Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN TATABAHASA 5

SET A 1.Abang saya akan melanjutkan pelajarannya________ Australia_______ akhir bulan ini. a.di, di b.ke, di c.dari, pada d.di, pada

2.Gambar yang tergantung_______ dinding itu dibelinya_________ pelukis itu. a.pada, daripada b.di, dari c.dengan, daripada d.kepada, dari

3.Kami memang gemar_________ hobi mengumpul setem. a.dengan b.akan c.dari d.daripada

4.Bendera yang________ itu bendera negara Afrika selatan. a.berkocak b.berbuai c.berkumandang d.berkibar.

5.Itik yang sedang________ makanan itu besar-besar belaka. a.mematuk b.menyudu c.memagut d.menghisap.

6.Dalam________ seminggu, saya harus menyiapkan tugasan ini. a.tempo b.tempuh c.tempoh d.tempah.

7.Para pengundi_______ ke pusat pengundian di sekolah itu. a.berebut-rebut b.berdedai-dedai c.berduyun-duyun d.berlelai-lelai

8.Isikan________ ini ke dalam sarung bantal yang baru dijahitkan oleh ibu. a.kekacang b.kekabu c.kekisi d. bebola.

9.Kapal yang_______ dari pelabuhan itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat Azeem. a.bolak-bolak b.turun-naik c.lalu-lalang d.mundar-mandir.

10.Masukkan beberapa_________ bawang ke dalam sambal kicap itu. a.iris b.ketul c.biji d.buah.

11.Harga tiga________ petai itu ialah RM3.00.

a.papan

b.buah

c.gelung

d.gelang.

12.________ pohon kemboja itu dicantas oleh ayah. a.Bebatang b.Bebuli c.Reranting d.Kekayu.

13.Dia membaling anjing itu dengan se_________ kayu api. a.batang b.papan c.berkas d.laras.

14.Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan. a.Ielabi b.lelabah c.kekabu d.tetupai.

15.Tudung saji digunakan untuk menutup________ itu. a.sampah-sarap b.semak-samun c.sayur-mayur d.lauk-pauk.

16.Keadaan malam itu sangat________ dan tidak berbintang di langit. a.cerah b.gelap c.bahaya d.suram.

17.Kita tidak boleh memandang_______ kepada orang lain walaupun mereka miskin. aserong b.jijik c.sombong d.hina.

18.Pelajar lelaki universiti dipanggil________. a.mahasiswi b.mahasiswa c.mahaguru d.mahaputera.

19.Dalam filem, pelakon wanita dipanggil__________. a.seniman b.biduan c.biduanita d.seniwati.

20.Bapa Tong Fong memelihara beberapa_________ anjing untuk mengawal rumahnya. a.buah b.biji c.ekor d.bilah.

1.Abang saya akan melanjutkan pelajarannya________ Australia_______ akhir bulan ini. a.di, di b.ke, di c.dari, pada d.di, pada

2.Gambar yang tergantung_______ dinding itu dibelinya_________ pelukis itu. a.pada, daripada b.di, dari c.dengan, daripada d.kepada, dari

3.Kami memang gemar_________ hobi mengumpul setem. a.dengan b.akan c.dari d.daripada

4.Bendera yang________ itu bendera negara Afrika selatan. a.berkocak b.berbuai c.berkumandang d.berkibar.

5.Itik yang sedang________ makanan itu besar-besar belaka. a.mematuk b.menyudu c.memagut d.menghisap.

6.Dalam________ seminggu, saya harus menyiapkan tugasan ini. a.tempo b.tempuh c.tempoh d.tempah.

7.Para pengundi_______ ke pusat pengundian di sekolah itu. a.berebut-rebut b.berdedai-dedai c.berduyun-duyun d.berlelai-lelai

8.Isikan________ ini ke dalam sarung bantai yang baru dijahitkan oleh ibu. a.kekacang b.kekabu c.kekisi d. bebola.

9.Kapal yang_______ dari pelabuhan itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat Azeem. a.bolak-bolak b.turun-naik c.lalu-lalang d.mundar-mandir.

10.Masukkan beberapa_________ bawang ke dalam sambal kicap itu. a.iris b.ketul c.biji d.buah.

11.Harga tiga________ petai itu ialah RM3.00. a.papan b.buah c.gelung d.gelang.

12.________ pohon kemboja itu dicantas oleh ayah.

a.Bebatang

b.Bebuli

c.Reranting

d.Kekayu.

13.Dia membaling anjing itu dengan se_________ kayu api. a.batang b.papan c.berkas d.laras.

14.Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan. a.lelabi b.lelabah c.kekabu d.tetupai.

15.Tudung saji digunakan untuk menutup________ itu. a.sampah-sarap b.semak-samun c.sayur-mayur d.lauk-pauk.

16.Keadaan malam itu sangat________ dan tidak berbintang di langit. a.cerah b.gelap c.bahaya d.suram.

17.Kita tidak boleh memandang_______ kepada orang lain walaupun mereka miskin. aserong b.jijik c.sombong d.hina.

18.Pelajar lelaki universiti dipanggil________. a.mahasiswi b.mahasiswa c.mahaguru d.mahaputera.

19.Dalam filem, pelakon wanita dipanggil__________. a.seniman b.biduan c.biduanita d.seniwati.

20.Bapa Tong Fong memelihara beberapa_________ anjing untuk mengawal rumahnya. a.buah b.biji c.ekor d.bilah.