  Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan).  Amalkan SOP (Standard Operational Procedure).Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Kepimpinan Instruksional  Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.  Latihan untuk memotivasi guru.  Mewujudkan budaya kepimpinan yang fleksibel dan berkesan.

Muka Surat 15 / 19 .Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Program Immersion.

 Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.  Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah (School Based).  Perkongsian amalan terbaik PdP.  Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid. Muka Surat 16 / 19 .  Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP.  Pendekatan Lesson Study.  Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 Guru: Keberkesanan Guru Mengajar  Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.  Mengamalkan team teaching/ collaborative teaching.  Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan.  Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP.  Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY.  Mempelbagaikan kemahiran generik mengikut tahap murid.  Menyediakan ekosistem Learning is fun.  Membudayakan inovasi dan kreativiti.  Memantapkan refleksi kendiri guru.  Penggunaan ICT sebagai medium mengajar.

 Kursus Kompetensi dan Kursus Pedogogi.  Sistem pemantauan.  Guru mengajar subjek mengikut opsyen.  Rekod guru bercuti / akan bercuti.  Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Meningkatkan kompetensi guru. Muka Surat 17 / 19 .  Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan).  Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (MentorMentee).  Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard yang ditetapkan.

Self Acces Learning (SAL).  Modul untuk guru ganti. menulis.  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.  Kaedah yang sistematik bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas membaca.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 4 Murid Belajar  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.  Menggunakan kepakaran SIPartner dan SISC+.  Post Mortem.  Meningkatkan keberhasilan murid.  Mengadakan stesen pembelajaran di setiap sekolah. dan mengira.  Menjalankan pemerhatian mengejut (MBWA). Muka Surat 18 / 19 .  Mengupayakan bakat dan potensi diri murid secara optimum.  Pemantauan status kehadiran guru.  Bengkel pemantapan headcount.  Pencerapan PdP.  Membudayakan Pembelajaran Akses Kendiri .  Coaching and Mentoring.  Audit akademik.  Modul pembelajaran.  Autoriti .

Koakademik / Kelab dan Persatuan.Penggunaan bilik-bilik khas / makmal / persekitaran sekolah. Muka Surat 19 / 19 . Contoh.  Guru Penyayang / Sekolah Penyayang. Naik taraf bilik-bilik khas dengan kemudahan dan kelengkapan PdP yang menarik. Data SAPS.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia  Pembelajaran di luar bilik darjah.  Memperkasakan dan meningkatkan keberkesanan: Program Nilam. Pengiktirafan dan ganjaran atas potensi murid.

*Diisi oleh Bahagian/JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia diperingkat masing-masing. LDP PPD 14 – 15 Januari 20 orang LDP telah dilaksanakan dalam waktu PdP. .LAMPIRAN A LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Bil Contoh : 1. LDP Program/ Aktiviti Bahagian/ JPN/ PPD Tarikh dan Masa Penglibatan Catatan Bil. Murid BPG 12 – 13 Januari 20 orang 10 orang LDP dilaksanakan minggu pada hujung Contoh : 2. Guru Bil.

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh JPN dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pejabat TKPPM SOP) . 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.LAMPIRAN B LAPORAN PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) JPN : ……………………………………………………. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).

Latihan Kepimpinan Instruksional kepada pemimpin sekolah (Pengetua dan Pemimpin Pertengahan). Contoh : Membangun kapasiti Kepimpinan Instruksional (KI).LAMPIRAN C LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD : ……………………………………………………………. KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. 31 Mac 2013 JPN Selepas (Capai) Pemimpin sekolah tidak dapat melestarikan amalan kepimpinan instruksional di sekolah. Membangunkan atau menggunakan Modul Latihan KI yang standard Isu Penyelesaian Seterusnya 13 orang 8 orang pemimpin telah terima instruksional latihan baharu sekolah belum terima latihan *Diisi oleh PPD dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di JPN) .

KPI Bil Fokus Pelan Tindakan Tarikh Pelaksanaan Sebelum (TOV) 1. Contoh : Penyediaan Waktu Jadual Menyediakan jadual guru ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan 31 Disember 2012 50% guru ganti tidak menjalan PdP JPN Selepas (Capai) 100% Guru ganti kurang menjalankan berkesan menjalankan PdP PdP.LAMPIRAN D LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) SEKOLAH : ………………………………………………. Isu Penyelesaian Seterusnya *Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD) . Lelong waktu/jadual anjal/sistem set.

LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DALAM BILIK DARJAH Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN / TINGKATAN : ……………………… Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) SEKOLAH : …………………………………………………………………. Catatan Guru Mata Pelajaran (Tandatangan) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) Waktu Guru Ganti (Tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kehadiran Guru Mata Pelajaran RUMUSAN ………/……… = ……. % Sebab Tidak Hadir ....

Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : jafri.gov.sabian@moe.ismail@moe.abu@moe.my Mohd Saifulnizal bin Sabian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845069 E-mel : saiful.gov.gov.my Rose Lina binti Ismail Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Tel : 03-88845165 E-mel : rose.my Anuar Adnan bin Ismail Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Tel : 03-83217538 E-mel : anuar.my Ahmad Faris bin Johan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849344 E-mel : faris.gov.my Abrar bin Idris Bahagian Pendidikan Islam Tel : 03-83217371 E-mel : abrar.SEGALA MAKLUMAT LANJUT BERKAITAN PERKARA INI BOLEH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI MEJA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH URUS SETIA INDUK Dr.idris@moe.ismail@moe.my .gov.johan@moe.gov.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->