Perbandingan Antara Respirasi Aerob Dengan Respirasi Anaerob

Respirasi Aerob Persamaan Respirasi Anaerob

Kedua-duanya ialah respirasi sel Kedua-duanya berlaku dalam haiwan dan tumbuhan Kedua-duanya melibatkan penguraian glukosa Kedua-duanya membebaskan tenaga dalam bentuk molekul ATP Kedua-duanya merupakan proses yang dimangkinkan oleh enzim

Perbezaan

Oksigen digunakan Semua sel hidup Lengkap Air,karbon dioksida dan tenaga

Kegunaan Oksigen Berlaku pada Pengoksidaan Glukosa Hasil Respirasi

Oksigen tidak digunakan Sebilangan haiwan dan tumbuhan,yis dan bakteria Tidak Lengkap Yis:Etanol,karbon dioksida dan tenaga Sel otot: Asid laktik dan tenaga 2 molekul ATP Kuantiti yang kecil : Yis – 210kJ,Sel otot – 150kJ Sitoplasma

38 molekul ATP Kuantiti yang besar - 2898kJ Mitokondrion dan Sitoplasma

Bilangan molekul ATP yang terhasil Kuantiti Tenaga Yang Dihasilkan Lokasi Proses

Glikolis is

Kitaran Kreb Sistem Pengangkutan Elektron .