Anda di halaman 1dari 9

*

*
* Menurut Michael Marland, seorang guru dapat dikatakan
efektif apabila ia memiliki sikap tajam perhatian dan pantang menyerah, penjelasannya mudah dipahami, serta mampu mengelola kelas dengan baik. * Clara R. Puji Jogyanti berpendapat bahawa guru efektif adalah guru yang dapat meningkatkan seluruh kemampuan pelajar ke arah yang lebih positif melalui pengjarannya.

* Drs. Sukadi berpendapat bahawa guru efektif adalah

guru yang mampu menggunakan segala potensi yang ada dalam dirinya dan di luar dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

*Buku Guru Powerful Guru Masa Depan (Drs. Sukadi)

*
* Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan
jelas dan adil berasaskan tahap pencapaian murid.

* Objektif pengajaran perlu diberitahu kepada murid. * Tahap pencapaian murid diukur melalui hasil pembelajaran.

* Merancangan pelajaran sebelum memulakan


pengajaran dan pembelajaran.

* Persediaan pengajaran merangkumi masa, perbezaan

pencapaian murid, kelas, bahan, objektif pengajaran, isi pengajaran dan langkah pengajaran.

*
* Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang
komprehensif terhadap bidangnya dengan mendalam. * Sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam subjek diajar agar sentiasa kemaskini, menarik, bertenaga dan inspirasional. * Mengaitkan pengajaran dengan kehidupan seharian mereka.

*
* Pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran
dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid.

* Bijak menggabungkan beberapa kaedah dalam suatu masa


pengajaran.

* Contoh kaedah yang menggunakan elektronik seperti


komputer, internet, power point, dan video.

*
* Merancang pengajaran yang melibatkan semua murid. * Menggunakan pelbagai kemahiran berkomunikasi dan

interaksi iaitu guru-murid, murid-murid, dan murid-guru. terhadap murid.

* Menerima pendapat murid dan bertanggapan positif