Anda di halaman 1dari 7

Perempuan

Lain-lain

HNR 3996 PROJEK AKHIR TAHUN IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (AT 58) TAJUK: TINGKAHLAKU DELINKUEN DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN. Bahagian A: latar belakang responden 1. Nama sekolah ......................................................................................... 2. Jenis sekolah

4. Umur

13 tahun

14 tahun

15 tahun

16 tahun

17 tahun ke atas

5. Status SMK SMK(P) Bujang SMK(J) SMA Janda SBP SBPI 6. Bilangan adik beradik 3. Jantina Lain-lain Berkahwin

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ITEM/PERKARA Adakah anda pernah melakukan perbuatan ponteng sekolah? Adakah anda pernah menghisap rokok? Adakah anda pernah menghisap gam? Adakah anda pernah melakukan perbuatan buli? Pernahkah anda menjadi mangsa buli? Adakah anda pernah bergaduh dalam kawasan sekolah? Adakah anda sering keluar melepak bersama-sama rakan? Adakah anda pernah terlibat dalam kumpulan sosial diluar sekolah? Adakah anda pernah bergaduh dengan ahli keluarga anda? Adakah anda pernah melawan ibubapa anda? Adakah anda pernah melakukan perbuatan khianat seperti mencuri daripada kawan sendiri? Adakah anda pernah melarikan diri dari rumah? Adakah anda pernah keluar rumah lewat malam dan pulang rumah lewat pagi? Pernahkah anda menghisap atau mencuba untuk menghisap dadah? Pernahkah anda mengambil pil-pil khayal? Adakah anda pernah terlibat dalam gejala lesbian, transeksual dan biseksual? Adakah anda pernah menonton/ memilik bahan lucah? Adakah anda pernah melakukan hubungan seks? Adakah anda pernah mengandung sebelum berkahwin? Pernahkah anda melakukan pengguguran kandungan/membuang bayi sebelum berkahwin?

YA

TIDAK

1-2 orang

3-5 orang

10. Pekerjaan bapa

5-7 orang

7-10 orang

Sektor kerajaan Sektor swasta( nyatakan.................................)

10 orang ke atas Berkerja sendiri 7. Anda anak ke ( nyatakan...............................................) (nyatakan......................................)

11. Pekerjaan ibu 8. Kewarganegaraan Sektor kerajaan Sektor swasta( nyatakan.....................................)

Warganegara

Bukan warganegara

9. Bangsa

Berkerja sendiri (nyatakan............................................)

Melayu

India

Bahagian B : kekerapan melakukan tingkahlaku delinkuen sila tanda / pada ruang yang disediakan bagi menunjukan jawapan dan pendirian anda terhadap tingkahlaku delinkuen dalamm kalangan remaja perempuan.

Cina (nyatakan.....................................)

Lain-lain

Bahagian C : faktor-faktor mempengaruhi tingkahlaku delinkuen. Berdasarkan skala 1 5 di bawah ini, sila bulatkan tahap persetujuan anda terhadap komponen-komponen yang menyumbang kepada faktor-faktor mempengaruhi tingkahlaku delinkuen.

3. Tahap komunikasi yang rendah antara ibu bapa dengan anak-anak mereka dalam perkongsian masalah. 4. Kewangan keluarga yang tidak kukuh menyebabkan anak-anak mudah dipengaruhi tingkahlaku negatif seperti mencuri. 5. Ibu bapa tidak mengambil berat soal pergaulan anak-anak mereka terutama sekali pergaulan antara perempuan dan lelaki akan menjerumus ke lembah maksiat. 6. Ibu bapa tidak peka terhadap isu semasa yang berlaku dalam masyarakat seperti masalah buang bayi B: Faktor Rakan sebaya 1. Rakan-rakan menjadi orang yang penting dalam hidup remaja bagi mengadu segala masalah. Ajakan rakan-rakan dalam melakukan sesuatu perkara yang negatif bagi mengisi masa lapang selepas waktu sekolah. Rakan-rakan yang telah dibuang sekolah selalu mengajak remaja lain yang masih bersekolah untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak dan keluar berfoyafoya. Remaja mudah terikut-ikut budaya berpasangan atau bercinta antara rakan-rakan mereka yang lain untuk tidak kelihatan seperti kolot mahupun ketinggalan zaman. Rakan-rakan memberiksan dorongan yang negatif dalam mengatasi masalah apabila remaja menghadapi tekanan.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Sederhana Setuju

4 Setuju

5 Sangat Setuju

2. 3.

A : Faktor Ibu Bapa 1. Kesibukan Ibu bapa dalam pekerjaan membuatkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan menyebabkan anak-anak mudah terlibat dengan gejala negatif.. 2. Ibu bapa memberikan kepercayaan yang tinggi kepada anak-anak menyebabkan mereka berani melakukan apa sahaja yang difikirkan betul. 1 2 3 4 5 4.

5.

6.

Remaja dikelilingi oleh rakan-rakan yang mempunyai sejarah pernah melakukan tingkahlaku delinkuen yang serius tetapi terlepas daripada hukuman undang-undang.

1. 2. 3.

C: Media Massa 1. Penyebaran klip-klip video lucah melalui telefon bimbit yang sangat berleluasa memberikan dorongan kepada remaja untuk melakukan aksi tersebut bersama pasangan masing-masing. Kurangnya kawalan kemasukan filem-filem dan hiburan dari negara luar yang penuh dengan aksi-aksi negatif seperti pergaduhan. Kemasukan hiburan yang mempunyai unsur dan gejala negatif seiring dengan kemajuan penciptaan teknologi media massa. Penjualan majalah-majalah roman picisan yang mengandungi banyak unsur-unsur negatif seperti menggalakkan percintaan yang terlarang antara remaja. Jaringan sesawang internet yang semakin sukar dikawal menyebabkan segala unsurunsur negatif yang tidak sepatutnya ditonton dan dibaca oleh golongan remaja yang mudah terpengaruh lalu mencuba melakukannya. Perkenalan yang terjalin dalam dunia siber(alam maya) melalui budaya chatting menjerumuskan remaja perempuan dalam lembah maksiat. 1 2 3 4 5

4.

5. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6. 5 5

2. 3. 4.

Tindakan undang-undang yang kurang efektif terhadap pelaku tingklaku delinkuen. Kurang kempen kesedaran yang dianjurkan oleh kerajaan dalam menangani isu ini. Dasar kerajaan yang kurang tegas dalam menangani tingkahlaku delinkuen ini. Sistem kerajaan pentadbiran kerajaan yang lebih terbuka dan ke arah kebaratan membuatkan pemantauan dari segi rohaniah kurang dipraktikkan. Kerajaan kurang mempromosikan gambargambar hukuman yang dijalankan oleh pihak kerajaan dalam menghukum pesalah tingkahlaku delinkuen ini Pemantauan dari segi hukum-hukum Islam terhadap hubungan yang tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan remana kurang diberi perhatian secara khusus oleh pihak kerajaan.

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

E: Diri sendiri 1 2 3 4 5 1. Remaja mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka tanpa memikirkan kesannya. 2. Ajakan rakan-rakan dalam melakukan sesuatu perkara yang negatif bagi mengisi masa lapang. 3. Pegangan agama yang rapuh membuatkan remaja mengambil jalan yang mudah dalam menyelesaikan sesuatu masalah. 4. Didikan moral yang lemah dalam kalangan remaja membuatkan remaja mudah terjebak dalam masalah sosial. 5. Sifat amarah yang meluap-luap membuatkan remaja memberontok bagi menunjukan protes. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

5.

6.

D: Kerajaan

6. Remaja inginkan perhatian dan disebakan itu remaja melakukan sesuatu tindakan melanggar undang-undang bagi mendapatkan perhatian umum.

5 5.

supaya jurang di antara mereka dapat dirapatkan. Ibu bapa harus mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dari pakar kekeluargaan dan agama dalam melaksanakan tugas mereka supaya lebih berkesan lagi.

Bahagian D: langkah-langkah mengatasi tingkahlaku delinkuen remaja perempuan Berdasarkan skala 1 5 di bawah ini, sila bulatkan tahap persetujuan anda terhadap tindakan-tindakan yang boleh menjadi penyelesaian bagi tingkahlaku delinkuen dalam kalangan remaja perempuan masa kini.

B: Institusi Pendidikan 1. Memberikan pendedahan terhadap isu buang bayi ini dalam kalangan pelajar supaya mereka mengetahu implikasi perbuatan tersebut terhadap mereka. Mempergiatkan lagi fasa-fasa program yang mampu membina sahsiah, moral, dan akhlak diri dalam kalangan remaja. Memperkasakan lagi silibus pembelajaran dalam sistem pendidikan dengan ilmu berlandaskan disiplin moral dan keagamaan yang murni. Menggandakan keberkesanan institusi pendidikan, menambahkan produktivitinya, meningkatkan kewibawaannya dalam kalangan setiap anggotanya baik mereka itu pelajar atau petugas. Tenaga pengajar harus menjadi contoh teladan kepada pelajar dan mereka perlu sentiasa peka dengan setiap perubahan pelajar itu. 1 2 3 4 5

2. A: Institusi Kekeluargaan 3. 1. 2. 3. 4. Memberi didikan agama dan tunjuk ajar yang mendalam kepada anak-anak terutama yang sedang meningkat ke alam remaja. Ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik dari segi kelakuan dalam setiap aspek kehidupan bagi mengatasi gejala sosial. Golongan ibu bapa harus peka terhadap perubahan diri anak-anak dengan memantau pergerakan anak-anak. Ibu bapa perlu sentiasa melayan anak-anak mereka yang dewasa seperti seorang kawan 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4. 5 5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

C: Institusi Kerajaan 1. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada dengan memberatkan lagi hukuman untuk pesalah yang melakukan kesalahan buang bayi ini supaya lebih berkesan dan efektif. Mempertingkatkan lagi hubungan kerjasama dengan institusi-institusi bukan kerajaan(NGO) dalam menjalankan kempen-kempen kesedaran untuk remaja. Mewujudkan sebuah pertubuhan yang boleh mengenalpasti golongan remaja yang cenderung dalam perlakuan delinkuen ini supaya mereka segera diberi muhasabah diri dan keinsafan dalam sesi kaunseling. Jentera-jentera pentadbiran haruslah mengikut landasan prinsip agama islamdan lain-lain agama dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan. Memberi peluang kepada golongan muda terlibat dalam pelbagai aktiviti sosial yang sihat di samping memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada mereka. 1 2 3 4 5

2.

3. Mentaati kedua ibubapa dan sentiasa menjaga nama baik keluarga. 4. Sentiasa bergaul dengan orang-orang yang baik budi pekerti dan melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. 5. Tidak meletakkan seseorang yang mempunyai moral yang rendah sebagai idola seperti artisartis barat dan sebagainya.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

3.

4.

5.

D: Remaja sendiri

1. Sentiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan kehidupan mengikut peratuan yang telah ditetapkan dalam agama. 2. Mempunyai kesedaran sivik dan sentiasa menjaga kehormatan diri.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Anda mungkin juga menyukai