Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.

Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. Lagu : Negaraku Lagu Negeri Kedah Lagu Sekolah 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 3 4

1 1.1.2013 Hingga 3.1.2013

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala Meter 4 4 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Postur - Sebutan

1.1.1 (a) Aras 1 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang 4 frasa dalam meter 4 4 1.1.1 (b) Aras 1 Menyatakan meter lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

2 1. PERSEPSI ESTETIK 6.1.2013 1.1 IRAMA Hingga 1.1.1 Detik 10.1.2013 Detik Berkala

Meter 3 - 4 -

1.1.1 (a) Aras 1 Memainkan detik secara konsisten sepanjang 8 frasa lagu dalam 3 meter . 4 1.1.1 (b) Aras 1 Membandingbeza meter dengan jelas. 3 dan 4 4 4

4 4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Bermain mengikut skot perkusi. Lagu : Jambatan Pulau Pinang 3 2. PENGALAMAN MUZIKAL 13.1.2013 2.1 PENGETAHUAN Hingga TEKNIK 17.1.2013 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi 4 2. PENGALAMAN MUZIKAL 20.1.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam nyanyian 24.1.2013 Aplikasi teknik : Postur, Cuti Hari sebutan, pernafasan, Keputeraa penghasilan ton. n Sultan Kedah (20.1.201 2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional. 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 2.2.3 Aras 2 Memainkan not baru (C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not C# Lagu : KLN Jambatan Pulau Pinang 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton
2

1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat

1.4.1 (a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU Cuti Maulidul Rasul (24.1.201 3) TAJUK/BIDAN G ITEM 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif - Improvisasi melodi. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Mengimprovisasi melodi Lagu : Ole Ole Bandung

3.2 Aras 1 Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar denga baik.

5 27.1.2013 Hingga 31.1.2013

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton. 1.1 PERSEPSI EKSTETIK 1.1.2 Tempo Pelbagai tempo - Lambat, Cepat

2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Lagu : Cahaya Tanglong

1.1.2 (a) Aras 1 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang didengar dengan betul.

6 3.2.2013 Hingga 7.2.2013

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik - Postur, penjarian

2.1.3 (a) Aras 1 Memperaktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Membuat latihan-latihan penjarian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian
3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F. Lagu : Cahaya Tanglong

2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi - Not F

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not baru (F) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

7 10.2.2013 Hingga 14.2.2013 Cuti Tahun Baru Cina (1011.2.2013)

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA Meter 4 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Deskripsi mud dalam muzik - Riang - Sedih 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik - Memegang - Memainkan - Mengedalikan

1.1.1 (b) Aras 3 Memasukkan garis dengan betul pada skor lagu yang diberi berdasarkan meter yang ditetapkan. 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan dengan betul mud lagu yang diperdengar.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu bermeter 4 4 2. Latihan bertulis mengisi garis bar. 3. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Lagu : Keselamatan Diri

8 17.2.2013 Hingga 21.2.2013

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan dram getar dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu.

1. Latihan mengedali dan memainkan dram dan alat perkusi. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.
4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Memainkan alat perkusi Lagu : Keselamatan Diri

2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - koordinasi

2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru. 2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

9 2. PENGALAMAN MUZIKAL 24.2.2013 2.1 PENGETAHUAN Hingga TEKNIK 28.2.2013 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan Rekoder - Kemahiran bermain dan membaca notasi - Not E 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik- teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan

10 3.3.2013 Hingga 7.3.2013

2.2.3 (a) Aras 2 Memainkan not baru (E) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu.

3. Membaca dan membuat latihan penjarian not E Lagu : KLN Keselamatan Diri 1. Menyanyi lagu meter 4 secara 4

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai.
5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Menyanyikan melodi kaunter dan lagu secara berkumpulan. Lagu : Happy Wanderer

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Lapisan Suara Lapisan Suara - Melodi kaunter 11 2. PENGALAMAN MUZIKAL 10.3.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam 14.3.2013 nyanyian Aplikasi Teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi.

1.2.4(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Menyanyikan kaunter melodi dan lagu secara berkumpulan

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFE dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

3. Meniup lagu Happy Wanderer. Lagu : Happy Wanderer


6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak joget.

12 17.3.2013 Hingga 21.3.2013

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.4 Rentak - Joget

1.1.4(a) Aras 1 Mengecam lagu berentak joget daripada sekumpulan lagu yang diperdengarkan.

