Prof. Dr. Ir.

I Wayan Windia Pacang Ngwetuang Tugas sané Abot Kadadosangnyané Kawasan Pura Taman Ayun, Mengwi, Kabupatén Badung pinaka sinalih tunggil Warisan Budaya Dunia manut Guru Besar miwah pakar subak Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, pacang ngwetuang tugas utawi pikobet sané abot majeng para pemerintah Bali santukan pemerintah kaaptiang mangda prasida ngicénin uratian sané lebih majeng kawasané punika. Kawasan Pura Taman Ayun, Mengwi, Kabupatén Badung miwah kekalih kawasan lianan ring Bali inggih punika Catur Angga Batukaru Kabupatén Tabanan miwah kawasan daérah aliran sungai (DAS) Pakerisan, Kabupatén Gianyar pinaka situs budaya sané kawakilin olih Provinsi Bali antuk Téma “Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy". Makasami kawasan punika ngambil téma indik sistem subak pinaka implementasi filosofi Tri Hita Karana. “Taman Ayun pinaka Warisan Budaya Dunia sané mapaiketan sareng sistem subak pinaka implementasi filosofi Tri Hita Karana puniki patut kaupapira, kauratiang, kalestariang, miwah kalimbakang olih pemerintah taler krama Bali makasami. Lianan punika pemerintah mangda lebih urati majeng organisasi irigasi tradisional ring widang pertanian, magdané sistem subak ring Bali tetep rajeg,” baosnyané. Taman Ayun kadadosang WBD santukan, ring Taman Ayun wénten pura sané mapaiketan sareng sistem subak. Lianan punika, toya saking sisi kelod taman ayun sané ngembahin carikcarik para krama subak irika. Prof. Widia ngentenin para pemerintah mangda sumeken ngicénin uratian majeng para petani miwah sistem subak sané wénten. Pikobet punika mangdané pengakuan saking UNESCO indik Taman Ayun sané kadadosang WBD nénten kacabut. Lianan punika mangda nénten ngawinang lek para pemerintah Indonésia ring Dunia Internasional. (uma)