Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 4 AMANAH

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tahun Tajuk Hasil Pembelajaran

: 28 April 2011 : 12.15 1.15 tengah hari : Bahasa Melayu : 4 Amanah : Alat Muzik Tradisional Malaysia : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: I. II. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. III. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.

Fokus Utama

: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

Fokus Sampingan

: 1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang

tersurat dan tersirat


Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

Sistem Bahasa Pengisisan Ilmu Nilai BBM

: Ayat penyata, Kosa Kata : Pendidikan Muzik : Kerjasama. Usaha :Lembaran teks, Lembaran kerja

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P&P

CATATAN/ STRATEGI

SET INDUKSI (5 MINIT)

Guru membawa kompang dan serunai dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan meniup serunai tersebut.

-Murid bersoal-jawab TKP dengan murid. -Verbal Linguistik -Murid mendengar tajuk pembelajaran pada hari ini dengan teliti.

Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang.

Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini dengan aktiviti tadi. PP(Berpusatkan

LANGKAH 1 (15 MINIT)

Alat-alat Muzik mengecam dan menyebut nama alat-alat muzik.

Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum.

murid)

SP:Koperatif dan Kolaboratif

KBT -Verbal linguistik

Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alat-alat

muzik tersebut.

LANGKAH 2 (15 MINIT)

-Guru meminta seorang murid untuk membaca petikan yang diberi oleh guru. Manakala murid lain menyemak apa yang dibaca oleh rakan mereka. -Guru meminta murid lain pula untuk membaca petikan secara bergilir-gilir.

-Murid mendengar bacaan -Permainan rakan mereka dengan teliti bahasa serta menyemak apa yang dibaca oleh rakan. -Verbal Linguistik

LANGKAH 3 (20 MINIT)

Tayangan slaid (gambar) : o Alat muzik tradisional Melayu o Alat muzik tradisional Cina o Alat muzik tradisional India Guru menayangkan slaid gambar alat muzik tradisional dari Murid dikehendaki

KB (mentafsir maklumat)

menyebut semula SP:Kontek luar jenis muzik berdasarkan sesuatu kaum. Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional. Nilai: berani mencuba alat-alat BBM: laptop LCD,

kaum Melayu, Cina dan India. Guru memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu alat muzik. Guru dengan berbincang murid turut

Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu, Cina dan

jawapan tepat.

yang

India.

PENUTUP (5 MINIT)

Guru merumuskan -Murid memberikan nilai- TKP: pengajaran dan nilai murni yang sesuai. -Verbal linguistik pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini.