Anda di halaman 1dari 4

PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH UNTUK KEDIAMAN

DIANTARA . .. (TUAN RUMAH) DAN . (PENYEWA)

PADA 4/14/2013

PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH UNTUK KEDIAMAN

PERJANJIAN ini dibuat pada 4/14/2013 . Di antara [nama tuan rumah] yang beralamat di [alamat] (selepas ini disebut sebagai "Tuan Rumah") sebagai satu pihak

dan

[nama tuan rumah] yang beralamat di [alamat]. Kad Pengenalan [nombor kad pengenalan di sini] (selepas ini disebut sebagai "Penyewa" yang mana sebutan di dalam isi kandungan yang di maksudkan meliputi hak pentadbiran harta penyewa, waris dan orang yang mempunyai hak mentadbir harta pusaka Penyewa) sebagai pihak satu lagi.

BAHAWASANYA

A. Tuan Rumah adalah pemilik sah dan berdaftar bagi rumah di alamat [alamat]

B. Tuan Rumah bersetuju menyewakan kepada Penyewa dan Penyewa bersetuju menyewa dari Tuan Rumah untuk seluruh ruang Rumah di alamat [alamat] (selepas itu di sebut sebagai "Rumah tersebut") serta menggunakan segala kemudahan-kemudahan yang diadakan.

C. Penyewaan ini adalah untuk tempoh selama [alamat] bermula pada 4/14/2013 dan berakhir pada 4/14/2013 tertakluk pada syarat-syarat yang terkandung di dalam Surat Perjanjian ini. D. Penyewa bersetuju membayar kepada Tuan Rumah sewa bulanan sebanyak (Ringgit Malaysia [alamat] RM: [alamat] ) sebulan hendaklah di bayar terlebih dahulu pada [alamat] haribulan (tiap-tiap bulan). E. Penyewa bersetuju membayar sejurus selepas menandatangani Perjanjian ini sebanyak (Ringgit Malaysia [alamat] RM [alamat]) sebagai bayaran cagaran dan sebanyak (Ringgit Malaysia [alamat] RM [alamat]) bagi bayaran air dan api sebagai pendahuluan untuk memenuhi syarat-syarat yang terkandung didalam perjanjian ini. F. Penyewa ialah penama berdaftar dalam borang Maklumat Penghuni Rumah

MAKA PENYEWA DISINI BERSETUJU DENGAN TUAN RUMAH SEPERTI BERIKUT:

[Masukkan terma dan syarat di sini]

PADA MASA MENYAKSIKAN HAL-HAL DI ATAS pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini telah menurunkan tandatangan mereka di sini pada haribulan dan tahun yang tersebut di atas.

.. Tuan Rumah Nama: No. Kad Pengenalan: Tarikh:

.... Penyewa/Ketua Rumah Nama: No. Kad Pengenalan: Tarikh:

.. Saksi : Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh :

. Saksi : Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh :