Anda di halaman 1dari 6

PEMBINAAN ITEM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DAERAH PERAK TENGAH HADIS (MENCEGAH KEMUNGKARAN TANGGUNGJAWAB

BERSAMA)

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B1D4 Mengetahui isi kandungan hadis

EVIDENS

B1D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan Hadis 1 tanggungjawab setiap mukmin - maksud kemungkaran Lisan

INSTRUMEN

AKTIVITI

Murid membaca maksud hadis dan maksud kemungkaran

1)Nyatakan maksud hadis ini. CONTOH ITEM 2)Apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran?

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B2D5 Memahami isi kandungan hadis

EVIDENS

B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama

INSTRUMEN

Bertulis

AKTIVITI

Membuat peta minda

CONTOH ITEM

1)Nyatakan contoh-contoh kemungkaran. 2)Senaraikan tiga cara mencegah kemungkaran. (Rujuk lampiran 1)

ITEM 3

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B3D5 Memahami kandungan hadis

EVIDENS

B3D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran: Dengan tangan Dengan lisan Dengan hati

INSTRUMEN

Simulasi Lakonan murid cara mencegah kemungkaran dengan tangan/ kuasa, dengan lisan/perkataan/nasihat dan dengan hati/membenci perbuatan tersebut.

AKTIVITI

CONTOH ITEM

Lakonan situasi 1 Anda sebagai ketua kelas ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Apakah tindakan anda? Lakonkan. Lakonan situasi 2 Anda sebagai seorang pelajar ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Apakah tindakan anda? Lakonkan. Lakonan situasi 3 Anda sebagai seorang pelajar ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Jika anda menegur, rakan anda akan menumbuk anda. Apakah tindakan anda? Lakonkan.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B4D5 Mengamalkan isi kandungan hadis secara berkesan

EVIDENS

B4D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul: Mengubah dengan tangan Mengubah dengan lisan Mengubah dengan hati

INSTRUMEN

Simulasi

AKTIVITI

Lakonan

CONTOH ITEM

Lakonan situasi 1 Anda sebagai ketua kelas ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Untuk mengelakkan pergaduhan, bagaimanakah cara anda bertindak secara berhikmah. Lakonkan. Lakonan situasi 2 Anda sebagai seorang pelajar ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Untuk mengelakkan pergaduhan, bagaimanakah cara anda bertindak secara berhikmah. Lakonkan. Lakonan situasi 3 Anda sebagai seorang pelajar ternampak rakan anda mencuri pen dalam kelas anda. Jika anda menegur, rakan anda akan menumbuk anda. Untuk mengelakkan pergaduhan, bagaimanakah cara anda bertindak secara berhikmah.Lakonkan.

ITEM 5

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B5D5 Menghayati isi kandungan hadis

EVIDENS

B5D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul dan istiqamah

INSTRUMEN

Pemerhatian

AKTIVITI

Pemerhatian guru terhadap murid

CONTOH ITEM

Pemerhatian terhadap sikap murid dalam mencegah kemungkaran sepanjang sesi persekolahan (Rujuk lampiran 2)

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B6D5 Menghayati isi kandungan hadis

EVIDENS

B6D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

INSTRUMEN

Pemerhatian Soal selidik

AKTIVITI

Pemerhatian guru

CONTOH ITEM

Pemerhatian guru terhadap sikap murid dalam mencegah kemungkaran yang diikuti sepanjang berada di sekolah (Rujuk lampiran 2)