1.2.1(a) Aras 1 1.2 Mengenalpasti aras pic yang MELODI diperdengar dengan betul. 1.2.1 Pic Aras Pic - Tinggi - Rendah - Tengah - Tertinggi CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

2. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi, terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Lagu : Joget Pahang

22 MAC 2013 HINGGA 30 MAC 2013


13 31.3.2013 Hingga 4.4.2013 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Melodi Pergerakan Pic - Melompat - Mendatar - Bertangga 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran - menyanyi 1.2.1(b) Aras 2 Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengarkan. 1. Mengecam pic naik turun dalam lagu yang diperdengarkan. 2. Menyanyi lagu meter 4 secara 4

solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud yang sesuai. 2.2.1(a) Aras 2 Menyanyikan lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud secara berpandu. Lagu : Little Brown Jug
7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan menulis notasi muzik 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup lagu Lagu : Little Brown Jug

14 1. PERSEPSI ESTETIK 7.4.2013 1.4.1 Lambang not muzik Hingga dan tanda rehat 11.4.2013

1.4.1(a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik. 1.4.1(b) Aras 1 Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

2. PENGAMALAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekorder

Kemahiran bermain

dan membaca notasi

15 2. PENGALAMAN MUZIKAL 14.4.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam 18.4.2014 nyanyian Aplikasi teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Memberi respon secara lisan Lagu : Abang Beca

4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon - Tempo - Mud - Bentuk 16 2. PENGALAMAN MUZIKAL 21.4.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam nyanyian 25.4.2013 Aplikasi teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton Ekspresi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Skel Skel diatonik - Major

4.1 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam lagu yang diperdengarkan atau dinyanyikan.

2.1.1(a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton

1.2.2(a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

2. Latihan mendengar skel major dan minor. Lagu : Kinabalu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

17 1. PERSEPSI ESTETIK 28.4.2013 1.1 IRAMA Hingga 1.1.2 Nilai not dan nilai 2.5.2013 tanda rehat Cuti Hari Pekerja (1.5.2013)

1.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - Corak irama - Meter 18 5.5.2013 Hingga 9.5.2013 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi Teknik - Penjarian - Pernafasan - Embouchure - Penglidahan

2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter 3 secara 4 berkumpulan. Lagu : Kinabalu

2.1.3 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru.

1. Latihan teknik bermain rekoder.

10

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. Lagu : KLN Kinabalu 2.2.1(a) Aras 2 Mengawal kesepaduan, keseimbangan, kordinasi suara dan muzik dengan baik semasa persembahan. 4.2 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik yang diperdengarkan dengan betul. 1. Menyanyi lagu 4 secara 4 berkumpulan.

2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. 19 12.5.2013 Hingga 16.5.2013 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 Muzik Instrumental Memberi respon - Warna ton - Tekstur 20 19.5.2013 Hingga 23.5.2013

2.2.3 (b) Aras 3 3 Memainkan lagu dalam meter 4 dengan skor dengan lancar dan betul.

2. Berbincang tentang - Warna ton - Tekstur - Tempo - Mud - Bentuk Lagu : Dikir Puteri

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 MEI 2013 - 8 JUN


11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Latihan penjarian tanpa tiupan 3. Meniup lagu Lagu : Biarkan Bunga Berkembang 1. Menyanyi lagu dengan solfa

21 2. PENGALAMAN MUZIKAL 9.6.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam nyanyian 13.6.2013 Aplikasi teknik - Pernafasan - Penghasilan ton Ekspresi 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain 2. PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Menyanyi Solfa - Solfa : do re mi fa so la ti do 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

2.2.3(a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 1.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu.

22 16.6.2013 Hingga 20.6.2013

1.2.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan. Lagu : Its A Small World
12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menyanyikan lagu secara kembar dalam kumpulan.

23 23.6.2013 Hingga 27.6.2013

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan Suara - Melodi kaunter 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi

1.2.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not BAGCDFEDC dengan penjarian yang betul dan ton yang baik.

Lagu : Biarkan Bunga Berkembang Its A Small World (lagu kembar)

24 1. PERSEPSI ESTETIK 30.6.2013 1.1 IRAMA Hingga 1.1.4 Corak 4.7.2013 Irama Rentak - Masri 25 2. PENGALAMAN MUZIKAL 7.7.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam 11.7.2013 nyanyian Cuti Awal Aplikasi Ramadha Teknik n - Postur (10.7.201 - Sebutan 3) - Pernafasan

1.1.4 (a) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu berentak masri. 2. Bermain alat perkusi dalam rentak masri Lagu : Jelapang Padi 1. Menyanyi lagu meter 6 8

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk Struktur - AB 1.2.2 Skel Skel diatonik 26 2. PENGALAMAN MUZIKAL 14.7.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.2 Teknik dalam 18.7.2013 permainan perkusi Aplikasi Teknik - Memegang - Memainkan - Mengendalikan 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - Koordinasi

1.2.6 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan.

1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

3. Latihan mendengar skel major dan minor. Lagu : Aneka Selera

2.1.2 (a) Aras 2 1. Latihan mengendali dan Memainkan dram getar dan alat memainkan dram dan alat perkusi lain dengan betul perkusi. mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 3. Memainkan alat perkusi Lagu : Aneka Selera 2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik yang ditetapkan. - Postur - Penjarian 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca dan membuat latihan penjarian not F, C# 2.2.4 (a) Aras 1 Memainkan not baru (F, C#) dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. 1.1.4(b) Aras 2 Mengenalpasti corak irama masri dengan betul. 1.1.4 (c) Aras 2 Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada lagu yang didengari dengan betul. 3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan 1 gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. Lagu : KLN Aneka Selera

27 2. PENGALAMAN MUZIKAL 21.7.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.3 Teknik dalam 25.7.2013 permainan rekoder Aplikasi Teknik - Postur - Penjarian 2.2.3 Memainkan rekoder Kemahiran bermain dan membaca notasi 28 1. PERSEPSI ESTETIK 28.7.2013 1.1 IRAMA Hingga 1.1.4 Corak Irama 1.8.2013 Rentak - Masri Ostinato Irama 3. EKSPRESI KREATIF 3.1 Penerokaan Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi bahan improvisasi

2.1.3 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.

1. Menyanyikan dan memainkan rentak masri. 2. Mendengar dan memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi/bahan improvisasi Lagu : Lenggang Mak Limah

15

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menanda dan menyanyi mengikut tanda dinamik dalam skor / lirik lagu. 2. Menganalisis dengan member fokus kepada Bilangan bar Frasa Jenis not Dinamik Tempo Tanda isyarat meter

29 4.8.2013 Hingga 5.8.2013

1. PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Aras dinamik - Lembut - Kuat Perubahan dinamik - Beransur lembut - Beransur kuat 1.4.2 Tanda Isyarat dan istilah - Frasa - Harkat - mf - ff

1.3.1 (a) Aras 2 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.

1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu

Lagu : Loi Kratong (skor nyanyian) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 8 OGOS 2013 17 OGOS 2013 1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu 1.4.2 (b) Aras 1 Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan betul. 1. Menganalisis dengan member focus kepada - Bilangan bar - Frasa - Jenis not - Dinamik - Tempo - Tanda isyarat meter
16

30 1. PERSEPSI ESTETIK 18.8.2013 1.4 SISTEM NOTASI Hingga 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah 22.8.2013 - Frasa - Harkat - mf - ff - Garis bar - Garis ulangan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Meniup melodi lagu. Lagu : Loi Kratong (skor perkusi)

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 31 2. PENGALAMAN MUZIKAL 25.8.2013 2.2 PENGALAMAN MUZIK Hingga 2.2.2 Memainkan alat 29.8.2013 perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi - Corak irama - Meter - Dinamik 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Melodi yang mengandungi pic BAGCDEFEDC

2.2.3 (b) Aras 1 4 Memainkan lagu dalam meter 4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

1. Mengabungjalinkan aktiviti nyanyian, permainan alat perkusi dan rekoder.

2.2.3 (b) Aras 1 4 Memainkan lagu dalam meter 4 dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

17

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Lagu : Loi Kratong

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Melodi 1.2.5 Tekstur Deskripsi tekstur - Tebal - Nipis 32 1.9.2013 Hingga 5.9.2013 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi Teknik - Pernafasan - Penghasilan ton Ekspresi Sebutan

1.2.5 (a) Aras 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan deskripsi yang betul.

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur - Pernafasan - Sebutan - Penghasilan ton Lagu : Burung Baniong Burung Kakak Tua

3. EKSPRESI KREATIF 3.3 MEREKA CIPTA Pengalaman Kreatif - Mereka cipta 33 2. PENGALAMAN MUZIKAL 8.9.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.1 Teknik dalam 12.9.2013 nyanyian Aplikasi teknik :

3.3 (a) Aras 1 Membina 2 ostinato yang sesuai untuk iringan lagu.

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Menyanyi lagu meter 6 8


18

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Mengecam jenis struktur lagu berdasarkan lagu AB. 3. Latihan mendengar skel major dan minor. 1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel yang diperdengar dengan betul.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk Struktur - AB 1.2.2 Skel Skel Diatonik - Major 34 2. PENGALAMAN MUZIKAL 15.9.2013 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Hingga 2.1.2 Teknik dalam 19.9.2013 permainan perkusi Cuti Hari Aplikasi Malaysia teknik (16.9.201 - Memegang 3) - Memainkan - Mengendalikan 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - Koordinasi

1.2.6 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu yang dinyanyikan.

Lagu : Perpaduan

2.1.2 (a) Aras 2 1. Latihan mengendali dan Memainkan dram getar dan alat memainkan dram dan alat perkusi lain dengan betul perkusi. mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 3. Memainkan alat perkusi 2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru. Lagu : Perpaduan

19

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

35 22.9.2013 Hingga 26.9.2013

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik - Memegang - Memainkan - Mengendalikan 2.1.4 Kriteria Persembahan Kesepaduan - Keseimbangan - Koordinasi

2.1.2 (a) Aras 2 1. Latihan mengendali dan Memainkan dram getar dan alat memainkan dram dan alat perkusi lain dengan betul perkusi. mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. 2. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. 3. Memainkan alat perkusi 2.1.4 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan bunyi alat muzik semasa persembahan dengan bimbingan guru. 4.3 (a) Aras 1 Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul. Lagu : Perpaduan

36 29.9.2013 Hingga 3.10.2013

4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti muzik masyarakat Malaysia - Fungsi - Konsep muzik - Elemen estetik

1.

Menghuraikan fungsi konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia.

2. Fungsi lagu seperti perayaan, upacara, tarian. 3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia: Jenis lagu, pakaian, alat muzik.
20

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BID ANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur - Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 2. Latihan mendengar skel major dan minor Lagu : Petaling Jaya

37 6.10.2013 Hingga 10.10.2013

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 5 teknik 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian nyanyian dengan baik semasa Aplikasi menyanyi. teknik Postu r Sebutan - Pernafasan - Penghasilan ton 1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis skel Ekspre yang diperdengar dengan si betul. 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI

38 13.10.2013 Hingga 17.10.2013 Cuti Hari Raya Aidiladha (1516.10.2013)

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Nilai not dan nilai tanda rehat 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi -

1.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor.

1. Memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan memilih kad imbasan yang disediakan. 2. Menyanyi dan memainkan lagu dalam meter secara berkumpulan. Lagu : Petaling Jaya
21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

39

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 20 Oktober 2013 Hingga 24 Oktober 2013


2.1.4 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru. 1. Latihan teknik bermain rekoder.

40 2. PENGALAMAN MUZIKAL 27.10.201 2.1 PENGETAHUAN 3 TEKNIK Hingga 2.1.3 Teknik dalam 31.10.201 permainan rekoder 3 Aplikasi teknik - Penjarian - Pernafasan - Embouchure - Penglidahan 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Irama 4 - Meter 4 Ekspresi 41 3.11.2013 Hingga 7.11.2013 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik

2. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

2.2.3 (b) Aras 3 Memainkan lagu dalam meter 4 4 dengan lancar dan betul

Lagu : Petaling Jaya

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi.

1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik : - Postur

22

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 MINGGU TAJUK/BIDAN G ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang sesuai. Pernafasan Penghasilan ton

Cuti Hari Raya Deepavali (3.11.201 3) Cuti Awal Muharam (5.11.201 3)

Sebutan Pernafasan Penghasilan ton

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

2. Menyanyi lagu secara solo/ berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo, pic, dinamik dan mud. Lagu : If youre happy

42 10.11.201 3 Hingga 14.11.201

PERSEDIAAN UNTUK KE TINGKATAN 1 (2014) DAN BUDAYA TUTUP SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai